Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 05.11.2021 (ч. 2)

Висновок № 155

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Комітет з етики дослідив доводи скарги заявника, пояснення приватного виконавця та надані ним матеріали виконавчого провадження № ___ на дотримання норм Кодексу професійної етики приватних виконавців. Скаржник є боржником за виконавчим провадженням № __, відкритим на підставі виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу 18.12.2020 про стягнення на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості.
          Доводи скарги та їх оцінка Комітетом з етики: скаржник посилається на порушення приватним виконавцем ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» при відкритті виконавчого провадження. Скаржник стверджує, що в місті Києві ніколи не проживала, майна в місті Києві не має.
          Дослідивши матеріали виконавчого провадження № ___, Комітет з етики встановив, що 12.01.2021 ТОВ «Вердикт Капітал» звернулося до приватного виконавця із заявою про відкриття виконавчого провадження. До заяви представника за довіреністю додано виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу 18.12.2020. У виконавчому документі, окрім місця реєстрації боржника – Київська обл., м. Біла Церква, вул. ___, зазначено місце проживання боржника – м. Київ, вул. Зодчих ___.
          За результатом розгляду поданих документів, 12.01.2021 приватний виконавець виніс постанову про відкриття виконавчого провадження, постанову про стягнення з боржника основної винагороди приватного виконавця та постанову про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження. Окрім того, приватний виконавець для перевірки майнового стану боржника направив запити до Пенсійного фонду України та Державної фіскальної служби України.
          Згідно одержаної інформації, боржник отримує пенсію у Головному управлінні пенсійного фонду України в Київській області та працює у фізичної особи-підприємця. 14.01.2021 приватний виконавець виніс дві постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Постанову направлено до виконання за місцем одержання пенсії боржником.
          Ст. 25 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначено, що виконавчим округом є територія Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя. Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» знаходиться у межах Автономної Республіки Крим, області або міста Києва чи Севастополя, у яких розташований його виконавчий округ. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.
          Відповідно до ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника - фізичної особи, за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України. Виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення на доходи боржника, виявлення та звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку поширюється юрисдикція України.
          Тобто, враховуючи наведені вище норми законодавства, якщо місце проживання, перебування боржника – фізичної особи та місцезнаходження боржника – юридичної особи або місцезнаходження майна боржника розташоване в окрузі, в якому приватний виконавець здійснює діяльність та на яку розповсюджується відповідна компетенція цього приватного виконавця, він має право прийняти до виконання відповідні виконавчі документи та відкрити виконавче провадження.
          Окрім того, щодо адреси місця перебування, проживання боржника – фізичної особи, що відрізняється від адреси його реєстрації Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від 09.12.2020 у справі № 460/3537/20 дійшов до висновків, що: «якщо адреса місця проживання/перебування боржника (фізичної особи) або місцезнаходження майна боржника, вказана у виконавчому документі, знаходиться в межах виконавчого округу приватного виконавця, то відкриття виконавчого провадження, за умови дотримання приватним виконавцем інших вимог Закону № 1404-VIII, є правомірним».
          Комітет з етики, зважаючи на норми чинного законодавства, релевантну судову практику дійшов до висновку про правомірність дій приватного виконавця, стосовно відкриття виконавчого провадження.
          Оскільки Конституцією України та відповідними законами чітко встановлено, що контроль за процесуальними діями приватного виконавця покладено на суд, Комітет з етики АПВ України розглянув доводи звернення учасника виконавчого провадження, надані приватним виконавцем пояснення та матеріали виконавчого провадження в межах наданих Комітету повноважень.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу міста під час здійснення виконавчого провадження № ___ не виявлено.

