Новини АПВУ
Загальні новини

Резолюція Ради приватних виконавців України


Затверджено рішенням

Ради приватних виконавців України від 16.12.2020 р. 


Резолюція Ради приватних виконавців України


16 грудня                                                                                                           м. Київ


Інститут приватного виконання рішень, запроваджений внаслідок реформи правосуддя, за три роки свого існування довів свою ефективність і продовжує сприяти реальному відновленню законних прав та інтересів осіб, а також підвищенню інвестиційного клімату України. Яскравим підтвердженням цього є офіційні показники результативності, які свідчать, що на сьогодні один приватний виконавець фактично виконав виконавчих проваджень на вдвічі більшу суму, ніж один державний (4 млн 400 тис. проти 2 млн 100 тис. відповідно). Крім того, станом на кінець 2020 року одним приватним виконавцем в середньому стягнуто у 23 рази більше коштів внаслідок реалізації арештованого майна, ніж державним, при тому, що кількість приватних виконавців в 20 разів менша, ніж державних (255 приватних проти 5552 працівників ДВС).


Враховуючи успішність діяльності приватних виконавців, а також прагнучи істотно покращити ситуацію із рівнем виконання судових рішень в Україні, Рада приватних виконавців України цією Резолюцією вказує на неприпустимість побудованої Міністерством юстиції України системи дисциплінарного провадження, що має на меті не задекларований законодавцем принцип об’єктивного розгляду скарг і звернень сторін виконавчого провадження, а створення відомчого тиску на спільноту та обмеження конституційного права на професію. Незаконність пред’явлених Дисциплінарною комісією стягнень доведена судовою практикою, адже більш ніж 80% рішень комісії були успішно оскаржені.


Увесь дисциплінарний процес, починаючи від розгляду скарг та звернень учасників виконавчого провадження і до прийняття рішення про притягнення приватного виконавця до відповідальності, носить переважно каральний характер, який спрямований на перетворення професії приватного виконавця на «ручний» і контрольований правовий інститут, що є неприпустимим для демократичної правової держави.


Факти свідчать самі за себе! За часів “нової” міністерської команди було проведено 27 засідань Дисциплінарної комісії приватних виконавців, на яких розглянуто 273 подань про притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності, з яких задоволено – 66. За цей період зупинення діяльності приватного виконавця строком було застосовано 28 разів, що складає більше 40% покарань. Для порівняння: попередній склад Дисциплінарної комісії провів лише 19 засідань за майже два роки роботи – з грудня 2017 по листопад 2019 р. В результаті діяльність трьох приватних виконавці була припинена, ще декількох – тимчасово зупинена.


У практиці Дисциплінарної комісії приватних виконавців типовим є розгляд анонімних скарг, скарг, оригінальність яких не підтверджена, скарг, які боржник відізвав на момент розгляду подання, скарг по виконавчим провадженням, які успішно завершені фактичним виконанням, скарг, які є відверто безпідставними або є формою ухилення боржника від виконання своїх договірних зобов’язань, підтверджених рішенням суду!

При цьому Міністерство юстиції України всіляко намагається приховувати роботу Дисциплінарної комісії, обмежує інформацію щодо результатів її діяльності. Прийняті комісією рішення не публікуються, а їх зміст свідчить про повну відсутність мотивів прийняття.     


Вимушені констатувати, що результати діяльності Дисциплінарної комісії приватних виконавців при Міністерстві юстиції України за 2020 рік мають вочевидь загрозливий характер не тільки для подальшого розвитку професії, а й для всього правосуддя, невід’ємною складовою якого є система примусового виконання судових рішень. Безумовно, існуючий на сьогодні негативний стан речей не може не турбувати спільноту приватних виконавців, яка сприймає такі дії регулятора, як згортання реформи примусового виконання. 


Саме тому, виходячи з цінностей європейського правового вибору України, прагнення неухильного дотримання принципів верховенства права і професійної етики, з метою недопущення припинення подальшого реформування системи примусового виконання судових рішень, тиску на професію та незалежність приватного виконавця шляхом застосування надмірних і безпідставних дисциплінарних покарань, керуючись високою суспільною і державною місією професії приватного виконавця,


Рада приватних виконавців України

УХВАЛИЛА:


1. Визнати поточну практику Дисциплінарної комісії приватних виконавців при Міністерстві юстиції України щодо притягнення приватних виконавців до відповідальності такою, що чинить тиск на професію та не відповідає засадам верховенства права, законності і процесуальної незалежності виконавців. 


2. Наголосити на неприпустимості покладення на Дисциплінарну комісію приватних виконавців функції суду, оскільки згідно зі статтею 129-1 Конституції України контроль за виконанням судових рішень здійснює суд, чим звернути увагу Міністерства юстиції України на необхідність утримання від розгляду скарг сторін виконавчого провадження на процесуальні дії виконавців. 


3. Відзначити деструктивну позицію Міністерства юстиції України щодо виходу за межі питань, які стали підставою розгляду звернення та перевірки діяльності приватного виконавця, а також продовження розгляду подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності після відкликання звернення особою, що порушує принцип диспозитивності та фактично запроваджує новий вид контролю, не передбачений чинним законодавством.


4. Визнати неприпустимою наявну дисциплінарну практику притягнення до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з тим, що приватний виконавець не визнає факт порушення ним законодавства у своїй діяльності та/або він оскаржив у суді попередні дисциплінарні стягнення.


5. Відзначити незадовільний стан організації роботи Дисциплінарної комісії, в тому числі приховування результатів її роботи та відсутність наведення мотивів прийняття рішень. 


6. Делегувати Голові Асоціації приватних виконавців України повноваження донести цю резолюцію до відома Президента України, Голови Верховної Ради України, Верховного Суду та інших органів державної влади, їх посадових осіб, міжнародних та громадських організацій, засобів масової інформації.


Україні потрібна справедлива, ефективна та незалежна система примусового виконання судових рішень!