Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 19.03.2024

ВИСНОВОК № 236

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга заявника від 15.11.2023 на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області (далі – приватний виконавець) по виконавчому провадженню № ___ з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Скаржник звернувся до Ради приватних виконавців України зі скаргою на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області, в якій зазначає про те, що приватний виконавець не надав підтвердження його повноважень (постанови про прийняття виконавчого провадження) у виконавчому провадженні № ___, не надав копію виконавчого напису, на підставі якого відкрито виконавче провадження, не надав офіційної відповіді на звернення скаржника. Спілкування та надання приватним виконавцем інформації відбувалося лише в телефонному форматі.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Приватним виконавцем надано пояснення від 12.02.24, в яких зазначено, що на підставі Наказу Міністра юстиції України № 1637/5 від 04.05.2023 він здійснює заміщення іншого приватного виконавця виконавчого округу Харківської області , діяльність якого зупинена. Виконавчі провадження в паперовому вигляді, в тому числі і виконавче провадження № ___, приватному виконавцю не передавались.
Після отримання доступу до АСВП в межах виконавчого провадження № __ приватним виконавцем було розпочато здійснення виконавчих дій, спрямованих на примусове виконання виконавчого документа. Так, приватним виконавцем встановлено, що боржник працює у КП «Харківліфт», у зв’язку із чим 28.07.2023 було винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату боржника та відправлено постанову за місцем працевлаштування останнього та сторонам виконавчого провадження до відома. Також 28.07.2023 було винесено постанову про визначення розміру додаткових витрат виконавчого провадження.
Окрім цього, приватним виконавцем наголошено, що заяви, запити чи інші звернення від сторін у вищевказаному виконавчому провадженні у передбаченому чинним законодавством порядку до нього не надходили. Комунікація з боржником відбувалась в телефонному режимі. Фактом підтвердження обізнаності боржника відносно матеріалів виконавчого провадження № ___ є інформаційна довідка про виконавче провадження, додана скаржником до скарги.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області фактів порушення Кодексу професійної етики приватних виконавців України. Враховуючи викладені у скарзі обставини, які стосуються питання комунікації та відносин з учасниками виконавчого провадження, дії приватного виконавця підлягають оцінці на предмет дотримання ним вимог статті 18 Кодексу.
При цьому, інші обставини, викладені у скарзі, не досліджуються з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги заявника та доданих до неї копій документів, а також пояснень приватного виконавця, встановив наступне:

• Скаржник додав до звернення копію заяви від 09.10.2023, адресовану приватному виконавцю виконавчого округу Харківської області, а також квитанцію про направлення приватному виконавцю рекомендованого листа. З трекінгу поштового відправлення вбачається, що зазначене поштове відправлення «Повернуто за зворотною адресою: За закінченням встановленого терміну зберігання». А також додано інформаційну довідку про виконавче провадження, яка вказує на факт обізнаності боржника, відносно матеріалів виконавчого провадження № ___.
• Скаржником та приватним виконавцем підтверджується факт, в зверненні та поясненнях, комунікації, в телефонному режимі, відносно виконавчого провадження.

Таким чином, Комітет вважає, що факт неотримання листа, приватним виконавцем від боржника, не створює у діях приватного виконавця порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України. Боржник не був позбавлений можливості також направити свою заяву на офіційну електронну адресу, а також з’явитися на прийом до приватного виконавця.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Статтею 18 Кодексу передбачено, що у відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу професійної етики приватних виконавців, за порушення положень Кодексу, до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 237

