Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення З'їзду приватних виконавців Полтавської області

м. Кременчук
7 листопада 2023 року

Відповідно до ст. 49-50 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень i рішень інших органів», проведено позачерговий З'їзд приватних виконавців виконавчого округу Полтавської області, скликаний за ініціативою більше 10 % загальної кількості приватних виконавців Полтавської області, офіс яких розташований у регіоні.

У З'їзді взяли участь 8 приватних виконавців виконавчого округу Полтавської області.

За наслідками обговорення питань, включених до порядку денного позачергового з'їзду, а саме з приводу дострокового відкликання з посад Голови та членів Ради приватних виконавців Полтавської області, обрання Голови та членів Ради приватних виконавців Полтавської області, інші питання, відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень i рішень інших органів», Положення про Раду приватних виконавців Полтавської області, Порядку організації та проведення З'їзду приватних виконавців регіону, затверджених Рішенням Ради приватних виконавців України від 22.12.2017 № 1, з метою здійснення повноважень, визначених Асоціацією приватних виконавців України та забезпечення належної організації роботи органів Асоціації приватних виконавців України, позачерговий З’їзд приватних виконавців регіону (виконавчого округу Полтавської області)

В И Р I Ш И В:


1. Достроково відкликати з посади Голову та яленів Ради приватних виконавців виконавчого округу Полтавської області.

2. У зв’язку із відкликанням з посад Голови та членів Ради приватних виконавців Полтавської області, провести вибори Голови та членів Ради регіону шляхом рейтингового таємного голосування.

3. 3 метою належної організації процедура голосування та проведення підрахунку голосів затвердити склад Лічильної комісії позачергового З'їзду приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Полтавської області), в особі Головуючого на з'їзді — Райди Олександра Сергійовича.

4. Затвердити обраний за результатами рейтингового таємного голосування склад Ради приватних виконавців Полтавської області у кількості трьох осіб:
Гуріна Тетяна Вікторівна
Лейковська Альона Олександрівна
Скрипник Володимир Леонідович.

5. За результатами рейтингового таємного голосування Головою Ради приватних виконавців Полтавської області обрано Скрипника Володимира Леонідовича.

6. Раді приватних виконавців Полтавської області організувати та забезпечити виконання Рішення позачергового З'їзду приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Полтавської області).

7. Рішення З'їзду приватних виконавців Регіону с обов‘язковими для виконання всіма приватними виконавцями, офіс яких розташований у відповідному регіоні.

Головуючий на З'їзді
Райда О.С.

Секретар З'їзду
Лейковська А.О.