Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 14.02.2022

Висновок № 177

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги заявника від 07.12.2021 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу міста Києва з приводу неправомірної, на думку скаржника, бездіяльності виконавця щодо скасування постанов про відкриття виконавчого провадження та про арешт майна та коштів боржника та неправомірного стягнення коштів.
          Заявник у свої скарзі зазначає, що рішенням Вінницького окружного адміністративного суду від 22.10.2021 у справі № ___, яке набрало законної сили 22.11.2021, скасовано постанову про відкриття виконавчого провадження. Проте, отримавши таке рішення, приватний виконавець не виконала його, не скасувала відповідні постанови. Окрім того, 03.12.2021 приватний виконавець списала кошти з рахунків боржника.
          Згідно письмових пояснень приватного виконавця, рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 22.10.2021 на адресу виконавця не надходило. Про вищевказане рішення суду вона дізналась лише 16.12.2021 з Єдиного державного реєстру судових рішень. Того ж 16.12.2021, приватним виконавцем було виконано рішення суду, скасовано постанови, в тому числі про відкриття виконавчого провадження, винесено повідомлення про повернення виконавчого документу без прийняття до виконання.
          Відповідно до п. 8.5 розділу 8 Статуту Асоціації приватних виконавців України Комітет з етики за дорученням РПВУ розглядає питання та надає правові висновки щодо фактів порушення приватними виконавцями правил професійної етики.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу міста Києва діяла в межах своїх повноважень. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виявлено не було.

Висновок № 178

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги боржника від 13.12.2021 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу міста Києва з приводу неправомірної, на думку скаржника, дій щодо неправомірної діяльності приватного виконавця без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності, а також вчинення незаконних дій при виконанні виконавчого провадження, де скаржник є боржником.
          Боржник у свої скарзі зазначає, що згідно перевірки ним Єдиного реєстру приватних виконавців України, приватний виконавець не уклав чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності, та починаючи з 05.12.2021 здійснює свою діяльність без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності, чим порушує п. 4 ст. 27 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Також 02.12.2021 постановою Київського апеляційного суду у справі № ___, яка набрала законної сили, визнано протиправними дії приватного виконавця у виконавчому провадженні № ___, скасовано постанову про відкриття виконавчого провадження від 14.07.2020. Внаслідок протиправних дій виконавця в межах виконавчого провадження було реалізовано майно боржника, чим було нанесено матеріальну та моральну шкоду скаржнику (боржнику) на суму.
          Згідно письмових пояснень приватного виконавця, 24.11.2021 ним укладено договір страхування цивільно-правової відповідальності з ТДВ «Страхова Компанія Експо Страхування». Договір укладено строком на один рік. Договір діє від 05.12.2021 по 04.12.2022 включно. Щодо постанови Київського апеляційного суду у справі № ___ від 02.12.2021, приватним виконавцем 29.12.2021 направлено до Верховного суду України касаційну скаргу на вищевказану постанову.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу міста Києва діяв в межах своїх повноважень. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виявлено не було.

Висновок № 179

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області


          В результаті проведеного аналізу скарг заявників від 30-31.12.2021 та доданих до них матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Харківської області було зроблено наступні висновки.

          У приватного виконавця Харківської області на виконанні перебувають виконавчі провадження ВП №№ ____ з примусового виконання виконавчого виконавчого листа № 2-747/11 від 31.03.20214 про солідарне стягнення із заявників заборгованості на підставі рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 09.10.2013 у справі № 2-747/11.

          Суть скарг заявників полягає у невиконанні приватним виконавцем ухвали про скасування за нововиявленими обставинами рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 09.10.2013 у справі № 2-747/11, на підставі якого видані виконавчі документи, що перебувають на виконанні у приватного виконавця.

          З пояснень приватного виконавця встановлено, що 24.12.2021 на адресу його офісу надійшла заява правонаступника стягувача про зупинення виконавчого провадження з доданою копією заяви про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі звернення виконавця та/або заінтересованої особи до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому ч. 5 ст. 15 цього Закону.

          24.12.2021 виконавцем, керуючись вимогами ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанови про зупинення виконавчого провадження ВП №№ ____ та скеровано сторонам до відома. Постанови про зупинення не оскаржені.