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга заявника від 11.11.2023 на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області (далі – приватний виконавець) по виконавчому провадженню № ___ з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Скаржник звернувся до Ради приватних виконавців України зі скаргою на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області у зв’язку з тим, що він, як боржник, не погоджується з сумою заборгованості по виконавчому провадженню № ___, оскільки з його заробітної плати відбувались відрахування та перераховувались на рахунок іншого приватного виконавця виконавчого округу Харківської області, у якого раніше на виконанні перебувало дане виконавче провадження. Також скаржником зазначено про неотримання приватним виконавцем листів, направлених на його офіційну адресу, а також відмову надавати письмові відповіді на його звернення, лише в електронному вигляді.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Приватним виконавцем надано пояснення від 12.02.2024 № 1418, в яких зазначено, що на підставі Наказу Міністра юстиції України № 1637/5 від 04.05.2023 він здійснює заміщення іншого приватного виконавця виконавчого округу Харківської області , діяльність якого зупинена. Виконавчі провадження в паперовому вигляді, в тому числі і виконавче провадження № ___, приватному виконавцю не передавались.
Після отримання доступу до АСВП в межах виконавчого провадження № ___, приватним виконавцем було розпочато здійснення виконавчих дій, спрямованих на примусове виконання виконавчого документа. Так встановлено, що згідно даних АСВП станом на 05.08.2023 остаточна сума боргу по ВП № ___ становила ___ грн. Враховуючи це, приватним виконавцем було винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату боржника та надіслано її до виконання ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка».
14.11.2023 на адресу приватного виконавця надійшла скарга боржника від 11.11.2023 з додатками звітів ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка» за 2022-2023 роки та з вимогою зарахування даних платежів.
30.11.2023 боржнику на скаргу від 11.11.2023 надано відповідь, в якій зазначено про відсутність законних підстав зарахування коштів по сплаті боргу по ВП № ___, які були перераховані бухгалтерією боржника, оскільки вони не надходили на його депозитний рахунок та не перераховувались стягувачу. Також скаржнику повідомлено про право звернутися в законний спосіб до іншого приватного виконавця Харківської області, в якого раніше перебувало дане виконавче провадження, з вимогою про повернення безпідставно набутих коштів.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області фактів порушення Кодексу професійної етики приватних виконавців України. Враховуючи викладені у скарзі обставини, які стосуються питання комунікації та відносин з учасниками виконавчого провадження, дії приватного виконавця підлягають оцінці на предмет дотримання ним вимог статті 18 Кодексу.
При цьому, інші обставини, викладені у скарзі, не досліджуються з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги заявника та доданих до неї копій документів, а також пояснень приватного виконавця та доданих до них документів, встановив наступне:

• Факт неотримання приватним виконавцем поштового відправлення підтверджуються копією поштового відправлення з відповідною відміткою Укрпошти про повернення листа. Водночас, в подальшому на скаргу заявника від 14.11.2023, приватний виконавець листом від 30.11.2023 надав боржнику вичерпну відповідь по суті скарги, яка, в тому числі, стосувалася питання врахування попередніх оплат в рахунок заборгованості. Також була наявна комунікація зі сторони приватного виконавця через листування офіційною електронною поштою.

• Приватний виконавець надав підтвердження, що вся кореспонденція, яка надходить до його офісу, в спосіб визначений Законом, отримується, реєструється, відповіді надаються у строки, які визначені Законом, що підтверджується з копій журналу реєстрації загальної вхідної кореспонденції та копій матеріалів виконавчого провадження.

За таких умов, Комітет у діях приватного виконавця не вбачає порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, оскільки процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем була належною.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Статтею 18 Кодексу передбачено, що у відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу професійної етики приватних виконавців, за порушення положень Кодексу, до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 238

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга заявника від 19.11.2023 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Сумської області (далі – приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – виконавче провадження) з метою надання правового висновку в частині дотримання приватним виконавцем ст. 23 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


На виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження № ___ про стягнення заборгованості зі скаржника на користь АТ «ОЩАДБАНК».
06.11.2023 представник філії Сумського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» в межах ВП № ___ звернувся до приватного виконавця з запитом про надання інформації щодо наявних банківських рахунків (реквізитів), відкритих скаржником.
11.11.2023 приватним виконавцем на зазначений запит надано відповідь, у якій зазначено, що боржником відкрито три рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», вказано їх номери в форматі IBAN та вказано актуальні залишки коштів на рахунках. Боржник зазначає, що приватний виконавець виконавчого округу Сумської області не мав права видавати інформацію про банківські рахунки, їх реквізити та складові, балансову інформацію про рахунки, іншим особам, навіть АТ «ОЩАДБАНК», та допустив неправомірні дії на незаконне розголошення та розповсюдження інформації про сторону виконавчого провадження, яка складає банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, скаржник просить притягти приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності за незаконне розголошення та розповсюдження інформації про сторону виконавчого провадження, яка складає банківську таємницю.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області за даною скаргою пояснення не надавались.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України та неналежної комунікації приватного виконавця зі сторонами виконавчого провадження.
Комітет, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги Боржника то додані до неї копії документів, встановив наступне:

• У відносинах із учасниками виконавчого провадження приватний виконавець зобов’язаний дотримуватись норм конфіденційності та не розголошувати іншим особам інформацію, отриману ним у зв’язку з виконанням свої професійних обов’язків., окрім випадків, передбачених законом.

• Інформація, пов’язана з банківською таємницею, збирається і обробляється тільки для цілей виконавчого провадження.

• Виконавець зобов’язаний надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам, можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження. Як вбачається з матеріалів скарги, АТ «ОЩАДБАНК» має статус стягувача у виконавчому провадженні № ___, а відповідно, надання інформації, приватним виконавцем, стороні виконавчого провадження та в рамках виконавчого провадження - відповідає приписам законодавства
Інші обставини, викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до статті 23 Кодексу, у відносинах із учасниками виконавчого провадження приватний виконавець зобов’язаний дотримуватись норм конфіденційності та не розголошувати іншим особам інформацію, отриману ним у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, окрім випадків, передбачених законом.
Збереження конфіденційності інформації, яка стає відомою приватному виконавцю, помічникам і персоналу під час примусового виконання рішень, є обов’язком виконавця.
Приватний виконавець зобов’язаний поінформувати та роз’яснити дотримання принципу конфіденційності своїм помічникам, стажистам та іншим особам, які перебувають у трудових відносинах із приватним виконавцем.
Приватний виконавець збирає та обробляє персональні дані тільки для цілей виконавчого провадження.
Інформація, яка є комерційною, банківською, державною або іншою таємницею, збирається і обробляється тільки для цілей виконавчого провадження. Приватні виконавці повинні ставитися до такої інформації з належною відповідальністю та мають забезпечувати дотримання такої конфіденційності помічниками та персоналом. За розголошення конфіденційної інформації помічниками та персоналом приватного виконавця останній несе особисту відповідальність.
Відповідно до статті 26 Кодексу, за порушення положень Кодексу до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Відповідно до ст. 23 Кодексу У відносинах із учасниками виконавчого провадження приватний виконавець зобов’язаний дотримуватись норм конфіденційності та не розголошувати іншим особам інформацію, отриману ним у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, окрім випадків, передбачених законом. Збереження конфіденційності інформації, яка стає відомою приватному виконавцю, помічникам і персоналу під час примусового виконання рішень, є обов’язком виконавця. Приватний виконавець зобов’язаний поінформувати та роз’яснити дотримання принципу конфіденційності своїм помічникам, стажистам та іншим особам, які перебувають у трудових відносинах із приватним виконавцем.
Приватний виконавець збирає та обробляє персональні дані тільки для цілей виконавчого провадження. Інформація, яка є комерційною, банківською, державною або іншою таємницею, збирається і обробляється тільки для цілей виконавчого провадження. Приватні виконавці повинні ставитися до такої інформації з належною відповідальністю та мають забезпечувати дотримання такої конфіденційності помічниками та персоналом. За розголошення конфіденційної інформації помічниками та персоналом приватного виконавця останній несе особисту відповідальність.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 23, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики дійшов висновку про відсутність у діях приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

Голова Комітету з етики АПВУ
Віталіна КІСЕЛЬОВА