Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 29.11.2019

Висновок № 24

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          В результаті проведеного аналізу звернення представника стягувача від 08.11.2019 р. щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки:
          Як слідує із звернення, приватний виконавець ввів стягувача в оману щодо дійсного перебігу виконавчого провадження та умисно зменшив суму, яка підлягала перерахуванню стягувачу.
          Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про виконавче провадження», розподіл стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) здійснюється у такій черговості:
1) у першу чергу повертається авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;
2) у другу чергу компенсуються витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувача;
3) у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 % фактично стягнутої суми або основна винагорода приватного виконавця пропорційно до фактично стягнутої з боржника суми (крім виконавчих документів про стягнення аліментів);
4) у четверту чергу стягуються штрафи, накладені виконавцем відповідно до вимог цього Закону, та виконавчий збір або основна винагорода за виконавчими документами про стягнення аліментів.
          Враховуючи, що стягувач власними діями, шляхом подання заяви про залишок суми заборгованості, зумовив неправомірний розподіл грошових коштів та винесення постанови про закриття виконавчого провадження, то в діях приватного виконавця не виявлено порушень законодавства. Також про це свідчить ухвала Господарського суду м. Києва від 08.10.2019 р., якою констатовано з одного боку факт відсутності у діях приватного виконавця порушень чинного законодавства, а з іншого боку констатовано факт помилки саме з боку стягувача.
          В діях приватного виконавця спроб ввести в оману стягувача по виконавчому провадженню та умисно зменшити суму, що підлягає перерахуванню стягувачу, виявлено не було. Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 25 

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          В результаті проведеного аналізу скарги та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки:
На виконанні в приватного виконавця перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису про стягнення з боржника на користь стягувача заборгованості.
          11.07.2019 р. приватним виконавцем, керуючись ст. 24, 26 Закону України. «Про виконавче провадження», було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Дана постанова, у відповідності до ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження», на наступний день після її винесення направлена на адресу Боржника, що була зазначена у виконавчому документі рекомендованим поштовим відправленням.
          Заявник звернувся з письмовим зверненням учасника виконавчого провадження відносно поведінки приватного виконавця виконавчого округу міста Києва до Ради приватних виконавців України щодо порушення ним Кодексу професійної етики приватного виконавця, а саме: приватним виконавцем несвоєчасно була винесена постанова про зупинення виконавчого провадження.
          Проаналізувавши письмове звернення Заявника, пояснення приватного виконавця та копій матеріалів виконавчого провадження встановлено наступне. Боржник стверджує, що він в телефонному режимі повідомляв приватного виконавця про те, що 13.08.2019 р. районним судом міста Києва було винесено ухвалу про забезпечення позову, в якій зазначено: до набрання законної сили судовим рішенням по справі зупинити стягнення у виконавчому провадженні, відкритому приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва на підставі оскаржуваного виконавчого напису.
          10.09.2019 р. вищезазначена ухвала була роздрукована приватним виконавцем з Єдиного державного реєстру судових рішень України. Та того ж дня, а саме 10.09.2019 р. приватним виконавцем було винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій до вирішення справи по суті заявлених вимог. В той же час, заявником не надано доказів повідомлення належним чином приватного виконавця про ухвалу районного суду міста Києва від 13.08.2019 р.
          Згідно із ч. 4 ст. 19 Закону сторони зобов`язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов`язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник – фізична особа – також про зміну місця роботи.
          Як вбачається зі скарги та пояснень виконавця жодні письмові заяви на адресу виконавця не надходили. Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 26

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Київської області


          В результаті проведеного аналізу скарги боржника за виконавчим провадженням від 18.10.2019 р. та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Київської області було зроблено наступні висновки:
          Суть скарги полягає у систематичному порушенні приватним виконавцем вимог чинного законодавства та Кодексу професійної етики приватних виконавців протягом всього строку здійснення професійної діяльності. Скаржник спирається на певні відомості з сайту Судової влади про оскарження дій приватного виконавця та кримінальні провадження, які, за словами скаржника, мали місце ще до здійснення діяльності приватним виконавцем. Хотілось би зазначити, що усі звинувачення скаржника жодним чином не стосуються ані виконавчого провадження, ані приватного виконавця особисто.
          Скаржником у своєму зверненні не наведено жодного конкретного факту порушення виконавцем вимог чинного законодавства та Кодексу професійної етики приватних виконавців. Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Київської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 27

