Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення позачергового З'їзду приватних виконавців Одеської області від 17.09.2020

17.09.2020 р.
Одеса

Заслухавши звіт секретаря Ради приватних виконавців регіону Притуляка В.М. про проведення міжнародної конференції «Приватне виконання в Україні: шлях до ефективної реформи» (10 вересня 2020 р., м. Одеса), а також інформацію щодо заяв двох приватних виконавців, які надійшли до Ради регіону, про дострокове відкликання з посади голови, заступника голови, секретаря Ради приватних виконавців виконавчого округу Одеської області, позачерговий З`їзд приватних виконавців регіону (виконавчого округу Одеської області)

В И Р І Ш И В:

1. Достроково відкликати з посади голову, заступника голови та секретаря Ради приватних виконавців виконавчого округу Одеської області.
2. За результатами рейтингового таємного голосування обрати членами Ради приватних виконавців регіону (виконавчого округу Одеської області) сім осіб: Парфьонова Г. В., Притуляка В. М., Щербакова Ю. С., Колечка Д. М., Кракана Р. О., Цинєва В. О., Шипкова Є. О.
За результатами рейтингового таємного голосування головою Ради приватних виконавців Одеської області обрано Парфьонова Г.В.
3. Висловити подяку приватним виконавцям, які брали активну участь в організації та проведенні міжнародної конференції в м. Одеса 10 вересня 2020 р., а також відзначити, що даний захід сприяє налагодженню комунікації з іншими структурами та має позитивний вплив у цілому на діяльність приватних виконавців. Головуючий на позачерговому З`їзді Притуляк