Рішення АПВУ
Рішення РПВУ

Рішення РПВУ № 66 від 02.02.2024

Р І Ш Е Н Н Я № 66

Ради приватних виконавців України


2 лютого 2024 року
м. Київ

Проведено засідання Ради приватних виконавців України (далі – РПВУ), скликане Головою РПВУ та організоване у відповідності до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та п. 6.15 Статуту АПВУ.

У засіданні взяли участь 24 члени РПВУ, а також додатково запрошені Дисциплінарний уповноважений Нелюба С.А. для представлення висновків дисциплінарного уповноваженого та приватний виконавець Пашков Ю.Д., щодо проблемних питань які виникають при заміщенні приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Попляка В.В.

За порядком денним Рада приватних виконавців України прийняла такі рішення:


1. Розглянувши і обговоривши проект закону № 10387 від 29.12.2023 «Про внесення зміни до пункту 10-3 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти боржника-фізичної особи, що надійшли такій особі від міжнародних громадських, благодійних та інших організацій, а також від представництв міжнародних організацій в Україні у якості благодійних пожертв та інших видів грошової допомоги», вирішила затвердити позицію щодо проекту закону № 10387 від 29.12.2023, в якій просить відхилити зазначений законопроект та довести позицію до відома членів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

2. Розглянувши і обговоривши проект закону № 10389 від 03.01.2024 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень», вирішила затвердити позицію щодо проекту закону № 10389 від 03.01.2024, в якій просить доопрацювати законопроект в частині поновлення перевірок приватних виконавців, з урахуванням пропозицій АПВУ та довести позицію до відома членів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

3. Розглянувши і обговоривши проект закону № 10449 від 30.01.2024 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» вирішила затвердити позицію щодо проекту закону № 10449 від 30.01.2024, в якій зазначає про необхідність надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації органам, що здійснюють примусове виконання рішень, як частини судової системи України та затвердження порядку бронювання військовозобов’язаних, які працюють в органах примусового виконання рішень та довести позицію до відома Офісу Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики та Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

4. Розглянувши і обговоривши питання сплати АПВУ членського внеску до Міжнародного союзу судових виконавців (UIHJ), враховуючи вимоги Статуту UIHJ щодо обов’язковості сплати членських внесків та порядку звільнення від їхньої сплати, беручи до уваги відсутність закладених відповідних витрат у кошторисі на 2024 рік, вирішила звернутися до Міжнародного союзу судових виконавців (UIHJ) з офіційним зверненням щодо звільнення АПВУ від сплати членського внеску за 2024 рік.

5. Розглянувши і обговоривши проект змін до Положення про Дисциплінарного уповноваженого АПВУ, вирішила затвердити зміни до Положення про Дисциплінарного уповноваженого АПВУ в частині уточнення його повноважень.

6. Розглянувши і обговоривши проект Порядку проведення перевірки діяльності приватного виконавця, вирішила відкласти розгляд даного питання на наступне засідання РПВУ з метою додаткового обговорення та доопрацювання проекту Порядку.

7. Розглянувши і обговоривши проект змін до Положення про Комітет з медіації та інших видів альтернативного врегулювання спорів, вирішила затвердити зміни до Положення про Комітет з медіації в частині уточнення завдань Комітету щодо сприяння врегулюванню конфліктів, що виникають між приватними виконавцями та учасниками виконавчого провадження

8. Розглянувши і обговоривши скарги на дії (бездіяльність) приватних виконавців, керуючись положеннями ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Статутом АПВУ і Положенням про Раду приватних виконавців України, вирішила:

І. Відмовити у здійсненні перевірки діяльності приватних виконавців на підставі ч. 1 ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» у зв’язку з тим, що викладені у звернені факти не відносяться до предмету контролю РПВУ, та повернути заявникам без розгляду:
- скаргу Говірко В.І. від 16.10.2023 на дії приватного виконавця Маковецького З.В.;
- скаргу Яковчука М.М. від 26.12.2023 на дії приватного виконавця Суліму О.О.;
- скаргу Хлинцева В.І. від 11.12.2023 на дії приватного виконавця Лукмасло Т.Ю.;
- скаргу Усенко Л.В. від 04.01.2024 на дії приватного виконавця Кудрановського Ю.В.;
- скаргу ТРЦ «ЛАВИНА» від 25.12.2023 на дії приватного виконавця Бердара М.М.;
- скаргу ТОВ «Укрпромінвест-Мукачево» від 18.12.2023 на дії приватного виконавця Ярошевського Д.А.;
- скаргу Телішевського С.М. від 10.05.2023 на дії приватного виконавця Білецького І.М.;
- скаргу ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» від 22.12.2023 на дії приватного виконавця Фесик М.О.;
- скаргу Оленійчука В.В. від 18.12.2023 на дії приватного виконавця Гненного Д.А.;
- скаргу Козака В.В. від 09.01.2023 на дії приватного виконавця Тимощука В.В.;
- скаргу Коган Н.В. від 11.12.2023 на дії приватного виконавця Золотарьової Т.В.;
- скаргу адвоката Кучера Я.Г. в інтересах ТОВ «Агроросток України» від 13.06.2023 на дії приватного виконавця Корольова В.В.;
- скаргу Коблик М.В. від 14.12.2023 на дії приватного виконавця Ярошевського Д.А.;
- скаргу Воронкіної Н.О. від 11.12.2023 на дії приватного виконавця Лиманського В.Ю.;
- скаргу Білоус Л.А. від 11.03.2023 на дії приватного виконавця Похи В.А.;
- скаргу Бевза О.В. від 28.12.2023 на дії приватного виконавця Теличка В.А.;
- скаргу адвоката Бобанича І.Б. в інтересах Шепелюка О.О. від 03.10.2023 на дії приватного виконавця Білецького І.М.;
- скаргу Кіндрат І.Ф., Пиріжок І.Т. та інших від 27.12.2023 на дії приватного виконавця Білецького І.М.;
- скаргу Силенок М.В. від 22.12.2023 на дії приватного виконавця Приходька Ю.М.;
- скаргу Бокової Л.І. від 11.01.2024 на дії приватного виконавця Русецького П.С.;
- скаргу Петрової Т.М. від 18.01.2024 на дії приватного виконавця Якименка А.О.;
- скаргу адвоката Холостенка О.В. в інтересах Алексєєвої Н.А. від 19.01.2024 на дії приватного виконавця Валявського О.А.

