Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення позачергового З'їзду приватних виконавців Одеської області від 23.11.2020

23.11.2020
м. Одеса

Відповідно до вимог статті 50 «Рада приватних виконавців регіону» ч. 1. « У період між з'їздами приватних виконавців регіону функції самоврядування приватних виконавців у регіоні виконує рада приватних виконавців регіону» та ч. 5 « Голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних виконавців регіону можуть бути достроково відкликанні з посади за рішенням з'їзду приватних виконавців регіону».

В роботі з'їзду приватних виконавців регіону Одеської області взяли участь 12 приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні та відомості про яких внесені в Єдиний реєстр приватних виконавців України.

За порядком денним З’їзду прийнято рішення:

1. Відкликання членів ради приватних виконавців виконавчого округу Одеської області.
На підставі заяв від приватних виконавців виконавчого округу Одеської області, а саме Кракана Р. О. та Цинєва В. О, про виключення їх зі складу ради приватних виконавців Одеського регіону було прийнято рішення про відкликання зазначених приватних виконавців зі складу ради приватних виконавців регіону.

2. Переобрання двох членів ради приватних виконавців виконавчого округу Одеської області.

За результатами таємного голосування до складу членів ради приватних виконавців виконавчого округу Одеської області було переобрано двох осіб: Долинського М. М. та Носенко С. Б.

Голова З’їзду
Парфьонов Г.В.

Секретар З’їзду
Притуляк В.М.