Рішення АПВУ
Рішення РПВУ

Рішення РПВУ № 24 від 25.05.2020

Проведено засідання Ради приватних виконавців України, скликане Головою Ради приватних виконавців України та організоване у відповідності до Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”. З метою уникнення конфлікту інтересів під час розгляду питання порядку денного за пропозицією Голови РПВУ С.В. Ніколаєва головуючим на засіданні Ради затверджено заступника Голови РПВУ О.М. Сивокозова.
У засіданні взяли участь 18 членів РПВУ.

Присутні:
Ніколаєв Сергій Вікторович – Голова РПВУ, Виконавчий округ Київської області
Сивокозов Олександр Миколайович – заступник Голови РПВУ, Виконавчий округ Дніпропетровської області
Родін Геннадій Вікторович – заступник Голови РПВУ, Виконавчий округ Харківської області
Пиць Андрій Андрійович – секретар РПВУ, Виконавчий округ Львівської області
Витвицький Володимир Васильович – Голова РПВР, Виконавчий округ Івано-Франківської області
Гречин Наталія Володимирівна – Голова РПВР, Виконавчий округ Полтавської області
Довгань Вікторія Володимирівна – Голова РПВР, Виконавчий округ Миколаївської області
Кондратюк Руслан Вікторович – Голова РПВР, Виконавчий округ Тернопільської області
Крайчинський Сергій Станіславович – Голова РПВР, Виконавчий округ міста Києва
Лисенко Юрій Олександрович – Голова РПВР, Виконавчий округ Дніпропетровської області
Лукеча Олександр Васильович – Голова РПВР, Виконавчий округ Закарпатської області
Палігін Олександр Петрович – Голова РПВР, Виконавчий округ Чернігівської області
Парфьонов Георгій Володимирович – Голова РПВР, Виконавчий округ Одеської області
Пирога Сергій Степанович – Голова РПВР, Виконавчий округ Волинської області
Проценко Дмитро Юрійович – Голова РПВР, Виконавчий округ Запорозької області
Семендяєв Олександр Сергійович – Голова РПВР, Виконавчий округ Харківської області
Трофименко Михайло Михайлович – Голова РПВР, Виконавчий округ Київської області
Чупис Тетяна Петрівна – Голова РПВР, Виконавчий округ Черкаської області
Присутні приватні виконавці: Говоров П.В., Притуляк В.М.

За порядком денним прийнято наступні рішення:


1. Розгляд та врегулювання конфліктної ситуації серед приватних виконавців регіону Київської області.
Членами РПВУ розглянуто та обговорено конфліктну ситуацію серед приватних виконавців регіону Київської області. Заслухавши доповідь Голови Комітету з етики Притуляка В.М., а також виступи приватних виконавців виконавчого округу Київської області Трофименка М.М. і Говорова П.В., членами РПВУ прийнято рішення:
З огляду на допущені процедурні порушення організації, підготовки та проведення З’їзду приватних виконавців регіону Київської області, З`їзд визнати неповноважним, а відтак рішення З`їзду № 2/2020 від 21.05.2020 р. не можна вважати таким, що підлягає виконанню.
Результати голосування: «за» – 16, «проти» – 0, «утримався» – 2.

2. Призначити проведення З`їзду приватних виконавців регіону Київської області на 12.00 26 червня 2020 р. у приміщенні Асоціації приватних виконавців України за адресою: м. Київ, Гоголівська, 11/39, оф. 45 із залученням представників АПВУ.
Результати голосування: «за» – 16, «проти» – 0, «утримався» – 2.

3. Включити до порядку денного З`їзду приватних виконавців регіону Київської області питання про дострокове відкликання з посад голови та членів Ради приватних виконавців регіону Київської області. У разі відкликання – провести вибори на відповідні посади. До списку кандидатів внести всіх приватних виконавців, офіс яких знаходиться у виконавчому окрузі Київської області з можливістю відкликання кандидатур за власним бажанням. Не пізніше ніж за 14 днів до дня проведення З`їзду приватні виконавці регіону Київської області можуть подати власні пропозиції щодо інших питань порядку денного З`їзду.
Результати голосування: «за» – 16, «проти» – 0, «утримався» – 2.