ІІ. Доручити Комітету з етики АПВУ надати висновки щодо наявності або відсутності ознак порушення Кодексу професійної етики в діях:
- приватного виконавця Селезньова М.О. по скарзі адвоката Мельника М.С. в інтересах ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» від 26.07.2023;
- приватного виконавця Макаренко А.С. по скарзі Ваніної Т.С. від 24.07.2023;
- приватного виконавця Крегула І.І. по скарзі ТОВ «ФК «Довіра і Гарантія» від 28.12.2023;
- приватного виконавця Пашкова Ю.Д. по скарзі Усіченка Г.М. від 30.12.2023;
- приватного виконавця Варави Р.С. по скарзі ТОВ «САТЕЛЛИТ» від 27.10.2023;
- приватного виконавця Амельченка В.П. по скарзі адвоката Солдаткіна О.С. в інтересах Хоменка А.О. від 05.12.2023;
- приватного виконавця Павелків Т.Л. по скарзі Слободюк Ю.В. від 15.12.2023;
- приватного виконавця Пашкова Ю.Д. по скарзі Самойленка М.М. від 11.12.2023;
- приватного виконавця Пашкова Ю.Д. по скарзі Поліщука В.А. від 11.12.2023;
- приватного виконавця Пашкова Ю.Д. по скарзі Поліщука О.А. від 12.12.2023;
- приватного виконавця Мукореза О.Л. по скарзі адвоката Цуркан В.І. в інтересах Мандрики Ю.Г. від 19.11.2023;
- приватного виконавця Закорка В.В. по скарзі Лопати С.І. від 27.12.2023;
- приватних виконавців Дорошкевич В.Л. і Павелків Т.Л. по скарзі Корольчук Л.Б. від 29.05.2023;
- приватного виконавця Амельченка В.П. по скарзі Зборовської М.В. від 31.10.2023;
- приватного виконавця Тимощука В.В. по скарзі Замаленчук В.В. від 13.03.2023;
- приватного виконавця Павелків Т.Л. по скарзі Дідняк (Волкової) І.А. від 25.12.2023;
- приватного виконавця Сікорської О.А. по скарзі Давиденко Н.В. від 12.12.2023;
- приватного виконавця Амельченка В.П. по скарзі Макаревич Н.І. від 16.01.2024;
- приватного виконавця Шмалька О.О. по скарзі Кривець О.І. від 22.01.2024.
- приватного виконавця Безмагоричних М.А. за зверненням Міністерства юстиції України від 26.01.2024 року.

ІІІ. Доручити Дисциплінарному уповноваженому Нелюбі С.А. надати протягом 15 календарних днів висновок щодо наявності або відсутності складу дисциплінарного проступку у діях приватного виконавця Безмагоричних М.А. по зверненню Міністерства юстиції України від 26.01.2024.

IV. Розглянувши звернення Міністерства юстиції України від 27.10.2023, врахувавши висновки Комітету з етики та Дисциплінарного уповноваженого АПВУ щодо наявності або відсутності ознак дисциплінарного проступку (порушення кодексу професійної етики) у діях приватного виконавця виконавчого округу Київської області Микитин О.С., вирішила відмовити у задоволенні звернення Міністерства юстиції України від 27.10.2023.

Розглянувши звернення Міністерства юстиції України від 02.08.2023, врахувавши висновки Комітету з етики та Дисциплінарного уповноваженого АПВУ щодо наявності або відсутності ознак дисциплінарного проступку (порушення кодексу професійної етики) у діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області Безмагоричних М.А., вирішила відмовити у задоволенні звернення Міністерства юстиції України від 02.08.2023.

9. Розглянувши і обговоривши заяву приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Олійника О.І. від 29.12.2023 щодо звільнення від сплати членського внеску за друге півріччя 2023 року, вирішила відмовити у задоволенні заяви Олійника О.І. про звільнення від сплати членського внеску, надавши відстрочку щодо сплати членського внеску до 20 липня 2024 року.

10. Розглянувши і обговоривши проект змін до типового Положення про Раду приватних виконавців регіону, вирішила відкласти розгляд даного питання на наступне засідання РПВУ з метою додаткового обговорення та доопрацювання проекту змін.

Голова РПВУ
Оксана РУСЕЦЬКА