Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 14.05.2021


Висновок № 138

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Київської області


          На розгляд Комітету з етики АПВУ надійшло звернення Голови РПВУ від 07.05.2021 р. щодо надання правового висновку за результатами перевірки відеоматеріалу, оприлюдненого 17.04.2021 р. у соціальній мережі Facebook, що містить ознаки неетичної поведінки приватного виконавця виконавчого округу Київської області. Також надійшло звернення Голови Ради приватних виконавців Київської області Говорова П.В. щодо надання оцінки діям приватного виконавця виконавчого округу Київської області щодо відповідності поведінки нормам Кодексу професійної етики приватних виконавців.
          Відповідно до п. 8.5 розділу 8 Статуту Асоціації приватних виконавців України комітет з етики за дорученням РПВУ розглядає питання та надає правові висновки щодо фактів порушення приватними виконавцями правил професійної етики.
          Згідно п.п. 12 пункту 4.1. розділу 4 Положення про Раду приватних виконавців України Рада приватних виконавців України розглядає висновок Комітету з етики щодо порушення або непорушення приватними виконавцями правил професійної етики. Відповідно до ст. 1 Кодексу професійної етики приватного виконавця приватний виконавець є представником публічної професії, здійснює професійну діяльність в інтересах правосуддя пов’язану з високим рівнем суспільної довіри. Для забезпечення суспільної довіри приватний виконавець повинен дотримуватися правил професійної етики та прагнути до впровадження високих стандартів професії.
          Відповідно до ст. 1 Кодексу професійної етики приватного виконавця поведінка приватного виконавця повинна бути тактовною та сприяти підвищенню авторитету, поваги та довіри до професії; етика його поведінки базується на загальноприйнятих цінностях і визначається відповідальністю перед суспільством; має бути прикладом високого професіоналізму; під час виконання своїх обов’язків має дотримуватися ділового стилю одягу, але з урахуванням особливостей проведення виконавчих дій, приватний виконавець має право не дотримуватися ділового стилю одягу, хоча такий стиль повинен відрізнятись стриманістю та акуратністю; не використовувати авторитет професії у рекламних або пропагандистських цілях; не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету професії, викликати негативний резонанс.
          Відповідно до ст. 7 Кодексу професійної етики приватного виконавця приватний виконавець, під час здійснення своєї діяльності, повинен неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства. Дотримуватись принципів: верховенства права; законності; незалежності; справедливості, неупередженості та об’єктивності; обов’язковості виконання рішень; диспозитивності; розумності строків виконавчого провадження; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями. Приватний виконавець повинен вжити усіх передбачених законодавством заходів до повного виконання рішення у розумні строки з дотриманням прав сторін у виконавчому провадженні.
          Відповідно до ст. 12 Кодексу професійної етики приватного виконавця з метою впровадження, тлумачення та вдосконалення цього Кодексу Асоціація приватних виконавців України утворює Комітет з етики у формі постійно діючого робочого органу у складі 5 членів, обраних З'їздом приватних виконавців України серед приватних виконавців строком на три роки. Комітет надає висновки щодо дотримання приватним виконавцем правил професійної етики Раді приватних виконавців України. Будь-який член Комітету з етики може виступати арбітром для врегулювання спорів між двома або більше приватними виконавцями за їх письмовою взаємною згодою, поданою до Ради приватних виконавців України.
          Отже, виконавець у процесі примусового виконання повинен неухильно дотримуватись норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України, Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Закону України «Про виконавче провадження», інших нормативно – правових актів та рішень, які відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню.
          В результаті проведеного аналізу даних звернень та зібраних матеріалів щодо порушень вимог Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавчого округу Київської області (надалі по тексту – Виконавець), було встановлено наступне:
          Уважно дослідивши відеозапис у соціальній мережі Facebook Комітетом з етики зроблено висновок, що особа зображена на ньому дійсно схожа на приватного виконавця, порушує загальноприйняті етичні норми. Порушення особи схожої на виконавця виразилась у допущенні дій, висловлювань та саме поведінки, які могли зашкодити його репутації та авторитету професії або викликати негативний резонанс. Як усім відомо, шкода репутації була нанесена, а авторитет професії був пошкоджений доволі суттєво завдяки викликаному резонансу. Дані дії підпадають під ознаки порушення ст. 2 Кодексу професійної етики приватних виконавців, тобто в недопущенні дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету професії, викликати негативний резонанс.
          У своїх поясненнях приватний виконавець повністю заперечує факт своєї участі у вказаних подіях, наголошує на штучне створення відеозапису із підробним зображенням його. Також він вказав на фіктивність акаунту, із якого було опубліковане відео, що мало місце.
          Дійсно, з аналізу судової практики видно, що публікації в соціальній мережі Фейсбук не можна вважати джерелом доказів для доведення конкретних фактів. Крім того видно, що відео виготовлено за допомогою монтажу. А головне, не відомо коли виготовлене це відео та дата вчинення вказаних подій, які могли мати місце ще до отримання виконавцем посвідчення приватного виконавця. Ці сумніви пов`язані із неможливістю притягнення його до відповідальності за порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців за ті вчинки, які не стосувались теперішнього статусу.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях особи зображеної на відео та схожої на приватного виконавця виконавчого округу Київської області вбачаються ознаки порушення ст. 2 Кодексу професійної етики приватних виконавців. Проте Комітет з етики не мав можливість перевірити автентичність відеозапису, не встановив достеменно оригінальність особи, зображеної на відео, та дату викладених на відео вчинків. Тому, якщо Рада приватних виконавців України встановить причетність приватного виконавця до подій, зображених на відео, визначить терміни вчинення цих подій, які відповідатимуть періоду роботи його, як приватного виконавця, останнього можливо вважати порушником норм Кодексу професійної етики приватних виконавців.

