Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 24.11.2023

Висновок № 225

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області


На розгляд Комітету з етики надійшов лист Міністерства юстиції України від 02.08.2023 № 102001/20.4.1/33-23 щодо недотримання вимог чинного законодавства України та порушення принципів верховенства права та законності приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області.
Виклад обставин, що стали підставою та предметом вивчення:
Наказом Міністерства юстиції України від 21.04.2023 № 930/7 на підставі подання Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 07.04.2023 № 42785/Ш-4145/20.5.1 діяльність приватного виконавця зупинена строком на один місяць у відповідності до підпункту 4 пункту 6-1 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
Зазначене подання внесено за результатами перевірки дотримання приватним виконавцем вимог законодавства при здійсненні виконавчого провадження № ____.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 121.04.2023 № 930/7 виконавче провадження № ___ відкрито приватним виконавцем не за місцем виконання рішення, оскільки згідно виконавчого документа адреса місцезнаходження боржника не знаходиться в межах виконавчого округу Запорізької області.
Крім того, під час здійснення виконавчого провадження № ___ приватний виконавець звернув стягнення та реалізував майно, яке є предметом застави, а також майно, яке було реалізовано відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
Також приватний виконавець відкрив виконавчі провадження №№ __, ___ на підставі наказів Господарського суду Запорізької області про стягнення коштів з КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради є комунальним підприємством. Зазначене свідчить про порушення приватним виконавцем вимог п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження», згідно з якою приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень, передбачених статтею 3 цього Закону, крім рішень, за якими боржником є, зокрема, комунальні підприємства.
З огляду на вищевикладене, Наказом Міністерства юстиції України від 25.07.2023 № 1842/7 на підставі подання Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 14.07.2023 № 91984/20.4.1/33-23, погодженого сімома членами Дисциплінарної комісії приватних виконавців, діяльність приватного виконавця зупинена строком на один місяць, відповідно до пп. 4 п. 61 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
Аналіз діяння приватного виконавця та аргументи щодо наявності або відсутності у діях приватного виконавця ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Зі змісту листа Міністерства юстиції України вбачається, що діяння приватного виконавця були предметом досліджень під час перевірок, які проводилися на підставі розділу V Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.10.2018 № 3284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.10.2018 № 1195/32647.
За наслідками перевірки діяльність приватного виконавця була зупинена строком на один місяць на підставі вищевказаних наказів Міністерства юстиції України.
На час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" запроваджено особливу процедуру розгляду скарг на дії та притягнення до відповідальності приватних виконавців.
Так, відповідно до положень пп. 1-4 п. 6-1 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану":
1) зупиняються до припинення або скасування воєнного стану в Україні встановлені ч. 1 ст. 40 цього Закону строки розгляду Дисциплінарною комісією подань про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та прийняття рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення;
2) відомості, які згідно з цим Законом підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України, у разі відсутності технічної можливості для їх внесення вносяться Міністерством юстиції України після настання такої можливості;
3) планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців не проводяться, крім передбачених пп. 9 цього пункту перевірок приватних виконавців, стосовно яких є сумніви щодо факту здійснення ними своєї діяльності в офісі приватного виконавця. У разі якщо на день введення воєнного стану позапланова перевірка діяльності приватного виконавця не була проведена, така перевірка проводиться в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, після припинення або скасування воєнного стану за письмовим зверненням учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця;
4) діяльність приватного виконавця може бути зупинена строком на один місяць на підставі наказу Міністерства юстиції України за поданням керівника структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень, погодженим не менше ніж п’ятьма членами Дисциплінарної комісії, у разі виявлення ознак грубого порушення (мотивоване обґрунтування грубості порушення визначається у тексті наказу) приватним виконавцем вимог законодавства щодо примусового виконання рішень під час виконання ним професійних обов’язків. Протягом п’яти робочих днів з дня закінчення зазначеного строку чи дня припинення або скасування воєнного стану Міністерство юстиції України видає наказ про поновлення діяльності приватного виконавця.
Комітет зазначає, що зупинення діяльності приватного виконавця є одним із видів дисциплінарного стягнення, який застосовується до приватних виконавців за вчинення дисциплінарних проступків (ст. 41, 42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»).
На думку Комітету, стягнення у вигляді зупинення діяльності строком на один місяць, яке передбачено пп. 4 п. 6-1 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» слід розглядати саме в дисциплінарному аспекті, оскільки такий вид стягнення підпадає під визначення дисциплінарної процедури та має аналогічну «каральну» мету.
Таким чином, Комітет має констатувати, що до приватного виконавця за вказані вчинені діяння вже було застосовано дисциплінарне стягнення.
Водночас, як вбачається із листа Директора Департаменту державної виконавчої служби, Раді приватних виконавців України пропонується повторно надати оцінку тим самим діянням приватного виконавця та, в разі виявлення порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України, звернутися із відповідним поданням до Дисциплінарної комісії приватних виконавців.
Відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
Крім того, приватного виконавця можна було б вважати порушником законодавства України, якщо б його провина була доведена. Із пояснення приватного виконавця та із відкритого доступу до сайту Судової влади відомо, що усі рішення про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності оскаржуються в судовому порядку. В Запорізькому окружному адміністративному суді слухається справа за № ___ про оскарження Наказу Міністерства юстиції України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та оскарження рішень Дисциплінарної комісії. В такому разі, доводи викладені в листі Міністерства юстиції України про системні порушення законодавства з боку приватного виконавця піддаються сумніву. В разі визнання притягнень приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності нечинними, доводи викладені в листі втратять свою грунтовність, а Комітет з етики втратить предмет розгляду.
Висновок Комітету з етики опирається на два факти: ініціювання Радою приватних виконавців України повторного притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності за ті самі діяння протирічить приписам Конституції України та не відповідає легітимній меті існування органів професійного самоврядування; розгляд фактів порушень, дійсність яких оскаржується в суді не може бути порушено, доки останнє не буде доведено судовим рішенням.

