Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 02.08.2022

Висновок № 181

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Сумської області


          Комітет з етики дослідив доводи скарги заявника, пояснення приватного виконавця та надані приватним виконавцем матеріали виконавчого провадження № ___ на дотримання норм Кодексу професійної етики приватного виконавця.
          Скаржник є боржником за виконавчим провадженням № __, відкритим на підставі виконавчого напису № 203594, вчиненого приватним нотаріусом КМНО Остапенком Є.М. 22.06.2021 про стягнення зі скаржника на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості.
          В свої скарзі боржник стверджує, що Глухівський міськрайонний суд Сумської області 05.10.2021 постановив ухвалу про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за виконавчим документом. Скаржник наголошує, що матеріали судової справи містять докази отримання приватним виконавцем вищевказаної ухвали. Скаржник зауважує, що на день звернення зі скаргою ухвала суду не виконана, а вчинення виконавчих дій не зупинено.
          Приватний виконавець надав пояснення, в яких заперечив наявність в своїх діях порушення норм Кодексу професійної етики приватного виконавця.
          Дослідивши надані пояснення та матеріали виконавчого провадження № ___, Комітет з етики встановив, що приватний виконавець отримав копію вищевказаної ухвали після надходження запиту від РПВУ. 10.11.2021 він здійснив перевірку відомостей, що містяться Єдиному державному реєстрі судових рішень та у відповідності до вимог ст. 34, 35 Закону України «Про виконавче провадження» виніс постанову про зупинення вчинення виконавчих дій, яку направив сторонам виконавчого провадження та за місцем отримання доходів боржником.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу Сумської області під час здійснення виконавчого провадження № ___ не виявлено.

Висновок № 182

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги боржника від 31.01.2022 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу міста Києва з приводу неправомірних, на думку скаржника, дій щодо коштів, які підлягають поверненню боржнику.
          Заявник у свої скарзі зазначає, що 05.10.2020 приватним виконавцем було відкрито виконавче провадження № ___ з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса ЖМНО Горай О.С. Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 19.08.2021 вищевказаний виконавчий напис визнано таким, що не підлягає виконанню. Приватним виконавцем виконавче провадження було закінчено аж після звернення боржника від 13.10.2021. Залишок коштів, які обліковувались на депозитному рахунку приватного виконавця, не повертались, зі слів виконавця, у зв’язку із арештом рахунків приватного виконавця.
          Згідно письмових пояснень приватного виконавця, копію рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області було отримано нею 09.09.2021, проте без відмітки про набрання ним законної сили. Пізніше після отримання звернення боржника від 13.10.2021 про набрання рішенням законної сили та закінчення виконавчого провадження, приватним виконавцем 18.10.2021 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. 18.01.2022 на адресу приватного виконавця надійшла заява боржника про повернення коштів. Проте повернути кошти виконавцем не було технічної можливості у зв’язку із арештом рахунків виконавця, про що вона повідомила Міністерство юстиції України.
          Під час розгляду скарги Комітетом з етики було залучено приватного виконавця виконавчого округу міста Києва для надання роз’яснень з питань що виникли при розгляді скарги. Як стало відомо, на день розгляду даної скарги, кошти скаржнику повернуто.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу міста Києва діяла в межах своїх повноважень. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виявлено не було.

