Новини АПВУ
Новини Асоціації

АПВУ і Національна школа суддів України уклали Меморандум про співробітництво

Документ 11 грудня 2023 року підписали Голова Асоціації приватних виконавців України Оксана Русецька і Ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук.

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься за такими основними напрямками:

1.1. Науково-дослідна сфера:

спільне проведення наукових, науково-практичних і науково- методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів;

взаємна участь в діяльності наукових журналів (часописів) та інших медіа, заснованих Сторонами;

взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти, які проводяться в Україні та/або за кордоном, спільна участь у таких проектах (за окремими договорами);

створення спільних навчально-наукових і дослідних центрів, лабораторій, робочих груп, сприяння освоєнню новітньої техніки і методики наукових досліджень;

організація і проведення спільних наукових досліджень з питань забезпечення верховенства права, удосконалення судового устрою, статусу суддів і правосуддя, використання міжнародного досвіду організації та діяльності судів.

співпраця з поширення найкращих результатів наукових досліджень, підтримка наукових розробок, які мають практичне спрямування.

1.2. Навчально-методична сфера:

обмін досвідом, взаємна методична допомога у забезпеченні навчального процесу;

спільна робота над підвищенням якості підготовки висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та удосконаленням її навчально-методичного забезпечення, зокрема щодо актуальних проблем теорії і практики примусового виконання судових рішень, а також судової практики у сфері виконавчого провадження;

розробка та впровадження новітніх методик, інноваційних та педагогічних технологій, навчальних курсів (тренінгів) та програм з професійної підготовки суб’єктів навчання Сторін;

спільне видавництво навчальної та науково-методичної продукції (підручників, навчальних посібників тощо), що не має грифу обмеження доступу, для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу (за окремими договорами).

З оригіналом Меморандуму можна ознайомитися за посиланням.