Новини АПВУ
Регіональні новини

Оголошення про повторний З'їзд приватних виконавців Київської області

Щодо скликання З’їзду приватних виконавців регіону Київської області: в зв’язку з тим що 22.10.2021 з’їзд не відбувся за відсутністю кворуму.

Частиною першого статті 50 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (далі -Закон) передбачено, що у період між з’їздами приватних виконавців регіону функції самоврядування приватних виконавців у регіоні виконує рада приватних виконавців регіону.

Згідно вимог частини першої - третьої статті 49 Закону, пунктів 11.1 - 11.3 Статуту АПВУ, З’їзд приватних виконавців регіону скликається радою приватних виконавців регіону за потреби, але не рідше одного разу на рік. З’їзд приватних виконавців регіону може бути скликано також за пропозицією Ради приватних виконавців України або не менше 10 відсотків загальної кількості приватних виконавців регіону, офіс яких розташований у відповідному регіоні.

Інформація про з’їзд приватних виконавців регіону, питання порядку денного з’їзду розміщуються на веб-сайті Асоціації приватних виконавців України.

Порядок організації та проведення з’їзду приватних виконавців регіону визначається Радою приватних виконавців України.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 49, 50 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», пунктами 3.2, 5.1 Положення про Раду приватних виконавців Київської області, Розділу 3 Положення про з’їзд приватних виконавців регіону та пунктів 11.1-11.3 Статуту АПВУ,

1. Оголошується скликання З’їду приватних виконавців Київської області, що відбудеться 23.10.2021 о 10:00 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 193, оф. 7. Реєстрація делегатів відбудеться з 9:30 год. до 9:50.

2. Порядок денний:

1.1 Обговорення заходів, що були вжиті Радою приватних виконавців Київської області з реалізації завдань самоврядування за три квартали 2021 року;
1.2 Обговорення організаційних питань щодо роботи Ради приватних виконавців Київської області;
1.3 Вибори Голови Ради приватних виконавців Київської області;
1.4 Вибори членів Ради приватних виконавців Київської області;
1.5 Інші питання.