Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 21.02.2024 (ч.1)

ВИСНОВОК №228

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга від 30.12.2023 на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області по виконавчому провадженню № ___, з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем ст. 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Скаржник звернувся до Міністерства юстиції України та РПВУ зі скаргою на приватного виконавця про систематичне умисне невиконання ним судових рішень та неналежне виконання своїх обов’язків, що суперечить вимогам чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про виконавче провадження», та Кодексу професійної етики приватних виконавців України. Своє твердження про це обґрунтовував такими фактами:
У липні 2023 року останнім від приватного виконавця було отримано постанову про арешт коштів боржника, у рамках виконавчого провадження № ___. До цього часу ніяких постанов по цим виконавчим провадження не отримувалось, в тому числі і постанов про відкриття виконавчого провадження. З метою їх отримання, особисто і через представника неодноразово звертався до приватного виконавця та Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з відповідними заявами. Скаржник стверджує, що приватним виконавцем поштова кореспонденція не отримується.
Також, заявник у своїй скарзі повідомляє по звернення ним до Зміївського районного суду Харківської області з позовом про визнання виконавчих написів нотаріуса, на підставі яких відкрите виконавче провадження у приватного виконавця, такими, що не підлягають виконанню.
Ухвалою Зміївського районного суду Харківської області від 28.11.2023 прийнято позовну заяву та відкрито провадження у справі, а також ухвалено про витребування у приватного виконавця копій матеріалів виконавчого провадження. Ухвалою Зміївського районного суду Харківської області від 06.12.2023 року зупинено стягнення у виконавчому провадженні № ___.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Листом Голови РПВУ приватному виконавцю запропоновано надати пояснення та копії відповідних документів щодо обставин, викладених у скарзі, в частині дотримання ним Кодексу професійної етики приватних виконавців.
Приватним виконавцем від 11.02.2023 надано пояснення в яких зазначено, що приватний виконавець виконавчого округу Харківської області, згідно Наказу Міністра юстиції України № 1637/5 від 04.05.2023 року, здійснює заміщення іншого приватного виконавця виконавчого округу Харківської області . Виконавчі провадження в паперовому вигляді, в тому числі й ВП № ___, приватному виконавцю не передавались.
Після прийняття виконавчого провадження № ___ в системі АСВП були розпочаті дії примусового характеру. Приватним виконавцем встановлена наявність у боржника відкритих рахунків тому, керуючись Законом України «Про виконавче провадження», ним було винесено постанову про арешт коштів боржника від 19.06.2023.
Всі процесуальні документи, які приймались приватним виконавцем , згідно чинного законодавства, направлялись сторонам виконавчого провадження. Також виконавцем наголошено, що заяви, запити чи інші звернення від сторін, в вище вказаному виконавчому провадженні, до нього не надходили. Будь яких доказів, що доводять інше, скаржником не надано.
Після того, як приватному виконавцю стало відомо про Ухвалу Зміївського районного суду Харківської області № 621/4506/23 від 06.12.2023, ним було винесено постанову про зупинення виконавчого провадження № ___ від 12.12.2023.
Також, 12.02.2024 приватному виконавцю надійшло Рішення Зміївського районного суду Харківської області № 621/4506/23 від 25.01.2024 про скасування виконавчого напису, на підставі якого відкрито виконавче провадження № ___. Останнім, в поясненнях, повідомлено, що після набрання Рішенням законної сили, ним буде винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. Порушень норм Кодексу професійної етики, при виконанні вище вказаного виконавчого провадження, не вбачає.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області фактів порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги та доданих до неї копій, а також пояснень приватного виконавця та доданих до них копії документів, встановив наступне:
• Скаржник не додав до звернення доказів, що підтверджують направлення приватному виконавцю звернень, заяв, повідомлень та відповідно доказів не отримання приватним виконавцем поштової кореспонденції направленої скаржником;
• Приватним виконавцем надано журнал реєстрації вихідної кореспонденції за період 19.06.2023 та 12.12.2023, що підтверджує здійснення виконавцем належної процесуальної комунікації регламентованої законодавством з учасниками виконавчого провадження.
Порушення норм Кодексу професійної етики мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню. Інші обставини викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до абзацу 3 статті 2 Кодексу, рішення органів самоврядування приватних виконавців, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання всією професійною спільнотою приватних виконавців.
Статтею 18 Кодексу передбачено, що У відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу професійної етики приватних виконавців, за порушення положень Кодексу, до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18,26,27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ, дійшов висновку про відсутність у діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області, ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК №229

