Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення З'їзду приватних виконавців Дніпропетровської області

13.10.2023
м. Дніпро


Заслухавши звіт Голови Ради приватних виконавців Дніпропетровської області Лисенка Ю.О. про роботу Ради приватних виконавців Регіону в період між з`їздами приватних виконавців Регіону, виконання Рішень ІІІ-го З`їзду, виступи делегатів З`їзду, які висунули свої кандидатури на участь у виборах Голови та членів Ради приватних виконавців Дніпропетровської області, а також виступи приватних виконавців з різних питань, відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Положення про Раду приватних виконавців Дніпропетровської області, Положення про З`їзд приватних виконавців Регіону, затверджених Рішенням Ради приватних виконавців України від 22.12.2017 №1, з метою здійснення повноважень, визначених Асоціацією приватних виконавців України та забезпечення належної організації роботи органів Асоціації приватних виконавців України, черговий IV З`їзд приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області)

В И Р І Ш И В:


1. Звіт Голови Ради приватних виконавців Дніпропетровської області Лисенка Ю.О. про роботу Ради приватних виконавців Регіону в період між з`їздами приватних виконавців Регіону, виконання Рішень ІІІ-го З`їзду, - взяти до відома.

2. У зв`язку з завершенням трирічного строку повноважень діючого складу Ради приватних виконавців Дніпропетровської області, провести вибори Голови та членів Ради Регіону шляхом таємного рейтингового голосування.

Про обрання членів Лічильної комісії.

3. З метою належної організації процедури таємного рейтингового голосування та проведення підрахунку голосів затвердити склад Лічильної комісії чергового IV З`їзду приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області), обраний з числа делегатів З`їзду шляхом відкритого поіменного голосування, у кількості трьох осіб:
- Чернікова Олена Олегівна – голова Лічильної комісії;
- Макарова Юлія Валентинівна – секретар Лічильної комісії;
- Афанасьєва Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.

Про обрання Голови та членів Ради приватних виконавців Дніпропетровської області у зв`язку із закінченням строку повноважень діючого складу

4. Для проведення таємного рейтингового голосування щодо обрання Голови та членів Ради приватних виконавців Дніпропетровської області до бюлетеня для таємного рейтингового голосування були внесені наступні кандидатури:
1. Біловол Віталій Олексійович Дніпропетровська область
2. Григорчук Павло Васильович Дніпропетровська область
3. Сивокозов Олександр Миколайович Дніпропетровська область

За результатами таємного рейтингового голосування щодо обрання Голови та членів Ради приватних виконавців Дніпропетровської області голоси за кандидатів розподілилися таким чином:
1. Біловол Віталій Олексійович - 8
2. Григорчук Павло Васильович - 7
3. Сивокозов Олександр Миколайович - 11

4.1. Затвердити обраний склад Ради приватних виконавців Дніпропетровської області осіб за результатами рейтингового таємного голосування:
- Сивокозов Олександр Миколайович - Голова Ради
- Біловол Віталій Олексійович
- Григорчук Павло Васильович

4.1.1. Головою Ради приватних виконавців Дніпропетровської області обрано Сивокозова Олександра Миколайовича.
4.1.2. Заступником Голови Ради приватних виконавців Дніпропетровської області обрано Біловола Віталія Олексійовича.

Різне

5. З метою сприяння забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців виконавчого округу Дніпропетровської області, належного та своєчасного реагування з питань, що потребують підтримки і захисту їх професійних прав та інтересів, запровадити на постійній основі ефективні комунікаційні зв`язки приватних виконавців регіону з Радою приватних виконавців Дніпропетровської області.
5.1. Раді приватних виконавців Дніпропетровської області ініціювати взаємодію та затвердити план спільних заходів, зокрема з органами місцевого самоврядування, органами судової влади, Національної поліції України (іншими органами, організаціями, установами), спрямованих на популяризацію інституту приватного виконання рішень; запобігання виникненню проблемних питань під час здійснення приватними виконавцями діяльності з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом, з метою недопущення негативних процесуальних наслідків та порушення прав і законних інтересів учасників виконавчого провадження.
5.2. З метою уникнення суперечливостей та неоднозначного тлумачення і застосування норм права (судової практики), якими регулюються окремі процедурні питання, що виникають при виконанні рішень судів та рішень інших органів (посадових осіб), Раді приватних виконавців Дніпропетровської області проводити системну аналітику таких питань та ініціювати звернення до уповноважених суб’єктів з метою отримання фахових компетентних консультацій, роз’яснень тощо.
5.3 Раді приватних виконавців Дніпропетровської області продовжити участь в роботі над проєктами змін до нормативно-правових актів, що зачіпають права та професійні інтереси приватних виконавців

6. Раді приватних виконавців Дніпропетровської області організувати та забезпечити виконання Рішення чергового IV З`їзду приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Дніпропетровської області).

7. Рішення З`їзду приватних виконавців Регіону є обов`язковими для виконання всіма приватними виконавцями, офіс яких розташований у відповідному регіоні.


Головуючий на З`їзді
Юрій ЛИСЕНКО

Секретар З`їзду
Віталій БІЛОВОЛ