Висновок № 183

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги заявника від 12.11.2021 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області з приводу неправомірних, на думку скаржника, дій щодо коштів, які були виплачені за придбання майна з публічних торгів.
          Заявник у свої скарзі зазначає, що 14.11.2019 ним на рахунок приватного виконавця були сплачені кошти за придбання квартири з електронних торгів. Після чого були отримані відповідні документи для набуття права власності.
          Ленінським районним судом міста Миколаєва від 08.10.2020 було прийняте рішення про визнання недійсними електронних торгів, про скасування протоколу проведення електронних торгів, про скасування акту проведення електронних торгів, про скасування свідоцтва про придбання нерухомого майна та про скасування реєстрації права власності на придбане майно. Після вступу в силу даного рішення були виконані всі його пункти. Відповідно заявник вирішив отримати перераховані ним гроші від приватного виконавця. Він скерував вимогу на адресу приватного виконавця з проханням повернути раніше перераховані кошти, але ніякої відповіді не отримав.
          У зв’язку з тим, що приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області не надав ніякі пояснення на вимогу РПВУ, а також посилаючись виключно на зміст скарги, Комітет з етики АПВУ не має можливості надати однозначний висновок щодо дій приватного виконавця. Наявних матеріалів не достатньо для дослідження дій приватного виконавця для встановлення наявності чи відсутності порушень Кодексу професійної етики приватних виконавців.
          Комітет етики АПВУ наголошує на неприпустимості з боку приватних виконавців ігнорувати вимоги РПВУ про надавання пояснення по скаргам.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет не може дійти однозначного висновку, щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області. Одночасно Комітет просить Раду приватних виконавців України прийняти рішення відносно вчинку приватного виконавця та постановити рішення про неможливість ігнорування вимог АПВУ, обов’язкове для всіх приватних виконавців.

Висновок № 184

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Одеської області


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги представника боржника від 30.12.2021 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Одеської області з приводу неправомірних, на думку скаржника, дій щодо вчинків під час зупинення професійної діяльності.
          Представник боржника скаржиться на те, що приватний виконавець приймав участь та надавав матеріали в трьох судових процесах під час зупинення його діяльності Міністерством юстиції України. Скаржником встановлено ці факти із веб-портала «Судова влада».
          Раніше за результатами скарг заявника приватний виконавець двічі був притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Останній раз було винесене рішення про зупинення діяльності строком на один місяць. Тому скаржник вважає, став заінтересованою особою, в частині контролю за належним виконанням приватним виконавцем дисциплінарних стягнень.
          Виконуючи вказівки суду, на думку скаржника, приватний виконавець продовжив здійснювати свою діяльність. Проте приватний виконавець пояснив, що запити були вчинені в межах виконавчих проваджень, які не відносяться до скаржника та вчинялись автоматизовано до зупинення його діяльності.
          Комітет етики вважає, що під час тимчасового зупинення діяльності приватний виконавець не може ігнорувати вказівки суду, тому що судовий процес не залежить від санкцій Міністерства юстиції України та має свій регламент.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу Одеської області діяв у межах своїх повноважень. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виявлено не було.

Висновок № 185

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області


          В результаті проведеного аналізу письмової скарги генерального директора ПАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області було зроблено наступні висновки.
          У провадженні приватного виконавця на виконанні знаходиться виконавче провадження № ___ щодо примусового виконання виконавчого напису № 140, виданого 13.02.2020 приватним нотаріусом КМНО про звернення стягнення на корпус № 2 інв. №1330, загальною площею 24912,70 кв.м., що розташований за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. ___ (предмет іпотеки), який належить на праві приватної власності ПАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».
          14.12.2021, в порядку вимог ст. 24, 26 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Суть скарги полягає у порушенні приватним виконавцем вимог чинного законодавства та норм Кодексу е етики, а саме: у незаконному описі об’єкта нерухомого майна з проникненням на територію заводу-боржника та в здійсненні приватним виконавцем виконавчого провадження на суму, яка перевищує мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця.
          Проаналізувавши викладені у скарзі доводи генерального директора боржника-юридичної особи та додані до неї матеріали Комітет з етики дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов’язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
          Відповідно до вимог п. 5 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх.
          23.12.2021 приватним виконавцем, з метою виконання вищезазначеного виконавчого напису, винесено постанову про призначення проведення виконавчих дій на 30.12.2021 о 11.00 год. за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. ___ для проведення опису та арешту майна боржника. У призначений час виконавцем здійснено безперешкодний вхід на територію заводу та проведено опис та арешт об’єкта майна, а саме: на корпус № 2 інв. №1330, загальною площею 24912,70 кв.м., що розташований за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. ___.
          Відповідно до вимог ч. 3 ст. 24 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця має становити 10 відсотків загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок відповідного календарного року.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного реєстру приватних виконавців України встановлено, що станом на день прийняття вказаного вище виконавчого напису нотаріуса на загальну суму стягнення приватний виконавець застрахований на суму 217 млн. грн.
          Отже, з огляду на аналіз законодавства, дії приватного виконавця щодо проведення виконавчих дій, на які скаржиться боржник у виконавчому провадженні № ___ вчинені у відповідності до вимог Закону.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 186