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Донецької області


          На розгляд Комітету надійшла скарга представника боржника стосовно порушення, на його думку, приватним виконавцем виконавчого округу Донецької області вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження. В своїй скарзі заявник вимагає: 1) провести позапланову перевірку діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області у зв`язку з порушенням норм діючого законодавства під час здійснення виконавчого провадження, 2) у разі виявлення під час позапланової перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області ознак дисциплінарного проступку, внести відповідне подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення даного приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
          Проте, згідно ст. 34 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» перевірка Радою приватних виконавців України діяльності приватного виконавця здійснюється шляхом надсилання приватному виконавцю письмового запиту в межах предмета перевірки. Відповідно поставлені заявником у скарзі вимоги щодо проведення позапланової перевірки діяльності приватного виконавця виходять за межі повноважень органів Асоціації приватних виконавців України.
          Відповідно до отриманих від приватного виконавця пояснень та копій матеріалів виконавчого провадження встановлено, що Управлінням державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області 04.11.2019 р. складена довідка за результатами проведеної позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області щодо здійснення зведеного виконавчого провадження. В межах предмету вищезазначеної скарги порушень вимог законодавства позаплановою перевіркою не виявлено. При цьому факти, викладені у скарзі, є практично аналогічними фактам, які були предметом розгляду позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області.
          Згідно п.п. 12 пункту 4.1. розділу 4 Положення про Раду приватних виконавців України Рада приватних виконавців України розглядає висновок Комітету з етики щодо порушення або непорушення приватними виконавцями правил професійної етики.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Донецької області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 28

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Донецької області


          На розгляд Комітету надійшла скарга представника боржника стосовно порушення, на його думку, приватним виконавцем виконавчого округу Донецької області вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження. В своїй скарзі заявник вимагає: 1) провести позапланову перевірку діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області у зв`язку з порушенням норм діючого законодавства під час здійснення виконавчого провадження, 2) у разі виявлення під час позапланової перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області ознак дисциплінарного проступку, внести відповідне подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення даного приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
          Проте, згідно ст. 34 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» перевірка Радою приватних виконавців України діяльності приватного виконавця здійснюється шляхом надсилання приватному виконавцю письмового запиту в межах предмета перевірки. Відповідно поставлені заявником у скарзі вимоги щодо проведення позапланової перевірки діяльності приватного виконавця виходять за межі повноважень органів Асоціації приватних виконавців України.
          Відповідно до отриманих від приватного виконавця пояснень та копій матеріалів виконавчого провадження встановлено, що 18.07.2019 р. приватним виконавцем отримано заяву стягувача про відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанню наказів господарського суду Донецької області про стягнення з боржника заборгованості. Згідно заяви стягувача та виконавчого документа зазначена адреса боржника – м. Донецьк, вул. Майська, ___.
          Відповідно до Указу Президента України від 14.11.2014 р. № 875/2014 «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 р. «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (зі змінами), АТ «Укрпошта» з 27.11.2014 р. проінформувала щодо переліку населених пунктів Донецької та Луганської областей на/з територію(ї) яких не здійснюється пересилання пошти та перелік відділень поштового зв`язку, де послуги поштового зв`язку тимчасово не надаються або надаються з певними обмеженнями.
          В процесі відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем з метою дотримання вимог ст. 2 В Закону України «Про виконавче провадження» доведення до відома боржника відомостей щодо відкриття виконавчого провадження та забезпечення фактичного виконання рішення отримано інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень де встановлено рішення суду по справах №№ від жовтня-листопада 2007 р., де зазначено адреса місця знаходження майна боржника на контрольованій Україною території, а саме: Донецька область, м. Добропілля, вул. Чехова ___.
          18.07.2019 р. приватним виконавцем отримано витяг за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Чехова ___ та визначено, що з 15.10.2010 р. боржник не має відношення до цієї адреси.
          Відповідно до ч.5 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження» під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
          Відповідно до п. 8.5 розділу 8 Статуту Асоціації приватних виконавців України комітет з етики за дорученням РПВУ розглядає питання та надає правові висновки щодо фактів порушення приватними виконавцями правил професійної стики. Згідно п.п. 12 пункту 4.1. розділу 4 Положення про Раду приватних виконавців України Рада приватних виконавців України розглядає висновок Комітету з етики щодо порушення або непорушення приватними виконавцями правил професійної етики.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Донецької області ознак порушення Кодексу професійної стики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 29

