Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ України

Рішення З'їзду приватних виконавців України №2 від 22.12.2017

Проведено ІІ З'їзд приватних виконавців України, скликаний Радою приватних виконавців України та організований у відповідності до Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.
У З'їзді взяли участь 15 делегати від восьми регіонів, у яких на час його проведення було сформовано ради приватних виконавців регіону.

Присутні:
Безрукий Олег Васильович - Виконавчий округ Івано-Франківської області
Варава Роман Сергійович - Виконавчий округ міста Києва
Витвицький Володимир Васильович - Виконавчий округ Івано-Франківської області
Говоров Павло Володимирович - Виконавчий округ Київської області
Ільчишин Любов Володимирівна - Виконавчий округ Львівської області
Куземченко Андрій Сергійович - Виконавчий округ Дніпропетровської області
Лисенко Юрій Олександрович - Виконавчий округ Дніпропетровської області
Ляпін Дмитро Валентинович - Виконавчий округ міста Києва
Ніколаєв Сергій Вікторович - Виконавчий округ Київської області
Парфьонов Георгій Володимирович - Виконавчий округ Одеської області
Пиць Андрій Андрійович- Виконавчий округ Львівської області
Притуляк Валерій Миколайович - Виконавчий округ Одеської області
Родін Геннадій Вікторович - Виконавчий округ Харківської області
Трофименко Михайло Михайлович - Виконавчий округ Київської області
Шаган Олексій Анатолійович - Виконавчий округ Дніпропетровської області

Делегатами обрано Головуючого – Родіна Геннадія Вікторовича (Виконавчий округ Харківської області)
Секретарем обрано Притуляка Валерія Миколайовича (Виконавчий округ Одеської області).

Порядок денний:


1. Внесення доповнень до статуту некомерційної професійної організації «АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ».
2. Затвердження кошторису Асоціації приватних виконавців України та її органів.

По першому питанню порядку денного ухвалили:
Внести зміни до статуту НПО «Асоціація приватних виконавців України»:
В розділі 11 «Майно та кошти» Статуту Асоціації пункт 11.5. викласти в такій редакції:
11.5. Асоціація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
Крім того, додати пункти 11.6. та 11.7. наступного змісту:
11.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього пункту не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України;
11.7. В разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
У зв’язку з чим пункт 11.6. вважати пунктом 11.8.
11.8. Кошториси Ради приватних виконавців регіону затверджуються з’їздом приватних виконавців України з урахуванням принципу пропорційності, а саме обов’язкового урахування кількості діючих приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні, а також розміру суми членських внесків приватних виконавців відповідного регіону у поточному періоді.

По другому питанню порядку денного ухвалили:
1. Затвердити кошторис Асоціації приватних виконавців України та її органів.