Висновок № 156

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області


          Комітет з етики дослідив доводи скарги АТ "ОПС "Дніпрогаз", пояснення приватного виконавця та надані ним матеріали виконавчого провадження № ___ на дотримання норм Кодексу професійної етики приватних виконавців. Скаржник, голова правління АТ "ОПС "Дніпрогаз", є представником боржника за виконавчим провадженням № ___, відкритим на підставі наказу від 12.08.2020, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення на користь АТ "НАК "Нафтогаз України" заборгованості.
          Доводи скарги та їх оцінка Комітетом з етики: скаржник посилається на порушення приватним виконавцем Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» при виконанні виконавчого провадження. Скаржник стверджує, що приватний виконавець не врахував побажання боржника щодо зарахування зустрічних вимог боржника та стягувача, та не закрив виконавче провадження на підставі того, що і боржник і стягувач мають взаємні борги за рішеннями судів.
          Дослідивши матеріали виконавчого провадження № ___, Комітет з етики встановив, що 02.08.2021 АТ "ОПС "Дніпрогаз" звернулося до приватного виконавця із заявою про закриття виконавчого провадження на підставі наявності у них звернення до Стягувача із заявою про зарахування зустрічних однорідних вимог.
          За результатом розгляду поданих документів 03.08.2021 приватний виконавець відмовив у задоволенні заяви та продовжив вчинення виконавчих дій. Перелік виконавчих дій міститься у матеріалах доданих до скарги. Варто зазначити, що прийняття рішень про зарахування зустрічних однорідних вимог відноситься до компетенції судів. А питання, які піднімаються у скарзі стосуються виключно адміністративно-правової площини, яка розташована поза межами повноважень Комітету з етики.
          Виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення на майно і кошти, що перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку поширюється юрисдикція України.
          Оскільки Конституцією України та відповідними законами чітко встановлено, що контроль за процесуальними діями приватного виконавця покладено на суд, Комітет з етики АПВ України розглянув доводи звернення учасника виконавчого провадження, надані приватним виконавцем пояснення та матеріали виконавчого провадження в межах наданих Комітету повноважень.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області під час здійснення виконавчого провадження № ___ не виявлено.

Висновок № 157

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Комітет з етики дослідив доводи скарги заявника, пояснення приватного виконавця та надані ним матеріали виконавчого провадження № ___ на дотримання норм Кодексу професійної етики приватних виконавців. Скаржник є боржником за виконавчим провадженням № ___, відкритим на підставі виконавчого листа Дніпровського районного суду м. Києва від 26.03.2021 про стягнення на користь стягувача в порядку поділу спільного майна подружжя грошову компенсацію вартості майна.
          Доводи скарги та їх оцінка Комітетом з етики: скаржник у своїй скарзі стверджує про відкриття приватним виконавцем виконавчого провадження на підставі рішення, що не набрало законної сили. Свої доводи скаржник обґрунтовує тим, що рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 10.02.2021 було оскаржено нею до Київського апеляційного суду.
          Дослідивши матеріали виконавчого провадження № ___, Комітет з етики встановив, що 30.03.2021 приватним виконавцем винесена постанова про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого листа Дніпровського районного суду м. Києва від 26.03.2021, який, в свою чергу, виданий на підставі рішення від 10.02.2021.
          Згідно відомостей, що містяться у виконавчому документі, копію якого скаржник долучив до матеріалів свого звернення, рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 10.02.2021 у справі набрало законної сили 22.03.2021. Тобто, доводи скаржника спростовуються матеріалами її звернення. Доводи Скаржника, про погрози з боку приватного виконавця, про, нібито, незаконне проникнення до житла скаржника не знайшли свого підтвердження у матеріалах, на які посилається Скаржник.
          Оскільки Конституцією України та відповідними законами чітко встановлено, що контроль за процесуальними діями приватного виконавця покладено на суд, Комітет з етики розглянув доводи звернення учасника виконавчого провадження, надані приватним виконавцем пояснення та матеріали виконавчого провадження в межах наданих Комітету повноважень.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва під час здійснення виконавчого провадження № ___ не виявлено.

Висновок № 158

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          В результаті проведеного аналізу письмової скарги та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки. У провадженні приватного виконавця на виконанні знаходиться зведене виконавче провадження № ___ про стягнення з боржника пені за прострочення сплати аліментів на користь стягувача та № ____ про стягнення з боржника на користь стягувача суми пені.
02.09.2021, в порядку вимог ст. 24, 26 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчого провадження.
          Суть скарги полягає у нібито порушенні приватним виконавцем вимог чинного законодавства, а саме: виконавцем незаконно винесено постанову про стягнення з боржника основної винагороди та постанови про стягнення з боржника мінімальних витрат виконавчого провадження.
          Відповідно до вимог ст. 31 Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів “ основна винагорода приватного виконавця залежно від виконавчих дій, що підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом. Основна винагорода приватного виконавця, що встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом (крім виконавчих документів про стягнення аліментів).
          Відповідно до приписів ч. 19 Постанови Кабінету Міністрів № 643 від 08.09.2016 приватний виконавець, який забезпечив повне або часткове виконання виконавчого документа майнового характеру в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”, одержує основну винагороду у розмірі 10 відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом. Виконавець виносить постанову про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження (крім виконавчих проваджень щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини) та надсилає її сторонам виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня після її винесення.
          Аналізуючи викладене встановлено, що виконавцем одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження винесено постанову про стягнення з боржника основної винагороди в розмірі 10 відсотків від суми стягнення та постанову про стягнення з боржника мінімальних витрат виконавчого провадження, що свідчить про правомірність дій виконавця та про те, що доводи скаржника є необґрунтованими.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 159

приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області


          В результаті проведеного аналізу заяви скаржника від 03.09.2021 та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області було зроблено наступні висновки. Так, у приватного виконавця Чернігівської області на виконанні перебуває виконавче провадження № ___ з примусового виконання виконавчого напису, виданого 20.03.2021 приватним нотаріусом ОРНОКО про стягнення з боржника на користь ТзОВ «ФК «Сіті Фінанс» боргу.
          Суть заяви скаржника полягає у невиконанні приватним виконавцем ухвали про забезпечення позову у справі № ___ від 17.06.2021 Бобровицького районного суду Чернігівської області про зупинення стягнення у виконавчому провадження № ___. З пояснень приватного виконавця встановлено, що на адресу його офісу 22.06.2021 надійшла ухвала про забезпечення позову щодо про зупинення стягнення на підставі виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом ОРНОКО.
          Відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа. Виконавець не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про обставини, зазначені в частині першій цієї статті, а з підстави, передбаченої пунктом 9 частини першої цієї статті, - у день надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, зупиняє вчинення виконавчих дій, про що виносить відповідну постанову.
          Враховуючи наведене, приватним виконавцем 22.06.2021 винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій та скеровано таку на підприємство, в якому проводиться утримання з доходу боржника та сторонам до відома. Отже, доводи боржника викладені у його заяві не знайшли свого підтвердження і пояснення приватного виконавця щодо них є абсолютно обґрунтованими.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області ознак порушення Кодексу професійної етики виявлено не було.

Висновок № 160

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області


          В результаті проведеного аналізу скарги ТОВ "Коксовий завод "Новомет" (надалі по тексту – Заявник) та доданих до неї матеріалів щодо можливих порушень вимог чинного Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Харківської області, було встановлено наступне. На виконанні у приватного виконавця знаходилась ухвала Господарського суду Харківської області від 17.02.2021 про забезпечення позову ПрАТ "Енергетична компанія "Барвінок" шляхом накладання арешту на кошти підприємства. 17.02.2021 приватним виконавцем було відкрито виконавче провадження № ___ та накладено арешти на відомі рахунки боржника. Після скеровування відповідних постанов, 25.02.2021 вказане виконавче провадження було закрите.
          Проаналізувавши письмове звернення Заявника, пояснення виконавця варто зазначити наступне. 21.05.2021 ТОВ "Коксовий завод "Новомет" подав приватному виконавцю заяву з проханням зняти арешти зі своїх рахунків, крім одного, на якому були накопичені кошти у вказаній судом кількості. До заяви були додані виписки з банків про наявність коштів.
          28.05.2021 представник ТОВ "Коксовий завод "Новомет" отримав відповідь від приватного виконавця, в якій він відмовив у задоволенні заяви. Після чого Заявник звернувся до Господарського суду Харківської області із позовом про визнання неправомірною бездіяльності приватного виконавця та зобов’язання приватного виконавця зняти арешти з рахунків крім того, на якому знаходяться кошти потрібні для задоволення позову. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 14.06.2021 задоволено скаргу ТОВ "Коксовий завод "Новомет". Постановою Східного апеляційного господарського суду від 26.07.2021 вказана ухвала залишена без змін.
          Після отримання ухвали Господарського суду Харківської області від 14.06.2021 по пошті, приватним виконавцем було скасовано арешти та виконано ухвалу суду.
Заявник скаржиться на дії виконавця, що на його думку були націлені на ухилення від виконання своїх обов’язків, проте жодного доказу цьому не надає. В свою чергу приватний виконавець надає документи від банківських установ, які доводять факт того, що на момент закриття виконавчого провадження йому було не відомо про наявність на рахунках заявника достатніх вказаних грошових коштів.
          Із аналізу матеріалів скарги вбачається, що дії приватного виконавця носили суто процесуальних характер та були оцінені судовими інстанціями. Стосовно порушень норм Кодексу етики приватних виконавців, заявник ніяких конкретних фактів не заявляв, підтверджень цьому не надав.
           Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 161

