Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновок від 03.12.2019

Висновок № 31

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області


          В результаті проведеного аналізу скарги боржника за виконавчим провадженням та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області було зроблено наступні висновки:
          Боржник звернувся до Ради приватних виконавців України зі скаргою від 26.10.2019 р. щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області. Так, у приватного виконавця на виконанні перебуває виконавче провадження з примусового виконання ухвали Славутського міськрайонного суду у справі від 18.09.2018 р. про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно боржника.
          Суть скарги полягає у звинуваченні виконавця в незаконних діях при вчиненні виконавчих дій, а саме незаконному проникненні на територію приміщення, де знаходилось майно, на яке, згідно рішення суду необхідно накласти арешт, ненаданні представнику боржника матеріалів виконавчого провадження для ознайомлення та знаходження за місцем виконання сторонніх осіб, які теж неправомірно намагались проникнути на територію приміщення, де проводились заходи примусового виконання. Скаржник до скарги надав матеріали відеофіксації щодо неправомірної (на його думку) поведінки приватного виконавця.
          Необхідно зазначити, що звинувачення скаржника, викладені у його скарзі, не знайшли свого підтвердження і пояснення приватного виконавця щодо них є абсолютно обґрунтованими. Зокрема, щодо ознайомлення сторін з матеріалами виконавчого провадження та неотримання скаржником постанови про відкриття виконавчого провадження.
          Відповідно до вимог cт. 28 Закону України «Про виконавче провадження» копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур`єром, крім постанов про відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пунктами 1-4 ч. 9 ст. 71 цього Закону, які надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі. Документи виконавчого провадження доводяться до відома або надсилаються адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.
          З копій матеріалів виконавчого провадження, наданих приватним виконавцем для пояснення, зрозуміло, що постанова про відкриття виконавчого провадження скерована боржнику рекомендованою кореспонденцією. Приватним виконавцем чітко та в межах повноважень роз`яснено представнику боржника про можливість скористатися своїм правом на ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження у спосіб, визначений законодавством.
          Щодо незаконного проникнення приватним виконавцем на територію приміщення необхідно зазначити, що такі звинувачення не знайшли свого підтвердження, оскільки виконавець надав акти приватного виконавця про неодноразові виходи за місцем виконання та перенесення виконавчих дій з причини недопуску боржником виконавця до майна, на яке, за рішення суду, необхідно накласти арешт. Також приватним виконавцем надано ухвалу суду про примусове проникнення від 17.10.2019 р.
          Щодо неправомірного, на думку скаржника, знаходження при примусовому виконанні інших осіб, з пояснення приватного виконавця встановлено, що виконавець підійшов організовано до досить складного виконання рішення суду, а саме: забезпечив присутність понятих у разі примусового проникнення; присутність поліції, залученої постановою приватного виконавця про залучення працівників органів внутрішніх справ та наявність людей для забезпечення залучення, за потреби, робочої сили та транспорту.
          Також, необхідно зазначити, що при перегляді відеоматеріалів, наданих скаржником, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець на досить провокативне поводження представника боржника поводив себе високопрофесійно, надавав роз`яснення щодо виконання рішення суду та діяв у межах повноважень.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу Хмельницької області діяв професійно та в межах повноважень при виконанні рішення суду. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.