Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення З'їзду приватних виконавців міста Києва

20 жовтня 2023 року
м. Київ

Відповідно до ст.ст. 49-50 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, проведено З’їзд приватних виконавців виконавчого округу міста Києва.
У З’їзді взяли участь 63 приватних виконавця виконавчого округу міста Києва.

За порядком денним З’їздом прийнято наступні рішення:

:
1. Затвердити порядок денний і регламент З’їзду в цілому, з можливістю доповнення порядку в процесі роботи З’їзду.
2. Обрати секретарем З’їзду приватного виконавця Маляра Я.А.
3. Затвердити в цілому звіт про діяльність Ради приватних виконавців міста Києва у 2021-2023 рр.
4. Обрати лічильну комісію для виборів Голови та членів Ради приватних виконавців міста Києва у складі:
Гаврилів Андрій Володимирович
Дорошкевич Віра Леонідівна
Жданович Вікторія Михайлівна
5. Затвердити обраний за результатами таємного рейтингового голосування склад Ради приватних виконавців міста Києва:
1. Корольов Михайло Андрійович – Голова Ради
2. Авторгов Андрій Миколайович
3. Кісельова Віталіна Володимирівна
4. Маляр Ян Анатолійович
5. Хорішко Олександр Олександрович
6. Фесик Марія Олексіївна
7. Іванов Андрій Валерійович

Головуючий на З'їзді
Телявський А.М.

Секретар З'їзду
Маляр Я.А.