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області


          В результаті проведеного аналізу скарги заявника та доданих до неї матеріалів щодо можливих порушень вимог чинного законодавства України з боку приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області було зроблено наступні висновки. На виконанні у виконавця знаходилося виконавче провадження № ___ з виконання виконавчого напису, виданого 25.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу про стягнення з заявника на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості.
          Проаналізувавши письмове звернення заявника, пояснення виконавця варто зазначити наступне: боржник зазначає в скарзі, що ним було направлено заяву про зупинення стягнення на підставі вищезазначеного документу разом з ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 25.03.2021. 29.03.2021 року вказаний лист було отримано виконавцем, що підтверджується роздруківкою з сайту «Укрпошта».
У матеріалах виконавчого провадження міститься вказана заява разом з копією даної ухвали, яка була завірено боржником. Проте виконавець має право здійснювати виконавчі дії лише на підставі оригіналів документів. Приватним виконавцем було перевірено наявність даної ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, проте її не там не було.
          У подальшому на адресу виконавця надійшла повторно заява від боржника стосовно списання коштів з його банківського рахунку. 11.08.2021 приватним виконавцем було повторно перевірено наявність вищевказаної ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень та зупинено вчинення виконавчих дій. Що стосується списання з рахунку боржника коштів, то приватний виконавець надав пояснення, що платіжні вимоги на списання коштів виконавцем до банку не направлялися, а сума була спрямована банком на позабалансовий рахунок для забезпечення в подальшому виконання виконавчого документу.
           Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 162

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області


          В результаті проведеного аналізу скарги адвоката, що діє в інтересах заявника, та доданих до неї матеріалів щодо можливих порушень вимог чинного законодавства України з боку приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області (надалі по тексту – виконавець), було зроблено наступні висновки. На виконанні у виконавця знаходилося виконавче провадження № ___ з виконання виконавчого листа, виданого 15.08.2017 Ленінським районним судом м. Запоріжжя, про стягнення з боржника на користь стягувача боргу.
          Проаналізувавши письмове звернення заявника, пояснення виконавця, варто зазначити наступне: боржник зазначає в скарзі, що приватний виконавець організував злочинну схему з привласнення грошових коштів третіх осіб шляхом підробки та подання на виконання виконавчих документів й вчинення виконавчих дій за ними (списання грошових коштів з банківських рахунків, реалізація належного особам майна). Для виконання злочинного плану виконавець використовував персональні дані підставної особи. Проте це лише припущення заявника, які не підтверджені жодним судовим рішенням, а отже не можуть бути розглянуті Комітетом з етики.
          22.06.2020 на адресу приватного виконавця надійшла заява стягувача про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа, виданого 15.08.2017 Ленінським районним судом м. Запоріжжя про стягнення на його користь з боржника заборгованості. При реєстрації виконавчого документу виконавцем було перевірено його на відповідність вимогам ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження».
          Постанова про відкриття виконавчого провадження від 22.06.2020 направлена рекомендованим листом на адресу боржника, зазначену у виконавчому документі, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень. Зазначене виконавче провадження завершено 04.03.2021 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» за заявою стягувача.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 163

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області


          В результаті проведеного аналізу скарги заявника та доданих до неї матеріалів щодо можливих порушень вимог чинного законодавства України з боку приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області було зроблено наступні висновки. На виконанні у виконавця знаходиться виконавче провадження № ___ з виконання виконавчого листа, виданого 05.04.2021 Ленінським районним судом м. Запоріжжя, про солідарне стягнення з заявника на користь АТ «Райффайзен Банк Аваль» боргу та судового збору з кожного. Також перебувало виконавче провадження № ___ з виконання виконавчого листа, виданого 05.04.2021 Ленінським районним судом м. Запоріжжя, про солідарне стягнення з дружини заявника на користь АТ «Райффайзен Банк Аваль» боргу та судового збору з кожного.
          Проаналізувавши письмове звернення заявника, пояснення виконавця, варто зазначити наступне: боржник зазначає в скарзі, що судове рішення по справі встановлює солідарну відповідальність з обох боржників, тобто одну суму боргу по одному судовому рішенню.
          Відповідно до ч. 1 ст. 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.
Приватному виконавцю надійшло 2 виконавчих документи, на підставі яких і були відкриті виконавчі провадження № ___ від 11.06.2021 та № ____ від 11.06.2021, тобто жодної подвійної сплати боргу не було. Також виконавче провадження № ___ було закінчено постановою від 05.08.2021 у зв’язку зі смертю боржника.
          Щодо подвійного стягнення основної винагороди, то відповідно до ч. 7 ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень суду та інших органів» приватний виконавець виносить одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження постанову про стягнення основної винагороди, в якій наводить розрахунок та зазначає порядок стягнення основної винагороди приватного виконавця (крім виконавчих документів про стягнення аліментів).
          Щодо не встановлення приватним виконавцем строку для виконання, то Закон України «Про виконавче провадження» не встановлює строків для самостійного виконання.
Також матеріалами виконавчого провадження, а саме реєстром поштових відправлень, наданими приватним виконавцем підтверджується направлення на адресу боржника згідно вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» кореспонденції. Боржником жодним чином не підтверджено інформацію, щодо розголошення виконавцем таємниці виконавчого провадження.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.