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області


На розгляд Комітету з етики надійшло звернення від 27.02.2023 на дії приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області по виконавчому провадженню № ___, з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем ст.ст. 4, 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Скаржниця звернулась до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з проханням вирішення її проблеми, яка, попередньо, полягала в розблокуванні її пенсійної карти та пенсійної карти її чоловіка, а також в недоброзичливій поведінці приватного виконавця в її сторону, під час особистого звернення до нього.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Листом Голови РПВУ від 06.04.2023 приватному виконавцю запропоновано надати пояснення та копії відповідних документів щодо обставин, викладених у зверненні, в частині дотримання ним Кодексу професійної етики приватних виконавців.
Приватним виконавцем від 19.04.2023 надано пояснення в яких зазначено, що у нього на примусовому виконанні перебуває виконавче провадження №__ з виконання виконавчого листа №2-1659/2010 від 27.09.2011 виданого Вінницьким районним судом Вінницької області, про стягнення солідарно із заявниці та її чоловіка на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованості.
Приватним виконавцем повідомлено, що 05.10.2022, керуючись ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження»(далі Закон), в рамках виконавчого провадження було винесено постанову про арешт коштів боржника. Копії постанови направлено до 23-х банківських установ до виконання, сторонам – до відома. Підтверджень, що на кошти, які знаходяться на рахунках боржника Замаленчук В.В., заборонено звертати стягнення, згідно із Законом, від банківських установ, не надходило.
Також, із телефонного дзвінка представника Вінницького відділу державної виконавчої служби у Вінницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), приватному виконавцю стало відомо про звернення скаржниці на лінію для консультації осіб з інвалідністю, з вимогою зняти арешт з пенсійного рахунку. Приватним виконавцем було роз’яснено, про можливість особистого звернення до нього для врегулювання вище вказаного питання.
20.12.2022 до офісу приватного виконавця завітала скаржниця зі своїм чоловіком . Скаржницею була написана заява про зняття арешту із рахунку в АТ «Ощадбанк», на який вона отримує пенсію, та надані підтверджуючі документи про це. Того ж дня, керуючись ст. 59 Закону, приватним виконавцем винесено постанову про зняття арешту з коштів, в рамках виконавчого провадження № ___, та особисто доставлено до Філії – Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».
Також, зі слів приватного виконавця, скаржниця вела себе неввічливо та усно погрожувала «негативними наслідками», у разі вчинення виконавчих дій, щодо звернення стягнення на належне їй іпотечне майно.
Приватним виконавцем наголошено, що спілкування зі скаржницею відбувалось виключно в контексті закону та з дотриманням правил етики та засад професіоналізму.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області фактів порушення статей 4, 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст звернення та пояснень приватного виконавця та доданих до них копії документів, встановив наступне:
· Скаржником не доведено, належними та допустимими доказами, факту порушення приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області професійно-етичних вимог Кодексу професійної етики приватних виконавців.
· Перевіркою обставин справи, на підставі пояснень приватного виконавця та доданих до них письмових доказів, достеменно встановлено здійснення ним належної процесуальної комунікації регламентованої законодавством з учасниками виконавчого провадження. Приватний виконавець сприяв скаржнику, який є боржником за виконавчим провадженням, в реалізації її прав, передбачених чинним законодавством, що полягало в оперативному знятті арешту з рахунку, на який вона отримує пенсію.
Порушення норм Кодексу професійної етики мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню. Інші обставини викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до абзацу 3 статті 2 Кодексу, рішення органів самоврядування приватних виконавців, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання всією професійною спільнотою приватних виконавців.
Статтею 4 Кодексу передбачено, що етика поведінки у реалізації професійної діяльності приватних виконавців має ґрунтуватися на правових цінностях громадянського суспільства. Поведінка приватного виконавця повинна сприяти підвищенню авторитету та суспільної довіри й поваги до професії. Приватний виконавець не може допускати дій, висловлювань і вчинків, які можуть зашкодити його репутації та авторитету професії.
Статтею 18 Кодексу передбачено, що У відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу професійної етики приватних виконавців, за порушення положень Кодексу, до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 4,18,26,27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ, дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК №230

