Новини АПВУ
Заходи

Анонс: 27 жовтня 2023 року відбудеться круглий стіл «Європейський день цивільної юстиції»

27 жовтня 2023 року відбудеться круглий стіл «Європейський день цивільної юстиції».

Захід відбудеться онлайн у форматі ZOOM. Початок о 10:00.

Організатор круглого столу: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Ідентифікатор конференції: 865 433 56 36, Пароль 12345.

Робочі мови круглого столу: українська, англійська і польська.

До участі у круглому столі запрошуються науковці, практичні працівники, викладачі, аспіранти, здобувачі вищої освіти України та іноземних держав.

Для участі треба:

1. надіслати на електронну адресу grprocess10@gmail.com тези виступів у форматі doc* до 20 жовтня включно.

Основні тематичні напрями дискусії: судовий захист цивільних прав, організація роботи адвокатури, виконавче провадження як заключна стадія судового розгляду, питання нотаріату.

Тези не повинні мати більше ніж двох авторів.

Обсяг - до 4 стор. формату А4; поля - 20 мм; шрифт - Times New Roman; кегель -14; міжрядковий інтервал -1,5; посилання по тексту у квадратних дужках.

Тези виступів надсилаються у форматі *doc, назва файлу: прізвище та ініціали автора.

Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правому краю) - прізвище та ініціали автора.

Наступні 1-3 рядки - (шрифт звичайний курсив, вирівняний по правому краю) - вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи автора.

Наступний рядок - (шрифт ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ, вирівняний по центру) - назва доповіді;

Після назви тез обов'язково зазначаються ключові слова мовою тез доповідей.

Список літератури оформлюється після тексту тез доповідей.

Для студентів участь можлива за умови позитивної рецензії редколегії.

2. Сплатити організаційний внесок у розмірі 300 гривень (для докторів наук, професорів, здобувачів вищої освіти та учасників з іноземних держав – безкоштовно)

Реквізити для оплати:
картка monobank 5375 4141 0140 7665
Контактна особа: Коломієць Яна Леонідівна +38 050 568 47 72
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти тези доповіді у випадках, якщо вони:

• не відповідають заявленій тематиці конференції:
• містять плагіат:
• мають низьку якість виконання;
• порушують встановлені строки подачі матеріалів:
• не відповідають вимогам щодо оформлення тез.

Автори поданих робіт відповідають за дотримання вимог правил академічної доброчесності.

Публікації будуть наведені в авторській редакції.
За результатами круглого столу буде виданий електронний збірник та розісланий усім учасникам конференції.

До зустрічі на заході!