Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення позачергового З'їзду приватних виконавців Кіровоградської області

м. Кропивницький
14 листопада 2023 року

Відповідно до ст. 49-50 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень i рішень інших органів», проведено позачерговий З'їзд приватних виконавців виконавчого округу Кіровоградської області, скликаний за ініціативою більше 10 % загальної кількості приватних виконавців Кіровоградської області, офіс яких розташований у регіоні.

У З'їзді взяли участь 5 приватних виконавців виконавчого округу Кіровоградської області.

За наслідками обговорення питань, включених до порядку денного позачергового з'їзду, а саме з приводу дострокового відкликання з посад Голови та членів Ради приватних виконавців Кіровоградської області, обрання Голови та членів Ради приватних виконавців Кіровоградської області, інші питання, відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень i рішень інших органів», Положення про Раду приватних виконавців Кіровоградської області, Порядку організації та проведення З'їзду приватних виконавців регіону, затверджених рішенням Ради приватних виконавців України від 22.12.2017 № 1, з метою здійснення повноважень, визначених Асоціацією приватних виконавців України та забезпечення належної організації роботи органів Асоціації приватних виконавців України, позачерговий З’їзд приватних виконавців регіону (виконавчого округу Кіровоградської області)

В И Р I Ш И В:


1. Достроково відкликати з посади Голову та яленів Ради приватних виконавців виконавчого округу Кіровоградської області.

2. У зв’язку із відкликанням з посад Голови та членів Ради приватних виконавців Кіровоградської області, провести вибори Голови та членів Ради регіону шляхом рейтингового таємного голосування.

3. 3 метою належної організації процедура голосування та проведення підрахунку голосів затвердити склад Лічильної комісії позачергового З'їзду приватних виконавців регіону (виконавчого округу Кіровоградської області), в особі Головуючого на з'їзді — Роткевич Ірини Вікторівни.

4. Затвердити обраний за результатами рейтингового таємного голосування склад Ради приватних виконавців Кіровоградської області у кількості трьох осіб:
Мехед Олег Валерійович
Роткевич Ірина Вікторівна
Чумак Олександр Олексійович

5. За результатами рейтингового таємного голосування Головою Ради приватних виконавців Кіровоградської області обрано Чумака Олександра Олексійовича.

6. Раді приватних виконавців Кіровоградської області організувати та забезпечити виконання Рішення позачергового З'їзду приватних виконавців регіону (виконавчого округу Кіровоградської області).

7. Рішення З'їзду приватних виконавців регіону с обов‘язковими для виконання всіма приватними виконавцями, офіс яких розташований у відповідному регіоні.

Головуючий на З'їзді
Роткевич.І.В.

Секретар З'їзду
Мехед О.В.