Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 18.12.2023

ВИСНОВОК №227

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга Фермерського господарства «РИСК» від 04.10.2023 № б/н на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва у виконавчих провадженнях № № ___ з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем статті 16 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


ФГ «РИСК» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 23 липня 1992 року (далі – Господарство/скаржник). Місцезнаходження Господарства: Луганська обл., Сватівський район, село Невське.
Наприкінці вересня 2023 р. Господарству стало відомо, що ФГ «РИСК» є боржником у виконавчих провадженнях №№ ___, відкритих приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва (далі – приватний виконавець).
3 жовтня 2023 р. Господарством було отримано постанови про відкриття виконавчих проваджень №№ ___, з яких скаржнику стало відомо, що підставою відкриття вищезазначених виконавчих проваджень приватним виконавцем, виконавчим округом якого є місто Київ, слугувала платіжна інструкція, надана стягувачем в якості підтвердження наявності у Господарства майна на території м. Києва, зокрема наявність банківських рахунків, відкритих в м. Києві, а саме в АТ «Укрексімбанк» та АТ «ОТП БАНК».
Окрім того, скаржник зазначає, що законодавством України встановлений мораторій на заборону відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої російською федерацією території України, а також прилеглих до неї територій.
За таких умов, скаржник вважає, що дії приватного виконавця є незаконними та вчиненими з порушенням вимог: пункту 10 частини 4 статі 4 Закону України «Про виконавче провадження» щодо повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання у разі якщо виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання рішення; частини 2 статті 25 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», частини 2 статті 24 Закону України «Про виконавче провадження» щодо прийняття до виконання виконавчого документа за місцем його виконання, частини 1 статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» щодо надсилання документів виконавчого провадження, положень Статуту АПВУ, недотримання вимог та правил, встановлених законодавством та нормативними актами, затвердженими відповідними Наказами Міністерства юстиції України, оскільки юридичним та фактичним місцезнаходженням боржника та його майна є село Невське, Сватівського району, Луганської області.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Листом голови Ради приватних виконавців України від 25.10.2023 № 368 приватному виконавцю запропоновано надати пояснення та копії відповідних документів щодо обставин, викладених у скарзі Господарства, в частині дотримання статті 16 Кодексу професійної етики приватних виконавців.
Приватним виконавцем 10.11.2023 надано пояснення щодо здійснення виконавчого провадження № __, до якого додано витяг з сайту Clarity project, розділ «Публічні фінанси», сервіс державного сайту Spending.gov.ua та платіжну інструкцію від 23.08.2023.
Так, приватний виконавець в поясненнях зазначає наступне.
Виконавче провадження № ___ було відкрите приватним виконавцем 21.08.2023 на підставі заяви стягувача про відкриття виконавчого провадження від 17.08.2023, наказу Господарського суду Луганської області № __ від 30.05.2023.
Пред’явлення виконавчого документа приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва щодо примусового виконання стосовно боржника із місцезнаходженням в Луганській області було обґрунтовано стягувачем в заяві повідомленням і підтвердженням факту наявності у боржника – ФГ «РИСК», майна на території виконавчого округу міста Києва, а саме – наявних у боржника банківських рахунків: UA___ в АТ «ОТП БАНК» та UA___ в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (місцезнаходження обох банків – м. Київ), із документарним підтвердженням даного факту копією платіжної інструкції від 17.08.2023, витягом з сайту Clarity project, розділ «Публічні фінанси» про наявність у боржника рахунків в: Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: м Київ) та про наявність у боржника рахунку в АТ «ОТП БАНК» (місцезнаходження – м. Київ), витягом з сайту Clarity project, розділ «Публічні фінанси», сервіс державного сайту Spending.gov.ua про транзакцію від 28.12.2022 з держбюджету на банківський рахунок боржника – UA___ в Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження – м. Київ), із додаванням даних платіжної інструкції про перерахування грошових коштів на рахунок боржника UA__ в Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження – м. Київ), з якого в межах виконавчого провадження в подальшому в примусовому порядку було списано кошти.