Висновок № 226

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Київської області


На розгляд Комітету з етики надійшов лист Міністерства юстиції України від 27.10.2023 № 141073/20.4.1/-23 щодо недотримання вимог чинного законодавства України та порушення принципів верховенства права та законності приватним виконавцем виконавчого округу Київської області.
Виклад обставин, що стали підставою та предметом вивчення:
Наказом Міністерства юстиції України від 15.06.2023 № 1440/7 на підставі подання Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 05.06.2023 № 71912/С-9185/20.4.1 діяльність приватного виконавця зупинена строком на один місяць у відповідності до пп. 4 п. 6-1 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
Зазначене подання внесено за результатами перевірки дотримання приватним виконавцем вимог законодавства при здійсненні виконавчого провадження № ___.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 15.06.2023 № 1440/7 під час здійснення виконавчого провадження приватний виконавець списала кошти з рахунку боржниці, які є державною соціальною допомогою особам з інвалідністю з дитинства.
Наказом Міністерства юстиції України від 02.08.2023 № 2783/5 на підставі подання Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 14.07.2023 № 91989/Б-11889/20.4.1 діяльність приватного виконавця зупинена строком на один місяць у відповідності до пп. 4 п. 6-1 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
Зазначене подання внесено за результатами перевірки дотримання приватним виконавцем вимог законодавства при здійсненні виконавчих проваджень №№ ___, ___, ___.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 02.08.2023 № 2783/5 приватний виконавець неправомірно стягнула з боржників додаткові витрати виконавчого провадження.
Крім того, Наказом Міністерства юстиції України від 11.10.2023 № 2371/7 на підставі подання Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України від 26.09.2023 № 126246/20.4.1/11-23 приватний виконавець зупинена строком на один місяць у відповідності до пп. 4 п. 6-1 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 11.10.2023 № 2371/7 приватний виконавець порушила заборону на здійснення діяльності приватного виконавця у період її зупинення і надсилала до АТ КБ «ПриватБанк» платіжні інструкції для примусового списання коштів з рахунків боржників.
Аналіз діяння приватного виконавця та аргументи щодо наявності або відсутності у діях приватного виконавця ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Зі змісту листа Міністерства юстиції України вбачається, що діяння приватного виконавця були предметом досліджень під час перевірок, які проводилися на підставі розділу V Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.10.2018 № 3284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.10.2018 № 1195/32647.
За наслідками перевірки діяльність приватного виконавця була зупинена строком на один місяць на підставі вищевказаних наказів Міністерства юстиції України.
На час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" запроваджено особливу процедуру розгляду скарг на дії та притягнення до відповідальності приватних виконавців.
Так, відповідно до положень пп. 1-4 п. 6-1 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану":
1) зупиняються до припинення або скасування воєнного стану в Україні встановлені частиною першою ст. 40 цього Закону строки розгляду Дисциплінарною комісією подань про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та прийняття рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення;
2) відомості, які згідно з цим Законом підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України, у разі відсутності технічної можливості для їх внесення вносяться Міністерством юстиції України після настання такої можливості;
3) планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців не проводяться, крім передбачених пп. 9 цього пункту перевірок приватних виконавців, стосовно яких є сумніви щодо факту здійснення ними своєї діяльності в офісі приватного виконавця. У разі якщо на день введення воєнного стану позапланова перевірка діяльності приватного виконавця не була проведена, така перевірка проводиться в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, після припинення або скасування воєнного стану за письмовим зверненням учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця;
4) діяльність приватного виконавця може бути зупинена строком на один місяць на підставі наказу Міністерства юстиції України за поданням керівника структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень, погодженим не менше ніж п’ятьма членами Дисциплінарної комісії, у разі виявлення ознак грубого порушення (мотивоване обґрунтування грубості порушення визначається у тексті наказу) приватним виконавцем вимог законодавства щодо примусового виконання рішень під час виконання ним професійних обов’язків. Протягом п’яти робочих днів з дня закінчення зазначеного строку чи дня припинення або скасування воєнного стану Міністерство юстиції України видає наказ про поновлення діяльності приватного виконавця.
Комітет зазначає, що зупинення діяльності приватного виконавця є одним із видів дисциплінарного стягнення, який застосовується до приватних виконавців за вчинення дисциплінарних проступків (ст. 41, 42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»).
На думку Комітету, стягнення у вигляді зупинення діяльності строком на один місяць, яке передбачено пп. 4 п. 6-1 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» слід розглядати саме в дисциплінарному аспекті, оскільки такий вид стягнення підпадає під визначення дисциплінарної процедури та має аналогічну «каральну» мету.
Таким чином, Комітет має констатувати, що до приватного виконавця за вказані вчинені діяння вже було застосовано дисциплінарне стягнення.
Водночас, як вбачається із листа Директора Департаменту державної виконавчої служби, Раді приватних виконавців України пропонується повторно надати оцінку тим самим діянням приватного виконавця та, в разі виявлення порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України, звернутися із відповідним поданням до Дисциплінарної комісії приватних виконавців.
Відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
Крім того, приватного виконавця можна було б вважати порушницею законодавства України, якщо б її провина була доведена. Із пояснення приватного виконавця та із відкритого доступу до сайту Судової влади відомо, що усі рішення про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності оскаржуються в судовому порядку. В Київському та Львівському окружних адміністративних судах слухаються справи за № ___ та № ___ про оскарження Наказів Міністерства юстиції України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та оскарження рішень Дисциплінарної комісії. В такому разі, доводи викладені в листі Міністерства юстиції України про системні порушення законодавства з боку приватного виконавця піддаються сумніву. В разі визнання притягнень приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності нечинними, доводи викладені в листі втратять свою грунтовність, а Комітет з етики втратить предмет розгляду.
Висновок Комітету з етики опирається на два факти: ініціювання Радою приватних виконавців України повторного притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності за ті самі діяння протирічить приписам Конституції України та не відповідає легітимній меті існування органів професійного самоврядування; розгляд фактів порушень, дійсність яких оскаржується в суді не може бути порушено, доки останнє не буде доведено судовим рішенням.