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга ТОВ «САТЕЛЛИТ» від 27.10.2023 на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва у виконавчих провадженнях № № ___, ___ з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем статті 3, 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


15.09.2023 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва відкрито виконавчі провадження № № ___, ___ з виконання наказів Господарського суду м. Києва № 910/746/23 від 18.08.2023 про стягнення з ТОВ «САТЕЛЛИТ» на користь Приватної агрофірми «ВЕРХНЬОКАМ’ЯНСЬКА» заборгованості.
Скаржник стверджує, що приватним виконавцем під час здійснення заходів примусового виконання рішень допущено порушення норм чинного законодавства, а саме:
1. В порушення п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» приватним виконавцем відкрито виконавче провадження без наявності виконавчих документів (наказів Господарського суду м. Києва від 18.08.2023 по справі № 910/746/23). Скаржник стверджує, що приватним виконавцем прийнято рішення про відкриття виконавчих проваджень № № __, ___ 15.09.2023 о 09 годині 37 хвилин та 09 годині 47 хвилин, при цьому представником стягувача оригінали наказів отримані 15.09.2023 о 16 годині 10 хвилині в м. Дніпрі.
2. В порушення ч. 4 ст. 16, п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» приватним виконавцем відкрито виконавчі провадження на підставі заяв про примусове виконання судових рішень, підписаних та поданих особою, яка не є представником стягувача, а отже, не має право підписувати та подавати такі заяви. Скаржник стверджує, що адвокат, яка подала заяви про відкриття виконавчих проваджень, має місце реєстрації робочого місця адвоката на тимчасово окупованій території.
3. В порушення ст. 129-1 Конституції України, ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 326 ГПК України приватним виконавцем проігноровано та не виконано негайно вимоги судових рішень, що набрали законної сили, а саме: ухвали Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 про зупинення стягнення на підставі виконавчого документа та ухвали Господарського суду м. Києва від 25.09.2023 про відстрочення виконання судового рішення; приватним виконавцем фактично було продовжено здійснення виконавчих дій після встановлення заборони на такі дії вказаними вище судовими рішеннями. Скаржник стверджує, що приватним виконавцем вжито заходів щодо незаконного, на думку скаржника, списання грошових коштів з рахунків ТОВ «САТЕЛЛИТ». Приватним виконавцем не відкликано платіжну інструкцію від 21.09.2023.
4. В порушення ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» приватним виконавцем перераховано грошові кошти стягувачу, місцезнаходження якого є тимчасово окупована територія.
5. В порушення вимог Конституції України, Закону України «Про виконавче провадження» та інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок примусового виконання рішень, приватний виконавець зухвало ігнорує протягом тривалого часу (майже місяць) запити законних представників ТОВ «САТЕЛЛИТ» про надання інформації, яка має суттєве значення для ТОВ «САТЕЛЛИТ», а саме представниками ТОВ «САТЕЛЛИТ» адвокатами направлено близько 8 листів на офіційну електронну пошту щодо питань, пов’язаних із відкриттям виконавчого провадження, однак приватний виконавець не відповідає на електронні листи, надіслані представниками ТОВ «САТЕЛЛИТ».

