Рішення АПВУ
Рішення Рад ПВ регіонів

Рішення РПВ Житомирської області від 04.10.2021

04.10.2021                                                                          м. Житомир


Про скликання та забезпечення
проведення позачергового З’їзду
приватних виконавців Регіону
та формування порядку денного

Відповідно до статей 48-50 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 №1403-VIII, та Розділів 4, 5 Положення про Раду приватних виконавців Житомирської області, затвердженого Рішенням Ради приватних виконавців України № 28 від 30.10.2020 зі змінами внесеними згідно з рішенням Ради приватних виконавців України № 33 від 09.03.2021, Положення про з’їзд приватних виконавців регіону, затвердженого Рішенням Ради приватних виконавців України № 1 від 22.12.2017, з метою забезпечення належної організації роботи органів Асоціації приватних виконавців України, Рада приватних виконавців Житомирської області


В И Р І Ш И Л А:


  1. Скликати З’їзд приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Житомирської області). Датою проведення З`їзду визначити 22 жовтня 2021 року, місце проведення за адресою: м. Житомир, б-р Новий, 5, оф. 2.8. Початок роботи З’їзду о 12:00. Реєстрації делегатів та гостей З’їзду з 11:30 до 12:00.
  2. Сформувати Порядок денний З’їзду приватних виконавців Регіону (виконавчого округу Житомирської області), який відбудеться 22 жовтня 2021 року.
  3. Організацію та забезпечення проведення З’їзду здійснює Рада приватних виконавців Житомирської області. 
  4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на заступника голови Ради приватних виконавців Житомирської області Волкову Є.О.Голова Ради                                                                             О.Л. Вольф


Додаток 1

до Рішення Ради

приватних виконавців

Житомирської області

04.10.2021

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

позачергового З’їзду приватних виконавців Регіону

(виконавчого округу Житомирської області)


1.    Про затвердження Регламенту та Порядку денного З’їзду.
2.    Про обрання секретаря З’їзду.
3.    Обговорення актуальних проблем та питань, що виникають у приватних виконавців виконавчого округу Житомирської області при виконанні рішень судів та рішень інших органів.
4.    Обмін досвідом приватних виконавців регіону при примусовому виконанні судових рішень і рішень інших органів.
5.    Інше, в тому числі:
5.1    Розгляд листа від приватних виконавців виконавчого округу Житомирської області Вольфа О.Л., Волкової Є.О., Лужинецького П.В., Клименюка А.М. про дострокове припинення повноважень Голови ради приватних виконавців Житомирської області Вольфа О.Л. та членів ради приватних виконавців Житомирської області Волкової Є.О., Лужинецького П.В.
5.2    Про переобрання Голови та членів ради приватних виконавців Житомирської області.