Рішення АПВУ
Рішення РПВУ

Рішення РПВУ № 9 від 22.02.2019

Проведено засідання Ради приватних виконавців України, скликане Головою Ради приватних виконавців України та організоване у відповідності до Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.
У засіданні взяли участь 12 членів РПВУ.

Присутні:
Ніколаєв Сергій Вікторович – Голова РПВУ, Виконавчий округ Київської області
Сивокозов Олександр Миколайович – заступник Голови РПВУ, Виконавчий округ Дніпропетровської області
Родін Геннадій Вікторович – заступник Голови РПВУ, Виконавчий округ Харківської області
Пиць Андрій Андрійович – секретар РПВУ, Виконавчий округ Львівської області
Лисенко Юрій Олександрович – Голова РПВР, Виконавчий округ Дніпропетровської області
Семендяєв Олександр Сергійович – Голова РПВР, Виконавчий округ Харківської області
Крайчинський Сергій Станіславович – Голова РПВР, Виконавчий округ місто Київ
Довгань Вікторія Володимирівна – Голова РПВР, Виконавчий округ Одеської області
Витвицький Володимир Васильович – Голова РПВР, Виконавчий округ Івано-Франківської області
Чупис Тетяна Петрівна – Голова РПВР, Виконавчий округ Черкаської області.
Пирога Сергій Степанович – Голова РПВР, Виконавчий округ Волинської області
Палігін Олександр Петрович – Голова РПВР, Виконавчий округ Чернігівської області

За порядком денним прийнято наступні рішення:


1. Обговорення питання щодо визначення тимчасового приватного виконавця, який буде зобов’язаний протягом трьох місяців здійснити заходи з припинення діяльності приватного виконавця міста Києва Жаботинського І.В.
В ході обговорення було запропоновано кандидатуру тимчасового приватного виконавця, який буде зобов’язаний протягом трьох місяців здійснити заходи з припинення діяльності приватного виконавця міста Києва Жаботинського І.В., а саме приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Крайчинського Сергія Станіславовича (посвідчення приватного виконавця 0048, видане 20.06.2017 р.).
Крайчинського Сергія Станіславовича призначити тимчасовим приватним виконавцем які буде з який буде зобов’язаний протягом трьох місяців здійснити заходи з припинення діяльності приватного виконавця міста Києва Жаботинського І.В.
Рішення прийнято одноголосно.

2. Розглянуто та обговорено з урахуванням висновку Комітету з етики приватних виконавців заяву адвоката Хараїм О.В. (в інтересах Хренової В.В.) стосовно порушення на її думку приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області Манікіним Д.С. вимог Кодексу професійної етики приватного виконавця під час виконання виконавчого листа № 654/3620/16-ц, виданого 29.11.2017 Голопристанським районним судом Херсонської області про стягнення з Недужко Р.С. на користь Хренової В.В коштів.
За результатами розгляду зазначеної заяви членами РПВУ прийнято рішення про відмову в задоволенні заяви адвоката Хараїм О.В. (в інтересах Хренової В.В.) про нібито порушення приватним виконавцем виконавчого округу Херсонської області Манікіним Д.С. вимог Кодексу професійної етики приватного виконавця, розгляд інших питань порушених у заяві не відносяться до компетенції Ради.
Рішення прийнято одноголосно.

3. Розглянуто та обговорено з урахуванням висновку Комітету з етики приватних виконавців скаргу ТОВ «ПАСС» від 12.12.2018, яка надійшла від ГО «Правник України» на неправомірні на думку скаржника дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Бабенко Д.А. під час виконання зведеного виконавчого провадження № 57051151 про стягнення коштів з ТОВ «Алкіс».
За результатами розгляду зазначеної скарги членами РПВУ прийнято рішення про відмову в задоволенні скарги ТОВ «ПАСС» про нібито порушення приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області Бабенко Д.А. статуту Асоціації ПВУ, вимог Кодексу професійної етики приватного виконавця, рішень РПВУ та З’їзду ПВУ, розгляд інших питань порушених у скарзі не відносяться до компетенції Ради.
Рішення прийнято одноголосно.

4. Розглянуто та обговорено з урахуванням висновку Комітету з етики приватних виконавців скаргу Вегери Ю.Л. від 18.01.2019 стосовно, на думку скаржника, неправомірних дій приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Бабенко Д.А. під час виконання виконавчого провадження № 57530030 про стягнення коштів з Вегери Ю.Л.
За результатами розгляду зазначеної скарги членами РПВУ прийнято рішення про відмову в задоволенні скарги Вегери Ю.Л. про нібито порушення приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області Бабенко Д.А. вимог Кодексу професійної етики приватного виконавця.
Рішення прийнято одноголосно.

5. Розглянуто та обговорено з урахуванням висновку Комітету з етики приватних виконавців скаргу адвоката Циби В.К. (в інтересах Мартиненко О.І.) на неправомірні на його думку дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Чижика А.П. під час виконання виконавчого провадження № 56485107 про стягнення з Мартиненко О.І. на користь ПАТ «Укрсоцбанк» коштів.
За результатами розгляду зазначеної скарги членами РПВУ прийнято рішення про відмову в задоволенні скарги адвоката Циби В.К. (в інтересах Мартиненко О.І.) про нібито порушення приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Чижиком А.П. вимог Кодексу професійної етики приватного виконавця, розгляд інших питань порушених у скарзі не відносяться до компетенції Ради.
Рішення прийнято одноголосно.

6. Розглянуто звернення приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Каращук К.Л. від 15.02.2019 р. стосовно звільнення її від сплати членських внесків до АПВУ або розстрочення їх сплати.
За результатами розгляду зазначеного звернення членами РПВУ прийнято рішення про відмову в задоволенні заяви приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Каращук К.Л. в частині звільнення її від сплати членських внесків до АПВУ, в частині надання розстрочки задоволено та надано розстрочку їх сплати до 20.04.2019 р.
Рішення прийнято одноголосно.