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Листом Голови РПВУ від 16.11.2023 № 388 приватному виконавцю запропоновано надати пояснення та копії відповідних документів щодо обставин, викладених у скарзі Товариства, в частині дотримання статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців.
Приватним виконавцем 29.11.2023 надано пояснення щодо здійснення виконавчих проваджень № № __, ___, до якого додано скріншот електронної пошти приватного виконавця.
Так, приватний виконавець в поясненнях зазначає наступне.
На виконанні у приватного виконавця перебувало зведене виконавче провадження № __, до складу якого входили виконавчі провадження № № ___, ___ з примусового виконання наказів Господарського суду м. Києва по справі № 910/746/23 про стягнення з ТОВ «САТЕЛЛИТ» на користь Приватної агрофірми «ВЕРХНЬОКАМ’ЯНСЬКА» заборгованості.
15.09.2023 до офісу приватного виконавця від представника стягувача надійшли заяви про відкриття виконавчих проваджень з оригіналами наказів № 910/746/23 від 18.08.2023, ордером та реквізитами стягувача.
Зазначає, що твердження скаржника про відсутність оригіналів виконавчих документів у приватного виконавця на момент відкриття виконавчих проваджень є лише припущеннями, які не відповідають дійсності, так як представник стягувача отримала накази ще 14.09.2023 та направила на ознайомлення на офіційну електронну пошту приватного виконавця (на підтвердження своїх слів надає скріншот з електронної пошти приватного виконавця), а наступного дня 15.09.2023 особисто привезла оригінали вищевказаних наказів та заяв про відкриття виконавчих проваджень.
15.09.2023 винесено постанови про відкриття виконавчого провадження № № ___, ___.
Того ж дня винесено постанову про об’єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження № ___ та постанову про арешт коштів боржника. Копію постанови про арешт коштів боржника направлено на виконання до АТ «Креді Агріколь Банк».
21.09.2023 о 14 годині 34 хвилини приватним виконавцем сформовано в АСВП платіжну інструкцію № 72795455 від 21.09.2023 на суму ___ та направлено на виконання до АТ «Креді Агріколь Банк».
21.09.2023 в кінці робочого дня, в неприйомний час, помічником приватного виконавця прийнято заяву представника боржника з додатком – ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2023 по справі № 910/746/23, прошитою, пронумерованою та скріпленою печаткою 21.09.2023, якою зупинено стягнення за вищевказаними наказами.
Заперечує порушення строків зупинення вчинення виконавчих дій, посилаючись на норму статті 34 Закону України «Про виконавче провадження».
22.09.2023, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях № № ___, ____, копії яких направлено сторонам виконавчого провадження.
26.09.2023 до офісу приватного виконавця надійшла заява боржника з додатком – ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.09.2023 по справі № 910/746/23 про відстрочку виконання рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2023 у справі № 910/746/23 в частині стягнення заборгованості. Зокрема, вказаною ухвалою відстрочено виконання рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2023 на два місяці. Скасовано заходи забезпечення заяви про відстрочення виконання рішення, які вжиті ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023.
27.09.2023 винесено постанову про поновлення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях № № ___, ____.
27.09.2023 винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № ____.
28.09.2023 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № ___ на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження».
25.11.2023 закінчився строк дії відстрочки виконання рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2023 у справі № 910/746/23, встановленої ухвалою від 25.10.2023.
27.11.2023 винесено постанову про поновлення вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 72795455.
28.11.2023 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № 72795455 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження».
У своїх поясненнях виконавець наголошує на тому, що всі його дії були вчинені в межах та у спосіб, встановлений Законом України «Про виконавче провадження», та після того, як йому стало відомо про наявність ухвали Господарського суду м. Києва від 20.09.2023 по справі № 910/746/23 та ухвали Господарського суду м. Києва від 25.09.2023 по справі № 910/746/23, жодних виконавчих дій ним не вчинялось. Ним дотримано всі положення Закону України «Про виконавче провадження» з додержанням всіх процесуальних строків.
Додатково повідомляє, що законність вчинення дій приватним виконавцем під час виконання зведеного виконавчого провадження № ___ є предметом розгляду в Господарському суді м. Києва (справа № 910/746/23) та Київському окружному суді міста Києва (справа № 320/37512/23).
Щодо тверджень скаржника про ненадання відповідей на звернення представників боржника зазначає, що відповіді на всі звернення були надані у визначений законодавством строк (трек номера 0411956937272, 0411956937191, 0411956937183, 0411956937205).

