Рішення АПВУ
Рішення З'їздів ПВ регіонів

Рішення З'їзду приватних виконавців Київської області від 03.12.2020

03 грудня 2020 р.         
м. Ірпінь

          Проведено З’їзд приватних виконавців Київської області, скликаний Радою приватних виконавців Київської області та організований у відповідності до вимог Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Порядку організації та проведення з’їзду приватних виконавців регіону.
У засіданні З’їзду взяли участь 9 делегатів.
          Головуючий на З’їзді у відповідності до пункту 5.1. Порядку організації та проведення з’їзду приватних виконавців регіону – Голова Ради приватних виконавців Київської області Говоров Павло Володимирович
Головуючим З’їзду обрано Секретаря З’їзду Чучкова Михайла Олександровича.

Порядок денний:

1. До обрання двох членів Ради приватних виконавців Київської області;
2. Обговорення питання про звернення до АПВУ із питанням про вжиття заходів щодо неприпустимості розгляду Дисциплінарною комісією приватних виконавців подань, внесених за скаргами боржників;
3. Інші питання.

По першому питанню порядку денного ухвалили:

          За результатами таємного рейтингового голосування членами Ради приватних виконавців Київської області обрано:
          - Филипів Андрій Миколайович
          - Сидорчук Андрій Анатолійович

По другому питанню порядку денного ухвалили:

          Звернутись до АПВУ із пропозицією про вжиття заходів щодо неприпустимості розгляду Дисциплінарною комісією приватних виконавців подань, внесених за скаргами боржників, у зв’язку з тим, що процесуальні дії приватного виконавця мають бути оскаржені боржником у судовому порядку.
          Звернутись до АПВУ з пропозицією звернення до Міністерства юстиції України щодо внесення змін до Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, в частині належної ідентифікації особи – боржника, що подає скаргу/звернення (додавання належним чином засвідченої копії паспорту, кваліфікований-цифровий підпис уразі подання скарги/звернення на електронну адресу тощо), а також щодо необхідності направлення Міністерством юстиції України довідок за результатами проведення перевірок на електронні адреси приватним виконавцям, а також рекомендованою кореспонденцією.

По третьому питанню порядку денного ухвалили:

          Звернутись до комітету з етики АПВУ щодо надання оцінки діям приватного виконавця Трофименка М.М., у зв’язку із відмовою передавати діючій Раді приватних виконавців Київської області затребуваних документів та печатки.
          Направити до АВПУ лист щодо звернення до Міністерства юстиції України з питання приведення у відповідність нормам Закону України «Про виконавче провадження» пункту 19 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця.
          Прийнято рішення про місцезнаходження Ради приватних виконавців Київської області за адресою: 08202, Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, 193
          Прийнято рішення про виготовлення печатки, звернення до банківських установ та податкової щодо отримання необхідних документів.
          Направити до АВПУ лист щодо звернення до Міністерства юстиції України з метою надання роз’яснення щодо порядку сплати ПДВ при реалізації арештованого майна, у відповідності до норм чинного законодавства.

Головуючий З’їзду П.В. Говоров
Секретар З’їзду М.О. Чучков