Приватний виконавець, обґрунтовуючи наявність правових підстав для відкриття виконавчих проваджень за місцезнаходженням коштів на банківських рахунках боржника посилається на статтю 25 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», положення Цивільного кодексу України та положення частини 1 статті 3 Закону України «Про платіжні послуги». Також, приватний виконавець посилається на правові висновки, викладені Верховним Судом в постанові від 10.09.2018 у справі № 905/3542/15 та постанові від 21.05.2021 у справі № 905/64/15, в обґрунтування необхідності застосування яких у своїй діяльності приватний виконавець посилається на положення частини 5 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Щодо виконавчих проваджень № ___ та № ___ приватним виконавцем не надано пояснень.
Додатково повідомлено, що в Господарському суді Луганської області (справа № ___) розглядалась скарга боржника у ВП № 72589370 – ФГ «РИСК» на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва та в задоволенні скарги відмовлено в засіданні суду 08.11.2023.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу м. Києва фактів порушення статті 16 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України. Комітет, дослідивши зміст скарги Господарства то додані до неї копії документів, а також зміст пояснень приватного виконавця та додані до нього копії документів, встановив наступне.
ФГ «РИСК» зареєстровано за адресою: 92917, Луганська обл., Сватівський район, село Невське, що посвідчується випискою, наданою скаржником з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Постановою про відкриття виконавчого провадження від 21.08.2023 ВП № ___ приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва відкрито виконавче провадження № ___ з примусового виконання наказу № ___, виданого 30.05.2023 Господарським судом Луганської області, про стягнення з ФГ «РИСК» на користь ТОВ «Торговий будинок «НОВААГРО» (м. Харків) неустойку у розмірі ___ грн, штраф у розмірі ___ грн., судовий збір в сумі ___ грн. Постановою про відкриття виконавчого провадження від 21.08.2023 ВП № ___ приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва відкрито виконавче провадження № ___ з примусового виконання наказу № ___, виданого 30.05.2023 Господарським судом Луганської області, про стягнення з ФГ «РИСК» на користь ТОВ «Торговий будинок «НОВААГРО» попередньої оплати у розмірі ___ грн, ___ грн судового збору за подання позовної заяви, ___ грн витрат зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги.
Постановою про відкриття виконавчого провадження від 21.08.2023 ВП № ___ приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва відкрито виконавче провадження № ___ з примусового виконання наказу № ___, виданого 30.05.2023 Господарським судом Луганської області про стягнення з ФГ «РИСК» на користь ТОВ «Торговий будинок «НОВААГРО» витрат на професійну правничу допомогу адвоката у сумі ___ грн.
Як вбачається з постанов про відкриття виконавчих проваджень №№ ___, підставою для відкриття вказаних виконавчих проваджень слугувало те, що стягувачем додано до заяви про відкриття виконавчого провадження документальне підтвердження (платіжну інструкцію про оплату коштів за договором на банківський рахунок боржника в АТ «ОТП БАНК») про наявні відкриті банківські рахунки боржника в установах банків із місцезнаходженням в місті Києві: АТ «ОТП БАНК» - рахунок UA___ (адреса місцезнаходження банку: м. Київ) та АТ «Укрексімбанк» - рахунок UA___ (адреса місцезнаходження банку: м. Київ).