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги боржника від 01.02.2022 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області з приводу неправомірних на думку скаржника дій щодо не направлення матеріалів виконавчого провадження.
          Заявник у свої скарзі зазначає, що нещодавно отримав від приватного виконавця постанову про відкриття виконавчого провадження № ___ із супровідним листом. Виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса КМНО Бригіда В.О. У зв’язку із наміром оскарження вищевказаного виконавчого напису, скаржником здійснено телефонний дзвінок приватному виконавцю із запитанням чому не було направлено боржнику копію виконавчого напису, на що йому в грубій формі було відмовлено та повідомлено що ніхто нічого відправляти не буде.
          Згідно письмових пояснень приватного виконавця, твердження скаржника про ненадання у відповідь на його звернення копій матеріалів виконавчого провадження та грубого поводження з ним не відповідають дійсності. Жодних письмових чи усних звернень від заявника на адресу офісу не надходило. Після надходження на електронну пошту приватного виконавця листа РПВУ про надання пояснень, приватним виконавцем було надіслано копію виконавчого напису нотаріуса, про який скаржник зазначав у своїй скарзі від 01.02.2022.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області діяв в межах своїх повноважень. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виявлено не було.

Висновок № 187

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Комітет з етики дослідив доводи скарги заявника на дотримання приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва норм Кодексу професійної етики приватних виконавців.
          Скаржник є боржником за виконавчим провадженням № ___, відкритим на підставі виконавчого напису , вчиненого приватним нотаріусом КМНО Сазоновою О.М. 25.08.2021 про стягнення на користь АТ «Банк Форвард» заборгованості.
          Суть звернення скаржника полягає у відсутності належної комунікації із приватним виконавцем під час здійснення ним виконавчого провадження № ___. Скаржник наголошує, що з листопада 2021 р. на арештованому рахунку накопичені грошові кошти у розмірі, достатньому для задоволення вимог за виконавчим провадженням. Скаржник стверджує, що з листопада 2021 р. зверталася до приватного виконавця із клопотанням про списання грошових коштів та закінченням виконавчого провадження, у зв’язку із фактичним виконанням рішення, що підлягало виконанню. Зі змісту звернення приватний виконавець надавала інформацію про направлення платіжних вимог до банківської установи для примусового списання коштів, проте банк таку інформацію спростовував.
          В подальшому скаржнику стало відомо, що діяльність приватного виконавця була зупинена, а для здійснення приватним виконавцем своєї професійної діяльності наявні обмеження.
          Дослідивши пояснення приватного виконавця Комітет з етики встановив, що діяльність приватного виконавця була зупинена строком на 6 (шість) місяців на підставі наказу Міністерства юстиції України. У зв’язку з цим, приватний виконавець уклала договір про заміщення приватного виконавця, діяльність якого зупинена від 15.12.2021 з іншим приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва.
          29.12.2021 скаржник засобом електронного зв’язку надала реквізити рахунку, відкритого в АТ «Альфа-Банк» для примусового списання коштів. Того ж дня, 29.12.2021, приватний виконавець сформував на направив платіжну вимогу до АТ «Альфа-Банк», що підтверджується реєстром поштового відправлення.
          У зв’язку з тим, що грошові кошти тривалий час не надходили на рахунок приватного виконавця, 01.02.2022 приватний виконавець повторно сформував та направив платіжну вимогу до банківської установи.
          Дослідивши доводи скарги та надані приватним виконавцем пояснення, Комітет з етики прийшов до висновку про відсутність порушень приватним виконавцем норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України при здійснені ним виконавчого провадження № ___.
          Однак, Комітет з етики констатує важливість належної комунікації приватних виконавців із учасниками виконавчого провадження. Комітет з етики звертає увагу на необхідність повідомлення сторонам виконавчого провадження приватними виконавцями про зупинення або припинення їх професійної діяльності. Відсутність належної комунікації створює ризики порушення приватними виконавцями норм професійної етики та/або створення ризиків для авторитету, суспільної поваги та репутації професійної спільноти.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватних виконавців України в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва під час здійснення виконавчого провадження № ___ не виявлено.

