Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 21.02.2024 (ч. 3)

ВИСНОВОК №234

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва


На розгляд Комітету з етик надійшла скарга від 15.12.2023 на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва у виконавчому провадженні № ___ з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем ст. 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Заявник звернулась зі скаргою на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва, а саме:
- Відносно стягнення з неї надлишково стягнутих коштів, в рамках виконавчого провадження № ___ з примусового виконання виконавчого напису № 1670 виданого 22.03.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, про стягнення з боржника на користь ПАТ «ПУМБ» заборгованості.
- Відсутності комунікації та ігноруванні приватним виконавцем дзвінків та звернень скаржниці, щодо відсутності боргу перед стягувачем в рамках виконавчого провадження № ___.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Приватним виконавцем надано пояснення щодо здійснення виконавчого провадження № ___.
Так, приватний виконавець в поясненнях зазначає наступне.
Виконавче провадження № ___ відкрито 12.12.2018 р. Офіс приватного виконавця працює в штатному режимі за виключенням часу, коли виконавець вчиняє виконавчі дії поза межами офісу, або оголошення повітряної тривоги.
15.12.2023 від скаржниці до офісу приватного виконавця надійшло повідомлення (вх. № 2081 від 15.12.2023) про виконання боржником зобов’язань перед АТ «ПУМБ» в повному обсязі. У зв’язку з цим, виконавче провадження № ___ закінчено відповідно до п.9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», про що винесено відповідну постанову від 15.12.2023. Грошові кошти, що перебували на депозитному рахунку розподілені, а надмірно стягнуті кошти в розмірі ___ грн. повернуті на рахунок боржниці.
Приватний виконавець заперечує відсутність належної комунікації з сторонами виконавчого провадження, та надає до своїх пояснень документи, що підтверджують належну комунікацію та своєчасність реакції на звернення боржника у виконавчому провадженні.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу м. Києва фактів порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги , а також зміст пояснень приватного виконавця та додані до нього копії документів, встановив наступне.
· Скаржником не доведено, належними та допустимими доказами, факту порушення приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва професійно-етичних вимог Кодексу професійної етики приватних виконавців.
· Перевіркою обставин справи, на підставі пояснень приватного виконавця та доданих до них письмових доказів, встановлено здійснення ним належної процесуальної комунікації, регламентованої законодавством з учасниками виконавчого провадження. А саме, приватний виконавець, при надходженні 15.12.2023 до офісу повідомлення від скаржниці, про виконання кредитних зобов’язань перед стягувачем, керуючись п.9 ч.1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» виніс постанову про закінчення виконавчого провадження від 15.12.2023. Надмірно стягнуті кошти, того ж дня, повернуті на рахунок боржниці.
Порушення норм Кодексу професійної етики мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.
Інші обставини викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до абзацу 3 статті 2 Кодексу, рішення органів самоврядування приватних виконавців, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання всією професійною спільнотою приватних виконавців
Статтею 18 Кодексу передбачено, що У відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу професійної етики приватних виконавців, за порушення положень Кодексу, до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18,26,27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ, дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК №235

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга від 25.12.2023 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу міста Києва (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – Виконавче провадження) з метою надання правового висновку в частині неналежної комунікації приватного виконавця зі сторонами виконавчого провадження, недобросовісної конкуренції в частині порушення принципу територіальності, та надмірно стягнутих коштів.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


На виконанні у Приватного виконавця знаходилось виконавче провадження № __ з примусового виконання виконавчого напису № 1332 від 29.07.2019, виданого приватним нотаріусом Київської області про стягнення з Боржниці на користь АТ «БАНК ФОРВАРД» заборгованості (далі – Виконавчий документ).
Боржниця протягом тривалого часу не могла зв’язатись з приватним виконавцем, оскільки на жоден телефонний номер з тих, які наявні на доступних інтернет-ресурсах та сайтах, в тому числі на сайті Асоціації приватних виконавців України, взагалі ніколи не можливо додзвонитись, номери або не відповідають, або поза межами досяжності чи абонент просто скидає дзвінок.
Боржниця зареєстрована та фактично проживає у місті Миколаєві, її майно також знаходиться у м. Миколаєві у зв’язку з чим, а також через військовий стан не має можливості приїхати на прийом до виконавця, оскільки виконавче провадження відкрито у м. Києві, чим порушені її права як сторони виконавчого провадження під час відкриття виконавчого провадження без врахування вимоги законодавства про місце відкриття виконавчого провадження. Приватним виконавцем надмірно стягнуто кошти. Боржниця просить притягнути приватного виконавця до відповідальності за неправомірні дії та зловживання правами.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Приватний виконавець повідомила, що кожного дня, вона знаходиться на своєму робочому місці, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ___, ___, оф. __, окрім того часу коли приватним виконавцем вчиняються виконавчі дії поза межами офісу, або оголошення повітряної тривоги. 26 грудня 2023 року до офісу приватного виконавця від Боржниці надійшов запит на отримання інформації та документів виконавчого провадження. 09 січня 2024 року приватним виконавцем підготовлено відповідь на запит боржника, надано відповідні документи та направлено адресу зазначену у запиті. На противагу вищезазначеному, слід звернути увагу, що виконавче провадження у відповідності до ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження», відкрито за місцем знаходження майна боржника. Підставою для відкриття Виконавчого провадження у виконавчому окрузі міста Києва стало зазначення Стягувачем у заяві про примусове виконання рішення інформації, що Боржниця є власником рахунку № ___ в АТ «Банк Форвард», який знаходиться у місті Києві, та щодо наявних на цьому рахунку грошових коштів. 26 грудня 2023 року, керуючись вимогами п.9 частини першої статті 39, статтею 40 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. Крім того, на рахунок Боржниці приватним виконавцем повернуто надлишково стягнуті кошти, що підтверджується платіжною інструкцією № 10935 від 26.12.2023.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет з етики зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності неналежної комунікації приватного виконавця зі сторонами Виконавчого провадження, а також недобросовісної конкуренції в частині порушення принципу територіальності.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет з етики, дослідивши зміст скарги Боржника то додані до неї копії документів, а також зміст пояснень Приватного виконавця та додані до них копії документів, встановив наступне:
• Скаржником не надано доказів неможливості зв’язатися в телефонному режимі з приватним виконавцем. Доказів неможливості зв’язатися з приватним виконавцем шляхом листування на електронну скриньку або поштову адресу скаржником також не надано.
• Письмові докази, додані скаржником до заяви, підтверджують існування у скаржника доступу до виконавчого провадження ВП № ___ до звернення до АПВУ зі скаргою.
• ВП № ___ відкрито 27.08.2019, зміни до ст. 16 Кодексу професійної етики приватних виконавців України (стосовно дотримання принципу територіальності) затверджені рішенням З’їзду приватних виконавців України № 7 від 26.10.2021. Згідно з статтею 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, тому обставини порушення принципу територіальності в не беруться до уваги.
• Процесуальна комунікація здійснювалась приватним виконавцем, у порядку встановленому чинним законодавством, шляхом листування на поштову адресу скаржника та на електронну скриньку зазначену скаржником у запиті, що підтверджується доказами наданими приватним виконавцем.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до абзацу 3 статті 2 Кодексу, рішення органів самоврядування приватних виконавців, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання всією професійною спільнотою приватних виконавців.
Статтею 18 Кодексу передбачено, що у відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу, за порушення положень Кодексу, до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність у діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

Голова Комітету з етики
Віталіна КІСЕЛЬОВА