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Донецької області


          На розгляд Комітету надійшла скарга представника боржника стосовно порушення, на його думку, приватним виконавцем виконавчого округу Донецької області вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження. В своїй скарзі заявник вимагає: 1) провести позапланову перевірку діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області у зв`язку з порушенням норм діючого законодавства під час здійснення виконавчого провадження, 2) у разі виявлення під час позапланової перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області ознак дисциплінарного проступку, внести відповідне подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення даного приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
          Проте, згідно ст. 34 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» перевірка Радою приватних виконавців України діяльності приватного виконавця здійснюється шляхом надсилання приватному виконавцю письмового запиту в межах предмета перевірки. Відповідно поставлені заявником у скарзі вимоги щодо проведення позапланової перевірки діяльності приватного виконавця виходять за межі повноважень органів Асоціації приватних виконавців України.
          Відповідно до отриманих від приватного виконавця пояснень та копій матеріалів виконавчого провадження встановлено, приватним виконавцем 16.09.2019 р. відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню Наказів Господарського суду Донецької області від 27.12.2017 р. та 06.07.2018 р. про стягнення з боржника на користь стягувача заборгованості.
          04.10.2019 р. приватним виконавцем вказані рішення виконані фактично у повному обсязі.
          Господарським судом Донецької області 03.10.2019 р. було прийнято Ухвалу по справі, якою задоволено скаргу боржника на дії приватного виконавця виконавчого округу Донецької області – визнано незаконними дії приватного виконавця та зобов`язано його вчинити певні дії щодо накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно боржника, без зазначення конкретного майна у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та скасовано постанову приватного виконавця про арешт майна боржника.
          17.10.2019 р. приватним виконавцем подано апеляційну скаргу на Ухвалу Господарського суду Донецької області від 03.10.2019 р.

          Відносно не надання можливості ознайомитись з матеріалами виконавчого провадження приватним виконавцем надано копії матеріалів виконавчого провадження, які вказують нате, що представник боржника особисто знайомився з матеріалами виконавчих проваджень.

          Відносно невідповідності вивіски з інформацією про офіс приватного виконавця вимогам Положення про офіс приватного виконавця то перевірка відповідності офісу приватного виконавця вимогам, встановленим Положенням, здійснюється Міністерством юстиції України.

          Відповідно до п. 8.5 розділу 8 Статуту Асоціації приватних виконавців України комітет з етики за дорученням РПВУ розглядає питання та надає правові висновки щодо фактів порушення приватними виконавцями правил професійної етики. Згідно п.п. 12 пункту 4.1. розділу 4 Положення про Раду приватних виконавців України Рада приватних виконавців України розглядає висновок Комітету з етики щодо порушення або непорушення приватними виконавцями правил професійної етики.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Донецької області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 30

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Львівської області


          В результаті проведеного аналізу скарги адвоката та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Львівської області було зроблено наступні висновки:
          На виконанні в приватного виконавця перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу про стягнення з боржника на користь стягувача невиплачені в строк на підставі договору позики, посвідченого приватним нотаріусом, грошові кошти у розмірі, еквівалентному 50 тис. доларів США.
          Заявник звернулася зі письмовим зверненням, як третя сторона, що не є стороною вищезазначеного виконавчого провадження до Ради приватних виконавців України щодо порушення приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області вимог Закону України «Про виконавче провадження» та Кодексу професійної етики приватного виконавця, а саме: порушення принципу публічної діяльності і професіоналізму, врегульованого статтями 1, 2 Кодексу професійної, що виразилося в тому, що приватний виконавець не отримує кореспонденцію від Заявника і Заявник не отримує будь яку інформацію від приватного виконавця.
          Проаналізувавши письмове звернення Заявника з наданими ним додатками, а також пояснення приватного виконавця, можна зазначити наступне. Надані Заявником копії поштової документації, що були направлені приватному виконавцю, та копії поштової документації про те, що приватним виконавцем не отримано дану документацію, не можуть свідчити, що приватним виконавцем порушено принцип публічної діяльності і професіоналізму. Оскільки ані Заявником, ані відповідною поштовою документацією «Укрпошти» не підтверджено, що приватний виконавець відмовлявся в отриманні відповідного листа від Заявника, та й свідчити про невиконання третіми особами своїх службових обов`язків. Тобто Заявником не доведено факт умисного неотримання Приватним виконавцем листа неотримання такого листа не залежить виключно від приватного виконавця, а може від Заявника.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.