Висновок № 188

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Комітет з етики дослідив доводи скарги заявника на дотримання приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва норм Кодексу професійної етики приватних виконавців.
          Скаржник є боржником за виконавчим провадженням, відкритим на підставі виконавчого напису , вчиненого приватним нотаріусом КМНО Остапенком Є.М. 17.06.2021 про звернення стягнення на транспортний засіб марки SUBARU LEGACY, 2007 року випуску, що належить на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 14.06.2007 скаржнику, зареєстроване місце проживання: м. Київ, пр-т. Оболонський, б. __, кв. ___.
          Скаржник посилається на протиправність дій приватного виконавця при відкритті ним виконавчого провадження на підставі виконавчого напису , вчиненого приватним нотаріусом КМНО Остапенком Є.М. 17.06.2021.
          Дослідивши матеріали, надані скаржником в обґрунтування свого звернення, Комітет з етики встановив, що Солом’янським районним судом м. Києва 12.04.2021 ухвалено рішення у справі №760/3699/21, яке набрало законної сили на підставі постанови Київського апеляційного суду від 07.10.2021. Предметом розгляду судової справи став позов скаржника до ТОВ «Фінансова компанія «Еліт Фінанс», треті особи: приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу Личук Т.В. та приватний виконавець виконавчого округу міста Києва про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.
          За результатами розгляду судової справи позов скаржника до ТОВ «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» було задоволено, а виконавчий напис визнано таким, що не підлягає виконанню. Дослідивши зміст судових рішень, наданих скаржником в обґрунтування своїх доводів, Комітет з етики з’ясував, що виконавчий напис було визнано таким, що не підлягає виконанню. В подальшому кредитний договір став підставою для вчинення виконавчого напису , вчиненого приватним нотаріусом КМНО Остапенком Є.М. 17.06.2021, який було передано на примусове виконання приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва . Дії приватного виконавця щодо відкриття виконавчого провадження на підставі вказаного виконавчого напису стали предметом звернення Скаржника.
          З поміж іншого, під час розгляду справи Суд встановив, що у зв’язку із невиконанням скаржником зобов’язань за Кредитним договором від 15.06.2007 Талалаївським районним судом Чернігівської області 11.11.2013 винесено рішення у справі №747/749/13, яким із скаржника стягнуто суму заборгованості за кредитом і суму заборгованості за відсотками та видано виконавчий лист. Рішення було виконано, що підтверджується постановою про закінчення виконавчого провадження від 31.08.2020 ВП № __, винесеною державним виконавцем Міжрайонного відділу ДВС по Срібнянському та Талалаївському районах Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Суми).
          Дослідивши доводи скарги та надані, в обґрунтування свого звернення скаржником матеріали, Комітет з етики прийшов до висновку про відсутність порушень приватним виконавцем норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України при відкритті ним виконавчого провадження. Окрім того, надані матеріали не надають можливості пересвідчитися, що приватному виконавцю було доведено до відома та відомо про існування вищевказаних судових рішень та висновків, що у них відображені судами.
          Однак, Комітет з етики констатує, що пояснення приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва з приводу скарги не надані без поважної причини. Комітет з етики наголошує, що пояснення приватного виконавця необхідні та важливі для повного та всебічного дослідження питання про наявність порушення приватними виконавцями правил професійної етики або відсутність таких порушень.

          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватних виконавців України в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва під час здійснення виконавчого провадження не виявлено.