Рішення АПВУ
Рішення РПВУ

Рішення РПВУ № 61 від 06.11.2023

Р І Ш Е Н Н Я № 61

Ради приватних виконавців України


6 листопада 2023 року
м. Київ

Проведено засідання Ради приватних виконавців України (далі – РПВУ), скликане Головою РПВУ та організоване у відповідності до Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” та п. 6.15 Статуту АПВУ.
У засіданні взяли участь 22 члени РПВУ.

За порядком денним Рада приватних виконавців України прийняла такі рішення:


1. Розглянувши і обговоривши проект змін до установчих документів АПВУ, представлений Головою РПВУ Чепурним В.М., враховуючи необхідність доопрацювання проекту змін, вирішила перенести розгляд даного питання на наступне засідання РПВУ.

2. Розглянувши і обговоривши питання про скликання чергового З’їзду приватних виконавців України, вирішила призначити проведення чергового З’їзду приватних виконавців України на 1 грудня 2023 р. у приміщенні Mercure Kyiv Congress-Hall за адресою м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6.

Початок роботи З’їзду – 10:00. Реєстрація делегатів – 9:00 – 9:50.

Проект порядку денного чергового З’їзду приватних виконавців України:

1. Про затвердження порядку денного та регламенту проведення З’їзду
2. Про обрання секретаря З’їзду
3. Звіт Голови АПВУ про діяльність у 2021-2023 рр.
4. Звіт Голови Комітету з етики АПВУ про діяльність у 2021-2023 рр.
5. Звіт членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців від АПВУ про діяльність у 2022-2023 рр.
6. Звіт членів Кваліфікаційної комісії приватних виконавців від АПВУ про діяльність у 2022-2023 рр.
7. Звіт Голови Ревізійної комісії про діяльність у 2021-2023 рр.
8. Про внесення змін до Статуту АПВУ та Положення про РПВУ
9. Про затвердження кошторису АПВУ на 2024 рік
10. Про обрання лічильної комісії
11. Про обрання Голови РПВУ та його заступників
12. Про обрання членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців від АПВУ
13. Про обрання членів Кваліфікаційної комісії приватних виконавців від АПВУ
14. Про обрання членів Комітету з етики АПВУ
15. Про обрання членів Ревізійної комісії АПВУ
16. Різне

Висування кандидатур на посади Голови та заступників Голови РПВУ, членів Комітету з етики, членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців, членів Кваліфікаційної комісії приватних виконавців, членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом направлення на електронну адресу sekretariat.apvu@gmail.com відповідної заяви на ім’я Голови РПВУ – до 15 листопада 2023 року включно.

3. Розглянувши і обговоривши проект Положення про Комітет з медіації та інших видів альтернативного врегулювання спорів при РПВУ, вирішила затвердити Положення про Комітет з медіації та інших видів альтернативного врегулювання спорів при РПВУ.

Розглянувши і обговоривши кандидатури до складу Комітету з медіації та інших видів альтернативного врегулювання спорів, вирішила затвердити склад Комітету:
Каращук Катерина Леонідівна – Голова Комітету
Борейко Максим Валерійович
Жданович Вікторія Михайлівна
Кузьменко Олексій Степанович
Микитин Оксана Степанівна
Овчаренко Микола Олександрович

4. Розглянувши і обговоривши пропозицій змін до законодавства щодо права приватних виконавців здійснювати примусове виконання рішень, місцем виконання яких є тимчасово окуповані території України на час такої окупації, вирішила доручити Раді приватних виконавців Одеської області напрацювати проект відповідних змін до законодавства.

Розглянувши і обговоривши кандидатуру Верби О.Б. до складу Експертної (науково-консультативної) ради АПВУ, вирішила призначити членом Експертної (науково-консультативної) ради Вербу О.Б.

Розглянувши і обговоривши кандидатуру Каращук К.Л. до складу редакційної колегії «Вісника АПВУ», вирішила призначити Каращук К.Л. членом редакційної колегії «Вісника АПВУ».

Розглянувши і обговоривши проект змін до Положення про «Вісник АПВУ», вирішила внести зміни до Положення про «Вісник АПВУ» в частині уточнення повноважень голови Редколегії «Вісника АПВУ».


Голова РПВУ

В.М. ЧЕПУРНИЙ