Новини АПВУ
Загальні новини

В світ вийшла Монографія «Цивільний та виконавчий процес. Міжгалузеві зв’язки. Особливості розгляду судами певних категорій справ та виконання судових рішень»

В світ вийшла Монографія «Цивільний та виконавчий процес. Міжгалузеві зв’язки. Особливості розгляду судами певних категорій справ та виконання судових рішень»!

Публікацію видання підтримували Асоціація приватних виконавців України та Проект ЄС «Pravo-Justice».

Окрема подяка провідному ідейному вдохновителю та організатору випуску Монографії, д.ю.н., професору, Заслуженому юристу України, Голові Науково-консультативної ради АПВУ Світлані Фурсі!

До авторського колективу також доєдналися приватні виконавці Андрій Авторгов, Зорян Маковецький, Володимир Скрипник, а також член Дисциплінарної комісії приватних виконавців, к.ю.н, доцент Ольга Верба.

Зокрема, серед авторського колективу монографії також Фурса Є. І., Навроцька Ю.В., Воробель У. Б., Малярчук Л.С., Бондар І.В., Снідевич О.С., Гайченко А.М., Кройтор В.А., Мельник Я.Я., Бичкова С.С., Діденко Л.В., Савчин Н.М., Татулич І.Ю., Сплавська І.К., Кондрат’єва Л. А., Волкова Н.В., Бордюг Т.О., Дякович М.М., Білоусов Ю.В., Бобрик В.І., Щербак С.В., Заіка Ю.О., Дудаш М.Г., Андронов І.В., Кухарев О.Є., Угриновська О. І., Сеник С.В., Нечипорук Я.В., Фролов М.М. та Ніколенко Л.М.

До редакційної колегії увійшов представник АПВУ, доктор юридичних наук, професор, академік Української академії наук, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Сергій Лисенко. Також колегію склали такі поважні науковці як Шишка Р.Б., Беззубов Д.О., Кайло І.Ю., Тимченко Г.П., Махінчук В.М., Бабанли Р.Ш., Андріан Стойка (Румунія) та Віктор Міку (Молдова).

Видання свідчить про наявність в Україні значної кількості вчених, яким небайдужа доля нашої держави та її правової системи.

Дякуємо нашим колегам, редакційній колегії та всім дослідникам, які зробили суттєвий внесок у розвиток науки, зокрема, дослідження теми виконавчого провадження. Саме виконання рішень залишається одним з найболючіших питань в нашій правовій системі і потребує особливої уваги з боку наукового співтовариства.

Сподіваємося наукова праця сприятиме формуванню спільних взаємоузгоджених підходів до вирішення проблем цивільного судочинства!