Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 13.01.2020

Висновок №37

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          В результаті проведеного аналізу звернення представника боржника від 09.12.2019 р. щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки:
          Як слідує із звернення, приватний виконавець не направляв документи виконавчого провадження на адресу боржника, не надав для ознайомлення матеріали виконавчого провадження, не повідомив про результати визначення вартості чи оцінки майна.
          Відповідно до частини 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі – документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур`єром, крім постанов про відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пунктами 1-4 частини 9 ст. 71 цього Закону, які надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.
          Як видно з реєстру поштових відправлень від 21.08.2019 р., боржнику було надіслано документи виконавчого провадження за адресою м. Київ, _____.
          Частина 1 ст. 19 даного Закону передбачає, що сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.
          З копій матеріалів виконавчого провадження наданих виконавцем видно, що представник боржника ознайомився з матеріалами виконавчих проваджень 10.12.2019 р.
Що стосується ознайомлення з результатами визначення вартості чи оцінки майна, то як видно з копій матеріалів виконавчого провадження звіт про оцінку майна надійшов 29.08.2019 р., а 30.08.2019 р. на адресу боржника було направлено повідомлення про оцінку майна, як видно з реєстру поштових відправлень від 30.08.2019 р.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 38

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області


          В результаті проведеного аналізу скарги та доданих до неї матеріалів щодо порушення вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження з боку приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області було зроблено наступні висновки:
          На виконанні в приватного виконавця перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого документу, а саме: дублікату виконавчого листа, виданого Київським районним судом м. Харкова 20.07.2016 р. про солідарне стягнення з двох осіб на користь ПАТ «Мегабанк» заборгованість за кредитним договором.
          Згідно ст. 3, 4, 18, 24. 25-27 Закону України «Про виконавче провадження» приватним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 13.11.2018 р.
          Заявник звернувся з письмовим зверненням представника учасника виконавчого провадження відносно перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області до Ради приватних виконавців України щодо публічності діяльності та професіоналізму Кодексу професійної етики приватних виконавців з підстав:
незаконних дій – прийняття до виконання виконавчого документу;
бездіяльності – неодноразового нез`явлення за викликом Київського районного суду м. Харкова.
          Проаналізувавши письмове звернення адвоката скаржника, пояснення приватного виконавця та копії матеріалів виконавчого провадження, можна зазначити наступне.
У відповідності до ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження», боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.
          На думку заявника, приватним виконавцем незаконно було прийнято до виконання виконавчий документ у зв`язку з тим, що він не відповідає вимогам виконавчого документа згідно ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження».
          При відкритті виконавчого провадження приватним виконавцем було додержано законні вимоги ст. 4 України «Про виконавче провадження». Порушення вимог щодо прийняття до виконання виконавчого листа не виявлено. Стосовно ознак підроблення виконавчого документа зазначимо, що у приватного виконавця відсутні повноваження інкримінувати стягувача за ст. 358 Кримінального кодексу України, а також відсутні спеціальні знання та технічні пристрої для проведення відповідної експертизи. При надходженні виконавчого документа на виконання на ньому містилися відповідні відмітки органів Державної виконавчої служби.
          Стосовно зазначеної інформації з приводу неодноразового нез`явлення за викликом Київського районного суду м. Харкова у справі про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, та ненадання до суду жодних копій виконавчого провадження на думку адвоката скаржника:
          На адресу приватного виконавця надійшла судова повістка про виклик до суду як заінтересованої особи, судове засідання призначено на 11.30 год. 01.10.2019 р. на що, 09.09.2019 р. на адресу Київського районного суду м. Харкова, було надіслано клопотання щодо проведення судового засідання без участі приватного виконавця. Трек-номер рекомендованого листа 4900067192376 підтверджується реєстром відправлення.           Згідно даних відстеження рекомендованих листів AT «Укрпошта», було встановлено, що направлений лист було вручено за довіреністю 13.09.2019 р.
          Судові повістки про виклик до суду як заінтересованої особи, за якими судове засідання призначено на 31.10.2019 та 08.11.2019 р., було отримано приватним виконавцем після проведення судового засідання. Трек-номери рекомендованих листів 6130110159520 та 6130110489997.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 39

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області


          В результаті проведеного аналізу скарги представника ПРАТ “ПІВНГЗК” (далі – заявник) та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області було зроблено наступні висновки.
          На виконанні у приватного виконавця знаходяться накази Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення боргу з ПРАТ “ПІВНГЗК” на користь ТОВ “ДВС-Інвест”.
          Заявник звернувся зі скаргою до АПВУ щодо порушення приватним виконавцем при виконанні виконавчого документа вимог Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”, а саме: порушення правил професійної етики приватного виконавця, невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків та порушено принципи верховенства права, справедливості, неупередженості та об`єктивності, обов`язковості виконання рішення суду.
          Проаналізувавши письмове звернення заявника з наданими ним додатками, а також пояснення приватного виконавця, можна зазначити наступне. Приватним виконавцем 20.11.2019 р. винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень щодо виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області, виданих 18.11.2019 р. у відповідності до вимог Закону України “Про виконавче провадження”. Та на момент відкриття виконавчих проваджень приватному виконавцю не було відомо про наявність ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про зупинення виконання рішення суду по даній справі.
          21.11.2019 р. представник боржника надав приватному виконавцю відповідну заяву про зупинення вчинення виконавчих дій на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про зупинення виконання рішення суду по справі. В той самий день приватний виконавець виніс постанову про зупинення виконання виконавчих проваджень щодо виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області.
Згідно ст. 26 Закону України “Про виконавче провадження” виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, за заявою стягувача про примусове виконання рішення. Також ст. 34 даного Закону вказує, що виконавець не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про обставини, зазначені в частині першій цієї статті, зупиняє вчинення виконавчих дій, про що виносить відповідну постанову.
          Кодекс професійної етики приватного виконавця встановлює, що приватний виконавець повинен вжити усіх передбачених законодавством заходів до повного виконання рішення у розумні строки з дотриманням прав сторін у виконавчому провадженні.
          Також заявник у своїй скарзі зазначає, що приватний виконавець порушує Закон “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”, а саме те, що сума стягнення з урахуванням сум за виконавчими документами, що перебувають у нього на виконанні, перевищує мінімальний розмір страхової суми за наявним у нього договором страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами.
          По даному питанню Комітет з етики немає повноважень, відповідно до Кодексу професійної етики приватного виконавця, перевіряти мінімальний розмір страхової суми за наявним у нього договором страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.