Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення позачергового З'їзду приватних виконавців Полтавської області

РІШЕННЯ


позачергового з’їзду приватних виконавців виконавчого округу Полтавської області 23.10.2021 м. Кременчук Полтавської області

За наслідками проведення позачергового з’їзду приватних виконавців виконавчого округу Полтавської області та обговорення питань, включених до порядку денного позачергового з’їзду, а саме, з приводу дострокового відкликання з посад голови та членів ради приватних виконавців Полтавської області, обрання голови та членів ради приватних виконавців Полтавської області, інші питання, ініційованого за зверненням приватних виконавців виконавчого округу Полтавської області Скрипник В.Л., Роткевич І.В., Гуріної Т.В., Голяник 0.0. про дострокове припинення повноважень Голови ради приватних виконавців Полтавської області Райди О.С. та членів ради приватних виконавців Полтавської області Гречин Н.В. та Деркач І.В., у відповідності до вимог ст. 49 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» скликаний більше 10 відсотками загальної кількості приватних виконавців Полтавської області, офіс яких розташований у регіоні.

Присутні:

Біловол В.В., Голяник О.Ю., Гречин Н.В., Гуріна Т.В., Деркач І.В., Кубрак К.В., Лукмасло Т.Ю., Райда О.С., Роткевич І.В., Скрипник В.Л.

З’ЇЗДОМ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ ВИРІШИЛИ:

По першому питанню порядку денного

Щодо розгляду листа приватних виконавців виконавчого округу Полтавської області Скрипника В.Л., Роткевич І.В., Гуріноі Т.В., Голяник О.Ю. про дострокове відкликання з посад голови та членів ради приватних виконавців Полтавської області

Голосували:

«за» - 5 (п’ять) голосів Біловол В.В., Голяник 0.10., Гуріна Т.В., Роткевич І.В., Скрипник В.Л. «проти» - 5 (п’ять) голосів Гречин Н.В., Деркач 1.В., Кубрак К.В., Лукмасло Т.Ю., Райда О.С. «утрималися» - 0 (нуль) голосів.

Рішення не прийнято щодо дострокового відкликання з посад голови та членів ради приватних виконавців Полтавської області, ініційоване приватними виконавцями Скрипником В.Л., Роткевич І.В., Гуріна Т.В., Голяник О.Ю., оскільки рішення приймається більшістю голосів учасників з’їзду.

Головуючий на з’їзді                                                                 Райда О.
Секретар з’їзду                                                                         Деркач І.


Рішення підписане 23 жовтня 2021 року о 12 год 01 хв