Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення З'їзду приватних виконавців Київської області

РІШЕННЯ

З'їзду приватних виконавців Київської області
23 жовтня 2021 року м. Ірпінь

Проведено З’їзд Ради приватних виконавців Київської області, організований у відповідності до Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.

У засіданні взяли участь 9 делегатів (приватних виконавців) Ради приватних виконавців Київської області.

Присутні: 9 делегатів.

Валявський Олександр Анатолійович

Жарчинський Олексій Анатолійович Копитко Богдан Васильович Микитин Оксана Степанівна Прядко Андрій Михайлович Сидорчук Андрій Анатолійович Урбанська Лілія Андріївна Филипів Андрій Миколайович Чучков Михайло Олександрович

У зв'язку з тим, що діяльність Голови ради приватних виконавців Київської області Говорова П.В. припинена, заступник голови Ради приватних виконавців Київської області Канцедал О.О. відсутній, у відповідності до Положення про з'їзди ради регіону шляхом голосування обрано Головуючого з’їзду Ради регіону, а саме Филипіва Андрія Миколайовича.

Головуючим з’їзду Ради регіону призначено секретаря з’їзду Ради регіону, а саме Чучкова Михайла Олександровича.Порядок денний:

1.1. Обговорення заходів, що були вжиті Радою приватних виконавців Київської області з реалізації завдань самоврядування за три квартали 2021 року;

1.2. Обговорення організації питань щодо роботи Ради приватних виконавців Київської області;

1.3. Вибори Голови Ради приватних виконавців Київської області;

1.4. Вибори членів Ради приватних виконавців Київської області;

1.5. Інші питання.
ІТо-першому питанню порядку денного ухвалили:

За результатами обговорення звіту Ради вирішено прийняти до відома зазначеній звіт за проведену роботу.

По другому питанню порядку денного ухвалили:

1) виготовлення інформаційних відомостей про приватних виконавців Київської області та їх розміщення в судах Київського регіону за рахунок кошторису Ради приватних виконавців Київської області.

2) у зв’язку з карантинною ситуацією в Україні, запровадити проведення обговорення питань, обміну інформацією, досвідом між приватними виконавцями Київської бласті в онлайн режимі за допомогою додаткового програмного забезпечення (Zoom) в режиму видео конференції. Організацію покласти на Раду приватних виконавців Київської області.

3) створити інформаційне сховище щодо обміну інформацією між Приватними виконавцями Київської області. Призначено відповідального за створення та обслуговування Чуйкова М.О. та Копитко Б.В.

4) продовжити проведення семінарських занять з працівниками правоохоронних органів з питань роз’яснення засад діяльності приватних виконавців та їх співпраці з правоохороними органами.
По третьому питанню порядку денного ухвалили:

- Головою ради регіону обрано Сидорчук Андрій Анатолійович;

- Заступником голови ради регіону обрано Филипів Андрій Миколайович;

- Секретарем ради регіону обрано Чучков Михайло Олександрович.


Головуючий З'їзду                     А.М. Филипів


Секретар                                     М.О.Чучков