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу м. Києва фактів порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Так, статтею 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України встановлено, що у відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним.
Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством.
Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Комітет, дослідивши зміст скарги Товариства то додані до неї копії документів, а також зміст пояснень приватного виконавця та додані до нього копії документів, встановив наступне.
На виконанні у приватного виконавця перебувало зведене виконавче провадження № ___, до складу якого входили виконавчі провадження № № ___, ___ з примусового виконання наказів Господарського суду м. Києва по справі № 910/746/23 про стягнення з ТОВ «САТЕЛЛИТ» на користь Приватної агрофірми «ВЕРХНЬОКАМ’ЯНСЬКА» заборгованості.
15.09.2023 надійшли заяви про відкриття виконавчих проваджень.
15.09.2023 винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень № № ___, ____.
Того ж дня винесено постанову про об’єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження № ___ та постанову про арешт коштів боржника.
21.09.2023 приватним виконавцем сформовано в АСВП платіжну інструкцію № 72795455 від 21.09.2023 на суму ___ та направлено на виконання до АТ «Креді Агріколь Банк».
21.09.2023 помічником приватного виконавця прийнято заяву представника боржника із доданою ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2023 по справі № 910/746/23, прошитою, пронумерованою та скріпленою печаткою 21.09.2023, якою зупинено стягнення за вищевказаними наказами.
22.09.2023, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях № № ___, ____.
26.09.2023 до офісу приватного виконавця надійшла заява боржника з доданою ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.09.2023 по справі № 910/746/23 про відстрочку виконання рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2023 у справі № 910/746/23 в частині стягнення заборгованості, якою відстрочено виконання рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2023 на два місяці та скасовано заходи забезпечення заяви про відстрочення виконання рішення, які вжиті ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2023.
27.09.2023 винесено постанову про поновлення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях № № ___, ____.
27.09.2023 винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № ___.
28.09.2023 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № ___ на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження».
25.11.2023 закінчився строк дії відстрочки виконання рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2023 у справі № 910/746/23, встановленої ухвалою від 25.10.2023.
27.11.2023 винесено постанову про поновлення вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № ____.
28.11.2023 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № ___ на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження».

Перш за все, Комітет з етики зауважує, що питання, підняті у скарзі відносно відкриття виконавчого провадження, зупинення та поновлення вчинення виконавчих дій, перерахування коштів у виконавчому провадження, відповідно до статті 34 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» відносено до сфери контролю Міністерства юстиції України. Окрім того, сторона виконавчого провадження наділена правом оскаржити рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця до суду у порядку встановленому процесуальними кодексами.
Враховуючи вищезазначене, Комітет з етики не вправі надавати правову оцінку діям приватного виконавця, які не відносяться до сфери контролю Комітету.
Водночас, відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 30.01.2024 у справі № 910/746/23 в задоволенні скарги ТОВ "Сателлит" на рішення, дії та бездіяльність приватного виконавця відмовлено повністю. Відтак, враховуючи те, що компетентний орган в розумінні законодавства України не визнавав протиправними рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця , то в Комітету з етики відсутні підстави вважати, що мало місце порушення приватним виконавцем статті 3 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
В контексті порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців, скаржником зазначалось, що приватний виконавець не надав відповіді на жодне звернення представників боржника, яких, за словами скаржника, було близько восьми. Проте, скаржником до скарги не додано жодного доказу надсилання таких звернень та копій самих звернень. Враховуючи зазначене, Комітет позбавлений можливості на підставі наданих до скарги документів встановити наявність чи відсутність факту направлення звернень на адресу приватного виконавця та відповідно не має змоги встановити факт надання або ненадання приватним виконавцем відповіді на такі звернення.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців у відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним.
Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством.
Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу за порушення положень Кодексу професійної етики приватних виконавців до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм етики цього Кодексу має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 3, 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця м. Києва ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

Голова Комітету з етики
Віталіна КІСЕЛЬОВА