Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення З'їзду приватних виконавців Житомирської області

ПРОТОКОЛ №1

з’їзду приватних виконавців

виконавчого округу Житомирського області


17.11.2022
м. Житомир

ПРИСУТНІ:
Приватні виконавці виконавчого округу Житомирська області:
Волкова Є.О.
Лужинецький П.В.
Клименюк А.М.

ВІДСУТНІЙ:
Приватний виконавець виконавчого округу Житомирської області:
Дідківський А.С.

Присутні троє з чотирьох приватних виконавців регіону відомості про яких внесені в Єдиний реєстр приватних виконавців України та офіс яких розташований в межах виконавчого округу Житомирської області (ч. 3 ст. 49 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»), тому з’їзд вважається повноважним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1.    Обговорення актуальних проблем та питань, що виникають у приватних виконавців виконавчого округу Житомирської області при виконанні рішень судів та рішень інших органів.
2.    Обмін досвідом приватних виконавців регіону при примусовому виконанні судових рішень і рішень інших органів.

По першому питанню

СЛУХАЛИ:

Головуюча З’їзду приватних виконавців виконавчого округу Житомирської області Волкова Є.О. виступила з доповіддю, що на сьогоднішній день працівники органів ТСЦ несвоєчасно виконують вимоги про надання інформації про наявність транспортного засобу у боржника та невиконання працівниками поліції постанов приватних виконавців про розшук майна.
Запропоновано по даному питанню звернутися з відповідною ініціативою до керівництва ТСЦ та патрульної поліції з пропозиціє проведення круглого столу з метою усунення вказаних недоліків, налагодження ефективних комунікаційних зв’язків з органами та посадовими особами, що виникла в процесі виконання судових рішень.

ГОЛОСУВАЛИ:

За: 3 (три) голоси
Проти 0 (нуль) голосів
Утримались 0 (нуль) голосів.

УХВАЛИЛИ:

Вирішили звернутися з відповідною ініціативою до керівництва ТСЦ та патрульної поліції з пропозиціє проведення круглого столу з метою усунення вказаних недоліків, налагодження ефективних комунікаційних зв’язків з органами та посадовими особами, що виникла в процесі виконання судових рішень.

По другому питанню

СЛУХАЛИ:

Головуюча З’їзду приватних виконавців виконавчого округу Житомирської області Волкова Є.О. виступила з доповіддю, що у разі недопущення експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні до огляду об’єкта для проведення оцінки, наявна судова практика, а саме, рішеннями першої та другої інстанції ухвалено відмову у задоволенні скарги на дії приватних виконавців, у зв’язку з наявними завчасними повідомленнями боржнику про надання доступу до майна до огляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

За: 3 (три) голоси
Проти 0 (нуль) голосів
Утримались 0 (нуль) голосів.

УХВАЛИЛИ:

Вирішили визнати обов’язковим для приватних виконавців виконавчого округу Житомирської області дотримання у своїй професійній діяльності вимог Закону України «Про виконавче провадження» та інших нормативно-правових актів. 
Рішення З’їзду приватних виконавців Регіону є обов’язковими для виконання всіма приватними виконавцями, офіс яких розташований у відповідному регіоні.  


Голова З’їзду Є.О. Волкова
Секретар З’їзду А.М. Клименюк