Рішення АПВУ
Рішення РПВУ

Рішення РПВУ № 67 від 23.02.2024

Р І Ш Е Н Н Я № 67

Ради приватних виконавців України


23 лютого 2024 року
м. Київ

Проведено засідання Ради приватних виконавців України (далі – РПВУ), скликане Головою РПВУ та організоване у відповідності до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та п. 6.15 Статуту АПВУ.

У засіданні взяли участь 26 членів РПВУ, а також додатково запрошена Голова Комітету з етики Кісельова В.В.

За порядком денним Рада приватних виконавців України прийняла такі рішення:


1. Розглянувши і обговоривши проект Порядку проведення перевірки діяльності приватного виконавця, а також подані до нього зауваження і пропозиції, вирішила відкласти розгляд даного питання з метою додаткового обговорення та доопрацювання проекту Порядку.

2. Розглянувши і обговоривши скарги на дії (бездіяльність) приватних виконавців, керуючись положеннями ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Статутом АПВУ і Положенням про Раду приватних виконавців України, вирішила:

І. Відмовити у здійсненні перевірки діяльності приватних виконавців на підставі ч. 1 ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» у зв’язку з тим, що викладені у звернені факти не відносяться до предмету контролю РПВУ, та повернути заявникам без розгляду:
- скаргу Бучило О.В. від 16.02.2024 на дії приватного виконавця Пироги С.С.;
- скаргу Юровича Б.Я. від 22.01.2024 на дії приватного виконавця Маковецького З.В.;
- скаргу Шуміловської О.А. від 12.02.2024 на дії приватного виконавця Валявського О.А.;
- скаргу Кісіль Л.І. від 29.01.2024 на дії приватного виконавця Ільчишин Л.В.;
- скаргу Головатюка О.С. від 27.01.2024 на дії приватного виконавця Волкової Є.О.;
- скаргу адвоката Карапетяна А.Ф. від 26.01.2024 в інтересах ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» на дії приватного виконавця Білецького І.М.;
- скаргу адвоката Савіна О.С. від 15.02.2024 в інтересах Гаврутенко О.І. на дії приватного виконавця Пашкова Ю.Д.;
- скаргу Бураєвої Т.С. від 29.01.2024 на дії приватного виконавця Ніколаєнка І.Р.;
- скаргу адвоката Денисенка Є.В. від 15.02.2024 в інтересах Москаленка В.Л. на дії приватного виконавця Літвиненка О.В.

ІІ. Врахувавши висновки Комітету з етики АПВУ, вирішила відмовити у задоволенні скарг на дії приватних виконавців:
- Пашкова Ю.Д. по скарзі Усіченка Г.М. від 30.12.2023;
- Тимощука В.В. по скарзі Замаленчук В.В. від 27.02.2023;
- Варави Р.С. по скарзі ТОВ «САТЕЛЛИТ» від 27.10.2023;
- Макаренко А.С. по скарзі Ваніної Т.С. від 18.07.2023;
- Селезньова М.О. по скарзі адвоката Мельника М.С. від 26.07.2023 в інтересах ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»;
- Сікорської О.А. по скарзі Давиденко Н.В. від 12.12.2023;
- Павелків Т.Л. по скарзі Слободюк Ю.В. від 15.12.2023;
- Павелків Т.Л. по скарзі Дідняк (Волкової) І.А. від 25.12.2023.

ІІІ. Доручити Комітету з етики АПВУ надати висновки щодо наявності або відсутності ознак порушення Кодексу професійної етики в діях:
- приватного виконавця Микитин О.С. по зверненню Міністерства юстиції України від 06.02.2024;
- приватного виконавця Овсієнко А.В. по зверненню Міністерства юстиції України від 16.02.2024;
- приватного виконавця Амельченка В.П. по скарзі Марченко О.С. від 07.02.2024.

ІV. Доручити Дисциплінарному уповноваженому Нелюбі С.А. надати висновки щодо наявності або відсутності складу дисциплінарного проступку у діях:
- приватного виконавця Микитин О.С. по зверненню Міністерства юстиції України від 06.02.2024;
- приватного виконавця Овсієнко А.В. по зверненню Міністерства юстиції України від 16.02.2024.

3. Розглянувши і обговоривши проект змін до типового Положення про Раду приватних виконавців регіону, вирішила відкласти розгляд даного питання з метою додаткового обговорення проекту змін до Положення.

Голова РПВУ
Оксана РУСЕЦЬКА