Рішення АПВУ
Рішення РПВУ

Рішення РПВУ № 51 від 26.01.2023

Р І Ш Е Н Н Я № 51

Ради приватних виконавців України


26 січня 2023 року
м. Київ

Проведено засідання Ради приватних виконавців України (далі - РПВУ), скликане Головою РПВУ та організоване у відповідності до Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” та п. 6.15 Статуту АПВУ.
У засіданні взяли участь 22 члени РПВУ, а також додатково запрошені Голова Секретаріату РПВУ Коломойцев К.В., Голова Комітету з етики Лисенко С.О., Голова Ревізійної комісії Павлюк Н.В., приватний виконавець виконавчого округу Київської області Трофименко М.М.

За порядком денним Рада приватних виконавців України прийняла такі рішення:


1. Розглянувши і обговоривши проект позиції, підготовлений Секретаріатом РПВУ, заслухавши думку Голови Ради приватних виконавців Київської області Сидорчука А.А. та інших членів РПВУ, підтримавши пропозицію Голови Ради приватних виконавців Вінницької області Полякова О.В. щодо додаткових зауважень від приватних виконавців Вінницької області, вирішила відкласти затвердження позиції АПВУ щодо Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном та арештованими активами» від 27.12.2022 № 8311 з метою її доопрацювання до наступного засідання РПВУ.

2. Заслухавши позицію Голови РПВУ Чепурного В.М. щодо необхідності забезпечення доступу сторін виконавчого провадження до виконання рішення суду та сприяння головами рад приватних виконавців регіонів у вирішенні питання про заміщення приватних виконавців, взявши до уваги зауваження голови ради приватних виконавців Волинської області Клехо А.Є., розглянувши відомості, надані Секретаріатом РПВУ, про кількість приватних виконавців, які не мають доступу до Автоматизованої системи виконавчого провадження, та які не вжили заходів щодо свого заміщення, вирішила доручити головам рад приватних виконавців регіонів зібрати інформацію щодо приватних виконавців відповідних регіонів, які не мають можливості здійснювати свою діяльність під час воєнного стану, а також провести серед таких приватних виконавців роз’яснювальну роботу щодо необхідності вирішення питання про їхнє заміщення.

3. Розглянувши питання забезпечення контролю за своєчасним укладенням договорів страхування цивільно-правової відповідальності приватними виконавцями, яке законом і Статутом АПВУ віднесено до компетенції Ради приватних виконавців України та її Голови, враховуючи вимоги абзацу другого частини другої статті 42, пункту 6 частини третьої статті 55 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Статуту АПВУ, вирішила звернути увагу приватних виконавців на обов’язковості укладення договорів страхування цивільно-правової відповідальності при здійсненні діяльності приватного виконавця.

4. Заслухавши позицію Голови РПВУ Чепурного В.М., думки інших членів РПВУ, враховуючи результати внутрішнього опитування приватних виконавців, вирішила оскаржити в судовому порядку наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» від 07.11.2022 № 4987/5 (про проведення перевірки приватних виконавців шляхом моніторингу АСВП).

5. Розглянувши питання відсутності затвердженого кошторису АПВУ на 2023 рік внаслідок не проведення у 2022 році З’їзду приватних виконавців України, а також враховуючи необхідність забезпечення роботи АПВУ як організації, що представляє всіх приватних виконавців України, та здійснення покладених на неї законом функцій, беручи до уваги думку Голови Ревізійної комісії, вирішила продовжити дію кошторису АПВУ 2022 року, затвердженого рішенням З'їзду приватних виконавців України № 7 від 26.10.2021, на 2023 рік.

6. Розглянувши заяви приватних виконавців, подані до РПВУ, заслухавши думку голови ради приватних виконавців Запорізької області Проценка Д.Ю. та інших членів РПВУ, враховуючи тривалу відсутність доступу до АСВП у приватних виконавців, офіс яких розташований (був розташований) у районі проведення бойових дій і та тимчасово окупованих російською федерацією територіях, а також враховуючи законодавчу заборону на відкриття виконавчих проваджень і заборону вжиття заходів примусового виконання рішень на таких територіях, з огляду на рішення РПВУ № 49 від 30.11.2022, яким встановлений порядок звільнення чи відстрочки від сплати членських внесків, вирішила звільнити від сплати членського внеску за перше півріччя 2023 року приватних виконавців:
Баталін С.С. (Херсонська обл.)
Білецька К.О. (Запорізька обл.)
Булахевіч С.В. (Миколаївська обл.)
Котула А.М. (Запорізька обл.)
Коцинян М.О. (Запорізька обл.)
Кудряшов Д.В. (Харківська обл.)
Лиманський В.Ю. (Луганська обл.)
Літвінішина І. (Запорізька обл.) - за І півріччя 2022 і 2023 рр.
Манікін Д.С. (Херсонська обл.)
Нелюба М.А. (Харківська обл.)
Олійник О.І. (Донецька обл.)
Ошурко М.М. (Херсонська обл.)
Пашков Ю.Д. (Харківська обл.)
Пирожок Є.В. (Херсонська обл.)
Подолянко І.А. (Харківська обл.)
Проценко А.Ю. (Запорізька обл.)
Проценко Д.Ю. (Запорізька обл.)
Сколибог О.С. (Запорізька обл.)
Хохлов К.К. (Запорізька обл.)
Шавлукова З. (Запорізька обл.)
Якименко А.О. (Запорізька обл.)
Ярмоленко О.В. (Харківська обл.)
Надати відстрочку щодо сплати членського внеску за перше півріччя 2023 року до 20 березня 2023 року приватним виконавцям:
Нелюба М.А. (Харківська обл.) – за перше півріччя 2022 року
Чумак В.М. (Кіровоградська обл.)
Шмідт К.В. (м. Київ)
Яковенко Т.М. (Чернігівська обл.)
Ярмоленко Є.П. (м. Київ)
Бучко В.В. (місто Київ)
Ніколаєнко І.Р. (Київська обл.)

