Рішення АПВУ
Рішення РПВУ

Рішення РПВУ № 60 від 11.10.2023

Р І Ш Е Н Н Я № 60

Ради приватних виконавців України


11 жовтня 2023 року
м. Київ

Проведено засідання Ради приватних виконавців України (далі – РПВУ), скликане Головою РПВУ та організоване у відповідності до Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” та п. 6.15 Статуту АПВУ.
У засіданні взяли участь 19 членів РПВУ.

За порядком денним Рада приватних виконавців України прийняла такі рішення:


1. Розглянувши і обговоривши кандидатуру на посаду секретаря РПВУ, запропоновану Головою РПВУ Чепурним В.М., враховуючи завершення строку повноважень Пиця А.А. у складі РПВУ, вирішила обрати секретарем РПВУ Сидорчука А.А.

2. Розглянувши і обговоривши питання про припинення повноважень РПВР Донецької області, враховуючи відсутність мінімальної кількості приватних виконавців у Донецькій області для їхнього представництва радою приватних виконавців, вирішила припинити повноваження РПВР Донецької області.

3. Розглянувши і обговоривши питання про визначення кворуму на засіданнях РПВУ, враховуючи зменшення фактичної кількості членів РПВУ внаслідок припинення повноважень ради приватних виконавців Донецької області та керуючись п. 5.3 Положення про РПВУ, вирішила визначити кворум для проведення засідань РПВУ у кількості 12 членів і для прийняття рішень – 13 членів РПВУ.

4. Розглянувши і обговоривши проект резолюції щодо необхідності продовження реформи примусового виконання рішень, враховуючи негативні тенденції у сфері примусового виконання рішень і суттєве зниження показників ефективності виконання судових рішень, вирішила затвердити відповідну резолюцію та довести її до відома органів державної влади і ключових стейкхолдерів.

5. Розглянувши і обговоривши питання застосування спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) у виконавчому провадженні, вирішила схвалити пропозиції щодо законодавчого закріплення особливостей примусового виконання рішень відносно підсанкційних осіб та/або підсанкційних активів, а також довести їх до відома органів державної влади.

6. Розглянувши і обговоривши проект Порядку контролю за тимчасовою відсутністю приватних виконавців, розроблений Секретаріатом РПВУ, враховуючи необхідність забезпечення належного контролю за тимчасовою відсутністю приватних виконавців під час дії правового режиму воєнного стану, вирішила затвердити Порядок контролю за тимчасовою відсутністю приватних виконавців.

7. Розглянувши і обговоривши проект Положення про Експертну (науково-консультативну) раду АПВУ, розроблений Секретаріатом РПВУ, враховуючи необхідність експертної підтримки РПВУ у розробці проектів нормативно-правових актів, рекомендацій та роз’яснень щодо актуальних питань примусового виконання рішень, вирішила затвердити Положення про Експертну (науково-консультативну) раду АПВУ.

8. Розглянувши і обговоривши кандидатури до складу Експертної (науково-консультативної) ради АПВУ, які надійшли до Секретаріату РПВУ, вирішила призначити членами Експертної (науково-консультативної) ради:
1. Авторгов Андрій Миколайович, к.ю.н., приватний виконавець виконавчого округу міста Києва
2. Білоусов Юрій Валерійович, к.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
3. Волкова Наталія Василівна, д.ю.н., доц., доцент кафедри цивільного процесу НУ «Одеська юридична академія»
4. Георгієвський Юрій Валентинович, д.ю.н., проф., професор кафедри адміністративного права НЮУ імені Ярослава Мудрого
5. Гусаров Костянтин Володимирович, д.ю.н., проф., завідувач кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ імені Ярослава Мудрого
6. Кравцов Сергій Олександрович, к.ю.н., доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ імені Ярослава Мудрого
7. Лученко Дмитро Валентинович, д.ю.н., проф., професор кафедри адміністративного права, проректор з наукової роботи НЮУ імені Ярослава Мудрого
8. Малярчук Любов Сергіївна, к.ю.н., доц., доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка
9. Овчаренко Олена Миколаївна, д.ю.н., доц., доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ імені Ярослава Мудрого
10. Сібільов Денис Михайлович, к.ю.н., доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ імені Ярослава Мудрого
11. Снідевич Олександр Станіславович, к.ю.н., доц., доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка
12. Фурса Світлана Ярославівна, д.ю.н., професор, президент ГО «Центру правових досліджень Фурси»
13. Щербак Світлана Володимирівна, к.ю.н., доц., доцент кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету

9. Розглянувши і обговоривши проект Положення про відзнаки АПВУ, розроблений Секретаріатом РПВУ, враховуючи необхідність заохочення приватних виконавців та інших осіб до розвитку інституту приватних виконавців в Україні та його популяризації, вирішила затвердити Положення про відзнаки АПВУ.

10. Розглянувши і обговоривши проект Положення про «Вісник АПВУ», розроблений Секретаріатом РПВУ, враховуючи державну реєстрацію професійного періодичного видання «Вісник АПВУ» в якості друкованого медіа, вирішила затвердити Положення про «Вісник АПВУ».

11. Розглянувши і обговоривши кандидатури до складу редакційної колегії «Вісника АПВУ», які надійшли до Секретаріату РПВУ, вирішила призначити членами редакційної колегії «Вісника АПВУ»:
1. Лисенко Сергій Олексійович, д.ю.н., професор, приватний виконавець міста Києва – голова
2. Верба Ольга Богданівна, к.ю.н., доцент, член Дисциплінарної комісії приватних виконавців – заступник голови
3. Чумак Олександр Олексійович, д.ю.н., доцент, приватний виконавець Кіровоградської області
4. Маляр Ян Анатолійович, приватний виконавець міста Києва
5. Фесик Марія Олексіївна, приватний виконавець міста Києва
6. Колісник Дмитро Вікторович, к.і.н., доцент, менеджер з адміністративної діяльності Секретаріату РПВУ – відповідальний секретар

12. Ознайомившись з наданими висновками Комітету з етики, обговоривши та врахувавши їх, заслухавши доповідь Голови Комітету з етики Лисенка С.О., керуючись положеннями ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Статутом АПВУ і Положенням про Раду приватних виконавців України, вирішила відмовити в задоволенні:
- скарги Драгущенка О.П. від 12.06.2023 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Амельченка В.П. під час виконання ним ВП № 67854922;
- скарги Комарової І.В. від 27.05.2023 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області Довгань В.В. під час виконання нею ВП № 68642094;
- скарги Костюнікова С.С. і Костюнікової Л.М. від 26.04.2023 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Варави Р.С. під час виконання ним ВП № 71571839.

Повторно розглянувши скаргу Максимова С.В. від 26.02.2023, врахувавши висновок Комітету з етики щодо наявності або відсутності ознак порушення кодексу професійної етики у діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Попляка В.В., вирішила задовольнити скаргу Максимова С.В. від 26.02.2023 та направити подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення Попляка В.В. до дисциплінарної відповідальності за фактичне самоусунення від виконання своїх обов’язків.

Повторно розглянувши скаргу ТОВ «ФК Довіра та Гарантія» від 03.02.2023, врахувавши висновки Комітету з етики та Дисциплінарного уповноваженого АПВУ щодо наявності або відсутності ознак дисциплінарного проступку (порушення кодексу професійної етики) у діях приватного виконавця виконавчого округу Київської області Крегула І.І., вирішила задовольнити скаргу ТОВ «ФК Довіра та Гарантія» від 03.02.2023 та направити подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення Крегула І.І. до дисциплінарної відповідальності.

Голова РПВУ
В.М. ЧЕПУРНИЙ