Комітет, використовуючи ідентифікатори доступу сторін до АСВП, зазначені у відповідних постановах про відкриття виконавчого провадження від 21.08.2023, переглянув матеріали по виконавчим провадженням №№ ___ та встановив, що стягувачем до заяви про примусове виконання рішень було додано копію платіжного доручення від 17.08.2023, відповідно до якої стягувач ТОВ ТБ «НОВААГРО» перерахував 17.08.2023 на рахунок боржника ФГ «РИСК» в АТ «ОТП БАНК» ___ грн з призначенням платежу «сплата за соняшник, зг. дог. № 1902ПС від 19.02.2022 р в т.ч. ПДВ 14%.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, АТ «ОТП БАНК» зареєстровано за адресою: місто
Київ. Разом з тим, стягувачем до жодної заяви про відкриття виконавчого провадження не було надано приватному виконавцю документального підтвердження наявності у боржника рахунку, відкритого в АТ «Укрексімбанк», хоча посилання на нього міститься в усіх трьох постановах про відкриття виконавчого провадження.
В поясненнях приватний виконавець обґрунтовує наявність правових підстав для відкриття виконавчого провадження за місцем знаходження коштів на рахунках боржника, з одного з яких після відкриття виконавчого провадження у примусову порядку були списані грошові кошти. Водночас, приватний виконавець нічого не зазначає в частині дотримання ним своїми діями вимог статті 16 Кодексу професійної етики приватних виконавців.
За таких умов, Комітет, всебічно та неупереджено дослідивши зміст скарги та додані до неї письмові документи, а також зміст пояснень приватного виконавця та додані до них письмові документи, встановив факти того, що приватний виконавець виконавчого округу міста Києва відкрив виконавчі провадження №№ ___ стосовно боржника, який зареєстрований за адресою: Луганська обл., Сватівський район, село Невське, за місцем знаходження коштів на рахунках боржника, які відкриті в банківських установах, що зареєстровані в м. Києві, чим порушим статтю 16 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до статті 26 Кодексу професійної етики приватних виконавців (далі – Кодекс) за порушення положень Кодексу професійної етики приватних виконавців до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм етики цього Кодексу має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок. Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання. Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.
Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу, рішення органів самоврядування приватних виконавців, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання всією професійною спільнотою приватних виконавців.
Відповідно до частини 1 та пункту 2 частини 2 статті 38 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» підставою для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
Дисциплінарним проступком приватного виконавця є порушення правил професійної етики приватного виконавця.
Частиною 1 та 2 статті 16 Кодексу встановлено, що приватний виконавець не повинен допускати та застосовувати у професійній діяльності прояви недобросовісної конкуренції. Приватний виконавець зобов’язаний утриматися від дій і прийомів, що мають ознаки недобросовісної конкуренції та порушення принципу територіальності.
Це, зокрема:
• відкриття виконавчого провадження за місцем знаходження коштів на рахунках боржника, крім виконавчих документів щодо боржника-нерезидента України;
• надання необґрунтованих обіцянок стягувачу щодо результатів своєї професійної діяльності, надання неправомірних пропозицій стягувачам, а також передання стягувачам винагороди приватного виконавця за пред’явлення виконавчого документа до виконання;
• порівняльна характеристика себе, своєї діяльності та компетентності із іншими приватними виконавцями з метою досягнення переваг у конкуренції або дискредитації у будь- який спосіб інших приватних виконавців;
• заклики та схилення потенційних клієнтів та учасників виконавчого провадження до бойкоту інших приватних виконавців.
Отже, приписи Кодексу є обов’язковими до виконання приватними виконавцями, в тому числі і приписи статті 16 цього Кодексу.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Висновок Комітету з етики АПВ України опирається на два факти, а саме:
1. Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва відкрив виконавчі провадження № № ___ стосовно боржника, який зареєстрований за адресою: Луганська обл., Сватівський район, село Невське за місцем знаходження коштів на рахунках боржника, які відкриті в банківських установах, що зареєстровані в м. Києві.
2. Відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням коштів на рахунках боржника є прямим порушенням статті 16 Кодексу, будь-яких виключень в статті 16 Кодексу не міститься.
3. Враховуючи досліджені факти, за поєднанням яких можна дійти висновку, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва наявні ознаки порушення статті 16 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

Голова Комітету з етики
В.В. Кісельова