7. Враховуючи повноправне членство АПВУ у Міжнародному союзу судових виконавців (UIHJ), набуте у відповідності до пункту 7 стратегічних напрямків, закріплених у Стратегії діяльності та розвитку АПВУ до 2024 року, яка затверджена рішенням З’їзду приватних виконавців України № 4 від 01.03.2019; враховуючи вимоги Статуту UIHJ щодо обов’язковості сплати членських внесків та порядку звільнення від їхньої сплати, розглянувши пропозицію Голови РПВУ Чепурного В.М., заслухавши думки заступника голови РПВУ Телявського А.М. та інших членів РПВУ, а також беручи до уваги відсутність затвердженого кошторису АПВУ на 2023 рік та відсутність закладених витрат у кошторисі на 2022 рік, вирішила звернутися до Міжнародного союзу судових виконавців (UIHJ) з офіційним зверненням щодо звільнення АПВУ від сплати членського внеску за 2023 рік.

8. Ознайомившись з наданими висновками Комітету з етики, обговоривши та врахувавши їх, заслухавши доповідь Голови Комітету з етики Лисенка С.О., керуючись положеннями статті 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Статутом АПВУ і Положенням про Раду приватних виконавців України, вирішила відмовити в задоволенні:
скарг ТОВ «Фінпром Маркет» від 01.09.2022 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Мельника Р.І. під час виконання ним ВП №№ 66621154, 66644794, 66615479, 66643187, 66615850, скарг ТОВ «Фінансова компанія управління активами» від 22.08.2022 під час виконання ним ВП №№ 66502395, 66502448, 66502249;
скарги Сєдакова М.А. від 02.08.2022 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. під час виконання ним ВП № 65221214;
скарги АТ «Дніпрогаз» від 05.08.2022 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. під час виконання ним ВП № 68552878;
скарги Ізюмця В.М. від 01.02.2022 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Київської області Крегула І.І. під час виконання ним ВП № 67385672;
скарги Захожої О.А. від 14.02.2022 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Київської області Крегула І.І. під час виконання ним ВП № 65869997.

З метою формування єдиної позиції РПВУ щодо факту не надання приватним виконавцем Трофименком М.М. пояснень Раді приватних виконавців України по суті скарги Чичул Ю.В. (ВП № 68416809) та невиконання ним рішення РПВУ № 50 від 07.12.2022, фактів не надання пояснень приватним виконавцем Крегулом І.І. на скаргу Ізюмця В.М. від 01.02.2022 (ВП № 67385672), на скаргу Захожої О.А. від 14.02.2022 (ВП № 65869997) та невиконання рішення РПВУ № 46 від 19.02.2022, заслухавши і обговоривши позицію приватного виконавця Трофименка М.М., заслухавши думки заступника голови РПВУ Телявського А.М. та інших членів РПВУ, вирішила перенести вказане питання на наступне засідання РПВУ із залученням членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців, призначених за квотою АПВУ.

9. За пропозицією Голови РПВУ Чепурного В.М., заслухавши і обговоривши пропозицію Голови Секретаріату РПВУ Коломойцева К.В., та враховуючи настання строків подання звітів про результати діяльності приватного виконавця до Міністерства юстиції України, вирішила звернутись до Міністерства юстиції України щодо відсутності правових підстав для подання звітності приватними виконавцями, які не мають доступу до АСВП, у спосіб, відмінний від того, який передбачений наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців» від 23.06.2018 № 1979/5.

Розглянувши і обговоривши за пропозицією Голови РПВУ Чепурного В.М. звернення ради приватних виконавців Харківської області щодо підтримки АПВУ Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння примусовому виконанню судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в умовах воєнного стану» від 30.08.2022 «№7717 та Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану» від 21.09.2022 № 8064, враховуючи, що рішенням РПВУ № 48 від 13.10.2022 вже затверджена Позиція у підтримку законопроекту від 21.09.2022 № 8064 та доведена до відома народних депутатів України, а сам законопроект розроблений за активної участі АПВУ, враховує її ініціативи, схвалені рішенням РПВУ № 43 від 21.04.2022, вирішила звернутись до Комітету ВРУ з питань правової політики щодо необхідності врегулювання на законодавчому рівні питання відкриття виконавчих проваджень і вжиття заходів примусового виконання рішень на території можливих бойових дій, запропонувавши внести зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про виконавче провадження», виклавши абзац п’ятнадцятий пункту 10-2 таким чином «Забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих, відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України».

Голова РПВУ
В.М. ЧЕПУРНИЙ