Висновок № 139

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області


          Членами Комітету з етики було проведено аналіз скарги заявника від 09.03.2020 р. щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області з приводу незаконних на її думку дій щодо не зняття арешту із рахунку на який вона отримує заробітну плату та безпідставне оголошення в розшук боржника.
          Скаржник зазначає, що приватний виконавець всупереч нормам діючого законодавства після отримання всіх підтверджуючих документів щодо спеціального режиму рахунку, на який боржник отримує заробітну плату, не зняв арешт з такого рахунку, а також безпідставно вніс подання до суду про розшук боржника, хоча постійно листується з боржником, яка в свою чергу діє добросовісно.
          Під час розгляду скарги та доданих до неї матеріалів було встановлено, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області перебуває виконавче провадження № 60071119. В ході проведених виконавчих дій, після отримання підтверджуючих документів щодо призначення рахунку боржника в АТ «Ощадбанк», 26.12.2019 р. приватним виконавцем винесено постанову про зняття арешту з коштів боржника та направлено в банк для виконання.
          Щодо доцільності звернення до суду з поданням про розшук боржника, встановлено, що приватним виконавцем неодноразово направлялись боржнику вимоги з’явитись до офісу приватного виконавця, надати декларацію про доходи та майно боржника, а також документальне підтвердження виконання рішення суду або пояснення щодо причин невиконання рішення суду. Проте, такі вимоги ігнорувались боржником та не виконувались. Крім того, квартира за адресою Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Слободянюка Бориса ___, кв. ___ є предметом іпотеки, та виконавцем було вжито заходи щодо примусової реалізації нерухомого майна та 22.02.2021 р. видано акт про реалізацію предмета іпотеки покупцю. Станом на теперішній час фактичне місце проживання боржника невідоме.
          Відповідно до ст. 7 Кодексу професійної етики приватного виконавця приватний виконавець, під час здійснення своєї діяльності, повинен неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства. Дотримуватись принципів: верховенства права; законності; незалежності; справедливості, неупередженості та об’єктивності; обов’язковості виконання рішень; диспозитивності; розумності строків виконавчого провадження; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями. Приватний виконавець повинен вжити усіх передбачених законодавством заходів до повного виконання рішення у розумні строки з дотриманням прав сторін у виконавчому провадженні.
          Відповідно до п. 8.5 розділу 8 Статуту Асоціації приватних виконавців України Комітет з етики за дорученням РПВУ розглядає питання та надає правові висновки щодо фактів порушення приватними виконавцями правил професійної етики.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області діяв у межах своїх повноважень. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виявлено не було.