Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 20.01.2020

Висновок № 40

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Донецької області


           На розгляд надійшло звернення № 09-1214 від 31.10.2019 р. начальника відділу судової практики і виконання рішень ПРАТ «МК «Азовсталь» стосовно порушення на її думку приватним виконавцем вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження № 59998497 про стягнення з ПРАТ «МК «Азовсталь» на користь ТОВ «ДіПі Інжинірінг» боргу.
           В своїй скарзі заявник просить: 1) провести позапланову виїзну перевірку діяльності приватного виконавця виконавчого округу Донецької області, 2) у разі виявлення під час здійснення перевірки діяльності приватного виконавця ознак дисциплінарного проступку, внести відповідне подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення даного приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
           Проте, згідно ст. 34 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» перевірка Радою приватних виконавців України діяльності приватного виконавця здійснюється шляхом надсилання приватному виконавцю письмового запиту в межах предмета перевірки. Відповідно поставлені заявником у скарзі вимоги, щодо проведення позапланової перевірки діяльності приватного виконавця виходять за межі повноважень органів АПВУ.
          Відповідно до отриманих від приватного виконавця пояснень та копій матеріалів виконавчого провадження встановлено: приватним виконавцем 09.09.2019 р. відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню Наказу Господарського суду Донецької області № 905/23191/17 від 16.08.2018 р. про стягнення з ПРАТ «МК «Азовсталь» на користь ТОВ «ДіПі Інжинірінг» заборгованості. Разом з відкриттям виконавчого провадження було прийнято постанову про арешт майна боржника та постанову про стягнення з боржника основної винагороди. Копію постанови про відкриття виконавчого провадження з супровідним листом, копію постанови про арешт майна боржника з супровідним листом та копію постанови про стягнення основної винагороди приватного виконавця з супровідним листом та вимогою приватного виконавця про явку боржника направлено боржнику рекомендованим листом 09.09.2019 року за адресою, визначеною у виконавчому документі (трек-номер відправлення боржнику 8433347223606). 02.07.2019 р. в АТ «ПУМБ» було направлено платіжну вимогу про примусове списання грошових коштів з рахунків боржника в рамках суми заборгованості, відповідно до виконавчого документу, основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження.
          04.07.2019 р. АТ «ПУМБ» виконано платіжне доручення та перераховано на рахунок приватного виконавця грошові кошти. Приватним виконавцем за рахунок коштів, списаних з рахунку боржника, стягнуто витрати щодо внесення відомостей до АСВП згідно Наказу Міністерства юстиції України «Про встановлення розміру плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження» у розмірі 69,00 грн., та основна винагорода приватного виконавця відповідно. Решту стягнутих коштів перераховано стягувачу відповідно до платіжного доручення від 09.09.2019 р.
          В зверненні № 09-1214 від 31.10.2019 р. представник боржника зазначає, що ПРАТ «МК «Азовсталь» добровільно розрахувалось зі стягувачем та надало докази погашення боргу приватному виконавцю по мобільному додатку VIBER.
          Встановлено, що ПРАТ «МК «Азовсталь» зверталося до суду зі скаргою на дії приватного виконавця та згідно ухвали Господарського суду Донецької області №905/2319/17 від 09.12.2019 р. у задоволенні скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Донецької області про визнання незаконними та протиправними дії приватного виконавця по порушенню порядку оформлення платіжної вимоги №59998497 від 09.09.2019 р. та ненаправленню листа до банку про відкликання зазначеної вимоги при примусовому виконанню наказу №905/2319/17 від 23.08.2019 р., виданого Господарським судом Донецької області; зобов`язння приватного виконавця виконавчого округу Донецької області повернути на користь ПрАТ «МК «Азовсталь» грошові кошти, стягнуті на виконання наказу господарського суду Донецької області №905/2319/17 відмовлено.
           Зокрема, судом встановлено, що: «Приведене скаржником (ПрАТ «МК «Азовсталь») спілкування із застосуванням мобільного додатку-месенджера «Viber» не підтверджує зміну призначення платежу або висунення вимоги про зарахування сплачених за платіжними дорученнями від 23.08.2018 р. сум у якості виконання за наказом Господарського суду Донецької від 23.08.2019 р. на виконання рішення господарського суду Донецької області від 18.03.2019 р. у справі №905/2319/17, оскільки з представлених доказів не можна ідентифікувати особу, яка надсилає дані повідомлення, а також встановити правоздатність (наявність повноважень) особи на вчинення таких дій від імені боржника».
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Донецької області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 41

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області


          В результаті проведеного аналізу колективної скарги представника заявників адвоката від 13.11.2019 р. за зведеним виконавчим провадженням № 58888630, до складу якого входять 7 виконавчих проваджень та доданих до них матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області було зроблено наступні висновки:
          Адвокат звернулася до Ради приватних виконавців України з колективною скаргою 7 осіб від 13.11.2019 р. щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області.
Так, у приватного виконавця Дніпропетровської області на виконанні перебуває зведене виконавче провадження ЗВП № 58888630, до складу якого входять 7 виконавчих проваджень, а саме: 7 постанов Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради про визнання 7 ФОП винними у вчиненні правопорушення, передбаченого абз. 2 п. 4 ч. 2 ст. 2 Закону України «відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та накласти штрафи, які перераховуються до місцевого бюджету.
           Суть скарги полягає у порушенні приватним виконавцем вимог чинного законодавства та Кодексу професійної етики приватних виконавців, а саме у неправомірності підвідомчості відкриття виконавчих проваджень, оскільки, на думку скаржника, стягнення відбувається на користь органу державної влади, що є порушенням п. 4 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження».
          Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень, передбачених статтею 3цього Закону, крім:
1) рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
2) рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 %, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету;
3) рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;
4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;
5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;
6) рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;
7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб;
8) рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;
9) рішень про конфіскацію майна;
10) рішень, виконання яких віднесено цим Законом безпосередньо до повноважень інших органів, які не є органами примусового виконання;
11) інших випадків, передбачених цим Законом та Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
          З пояснення приватного виконавця встановлено, що Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради створено рішенням міської ради від 16.03.2016 р. №7/3 «Про затвердження структури Дніпропетровської міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами та доповненнями), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю» та є органом місцевого самоврядування. Вказаний факт також підтверджується витягом з ЄДР, а отже доводи скаржника є необґрунтованими.
          Скаржником у своєму зверненні не наведено жодного конкретного факту порушення виконавцем вимог чинного законодавства та Кодексу професійної етики приватних виконавців. Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.