З пояснень приватного виконавця встановлено, що заява про заміну сторони виконавчого провадження досі перебуває на розгляді Дзержинського районного суду м. Харкова, а тому підстав для поновлення виконавчих проваджень немає.

          24.12.2021 на адресу приватного виконавця надійшли заяви від скаржників про закінчення виконавчого провадження на підставі ухвали про скасування за нововиявленими обставинами рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 09.10.2013 у справі № 2-747/11 з копією ухвали.

          Відповідно до вимог ч. 4, 5 ст. 35 Закону України «Про виконавче провадження» у період зупинення вчинення виконавчих дій виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому цим Законом, а також вживати заходів до розшуку боржника (його майна) або проведення перевірки його майнового стану.

          Відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 35 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6, 8, 11 ч. 1 ст. 34 цього Закону, до закінчення строку дії зазначених обставин, а у випадках, передбачених пунктами 2, 3 і 5 ч. 1 ст. 34 цього Закону, - до розгляду питання по суті. Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення виконавчих дій, виконавець не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли йому стало про це відомо, зобов’язаний продовжити примусове виконання рішення у порядку, встановленому цим Законом, про що виносить відповідну постанову.

          Отже, аналізуючи вищевикладене, встановлено, що у приватного виконавця відсутні підстави для поновлення виконавчого провадження і як наслідок відсутні правові підстави для винесення постанови про закінчення виконавчого провадження до розгляду справи по суті про заміни сторони виконавчого провадження. А тому, доводи боржника викладені у його скарзі не знайшли свого підтвердження і пояснення приватного виконавця щодо них є абсолютно обґрунтованими.

          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення Кодексу професійної етики виявлено не було.


Висновок № 180

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області


          В результаті проведеного аналізу скарги заявника від 14.12.2021 та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Харківської області було зроблено наступні висновки.

          У приватного виконавця Харківської області на виконанні перебуває виконавче провадження ВП № ___ з примусового виконання виконавчого напису виданого приватним нотаріусом КМНО Остапенко Є.М. про стягнення зі скаржниці на користь ТзОВ «Фінанс Проперті Групп» боргу.

          Суть скарги полягає у невиконанні приватним виконавцем ухвали про забезпечення позову у справі № 953/20723/21 від 17.11.2021 Київського районного суду про зупинення виконавчого провадження, розблокування банківських рахунків та зняття розшуку з транспортного засобу скаржниці.

          З пояснень приватного виконавця встановлено, що при виконанні вищевказаного виконавчого документа приватним виконавцем вчинялись виконавчі дії, а саме – 26.10.2021 винесено постанову про арешт коштів боржника. Також, 26.10.2021 винесено постанову про розшук майна боржника на виявлений, в межах виконавчого провадження, автомобільний транспорт скаржниці. 08.12.2021 у телефонному режимі боржник повідомив приватного виконавця про наявність ухвали про забезпечення позову шляхом зупинення виконавчого провадження ВП № ___. Перевіривши таку інформацію в Реєстрі судових рішень, виконавцем було встановлено факт існування такої ухали та прийнято рішення про зупинення виконавчого провадження на підставі ст. 35 Закону України «Про виконавче провадження». Сама ухвала по справі надійшла в офіс приватного виконавця 15.12.2021.

          Відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 35 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 6, 8, 11 ч. 1 ст. 34 цього Закону, до закінчення строку дії зазначених обставин, а у випадках, передбачених пунктами 2, 3 і 5 . 1 ст. 34 цього Закону, - до розгляду питання по суті.

Арешт, накладений виконавцем на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах, протягом строку, на який виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій, не знімається, крім випадків, передбачених пунктами 10, 15 . 1 ст. 34 цього Закону.

          Зупинення вчинення виконавчих дій не є підставами для скасування раніше вжитих заходів щодо примусового виконання рішення (п.18 Розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень).

          Отже, доводи боржника викладені у його скарзі не знайшли свого підтвердження і пояснення приватного виконавця щодо них є абсолютно обґрунтованими.

Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення Кодексу професійної етики виявлено не було.