Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 21.02.2024 (ч. 2)

ВИСНОВОК №231

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга від 18.07.2023 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – Виконавче провадження) з метою надання правового висновку в частині неналежної комунікації приватного виконавця зі сторонами виконавчого провадження.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


На виконанні у Приватного виконавця знаходилось Виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області (далі – Нотаріус) від 15.07.2021 №93620 про стягнення зі скаржника (далі – Боржник) на користь ТОВ «Вердикт Капітал» (далі – Стягувач) заборгованості (далі – Виконавчий документ).
У січні 2022 року Боржник звернулася до Жовтневого районного суду м.Дніпро, який 03.03.2022 відкрив провадження у справі, вжив заходів забезпечення позову шляхом зупинення Виконавчого провадження та своїм рішенням від 22.04.2022 у справі №202/686/22 визнав Виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню (далі – Рішення).
Боржник зазначає, що всупереч вищевикладеному, 23.06.2023 за платіжними вимогами Приватний виконавець примусово списала кошти на загальну суму ___ грн, які хоче повернути як безпідставно стягнуті. Тобто були здійснені виконавчі дії за недійсним Виконавчим документом.
Також Боржник зазначає, що Приватному виконавцю як третій особі по справі №202/686/22 було відомо про зупинення стягнення за спірним Виконавчим документом, адже будь-яких виконавчих дій в межах Виконавчого провадження не здійснювалось до червня 2023 року.
Боржником 26.06.2023 на електронну адресу Приватного виконавця подано заяву про повернення безпідставно стягнутих коштів. Але, за словами Боржника, будь-якої відповіді від Приватного виконавця не надійшло.
Враховуючи вищевикладене, Боржник просить провести позапланову перевірку діяльності Приватного виконавця і у разі виявлення під час здійснення перевірки ознак дисциплінарного проступку внести вмотивоване подання до Дисциплінарної комісії про притягнення Приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності. Також просить зобов’язати Приватного виконавця повернути безпідставно стягнуті з Боржника кошти.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Листом Голови РПВУ від 10.08.2023 Приватному виконавцю запропоновано надати пояснення та копії відповідних документів щодо обставин, викладених Боржником.
Приватним виконавцем 17.08.2023 було надано такі пояснення та документи, які листом Голови РПВУ від 14.09.2023 направлені на розгляд Комітету з етики з метою надання правового висновку в частині неналежної комунікації приватного виконавця зі сторонами виконавчого провадження.
Так, Приватний виконавець у своїх поясненнях зазначає наступне.
На адресу офісу Приватного виконавця 29.12.2021 надійшла заява представника Стягувача від 08.12.2021 про примусове виконання рішення, до якої було додано Виконавчий документ та документи, що підтверджують повноваження представника Стягувача. За результатами розгляду Приватним виконавцем 29.12.2021 було винесено постанову про відкриття Виконавчого провадження. Копію постанови було направлено Боржнику за адресою, зазначеною у Виконавчому документі.
В результаті перевірки майнового стану Боржника було встановлено, що Боржник отримує дохід в Адвокатському об’єднанні «Фенікс». На підставі отриманої інформації 19.01.2022 Приватним виконавцем було винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, копію якої було 20.01.2022 направлено на виконання.
01.06.2023 Приватним виконавцем здійснено повторну перевірку майнового стану, за результатами якої 02.06.2023 було сформовано платіжні інструкції на примусове списання коштів в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк».
23.06.2023 за результатами опрацювання вказаних платіжних інструкції було примусово списано __ грн, з яких: ___ грн – повернення Стягувачу сплаченого ним авансового внеску; ___ грн – перераховано як витрати виконавчого провадження за користування АСВП; ___ грн – перераховано як витрати виконавчого провадження.
Приватний виконавець додатково зазначила, що жодних відрахувань з місця роботи Боржника не надходило.
26.06.2023 на електронну пошту Приватного виконавця від Боржника надійшло повідомлення, яке містило посилання, за яким в Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься Рішення та подано заяву про повернення безпідставно стягнутих коштів.
За результатами ознайомлення з Рішенням, Приватним виконавцем 26.06.2023 у зв’язку із визнанням Виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, у відповідності з вимогами п.5 ч.1 ст.39 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про закінчення Виконавчого провадження.
Згідно ч. 4 ст.19 Закону України «Про виконавче провадження», сторони зобов’язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник - фізична особа - також про зміну місця роботи.
З огляду на це, Приватний виконавець також зазначає, що до 26.06.2023 жодним чином не була повідомлена про факт оскарження Боржником Виконавчого документа, та що копій Рішення, копії ухвали про забезпечення позову на поштову чи електронну адресу Приватного виконавця та/або будь-яким іншим способом від сторін Виконавчого провадження, суду та/або інших осіб не надходило.
28.06.2023 на електронну пошту Боржника було надіслано відповідь про відсутність визначених законодавством підстав для повернення на її користь стягнутих коштів в межах Виконавчого провадження. Зазначену відповідь при надсиланні Боржниці було скріплено кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом Приватного виконавця.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України та неналежної комунікації Приватного виконавця зі сторонами Виконавчого провадження. Комітет, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом.
Комітет, дослідивши зміст скарги Боржника то додані до неї копії документів, а також пояснень Приватного виконавця та додані до них копії документів, встановив наступне:
1. Боржником не надано підтвердження, що доводило б факт порушення Приватним виконавцем норм Кодексу.
2. Приватним виконавцем, надано підтвердження належної процесуальної комунікації, регламентованої законодавством, зі Скаржником. Вона полягала у тому, що Приватний виконавець при першому ж отриманні від Боржника повідомлення про Рішення виніс постанову про закінчення Виконавчого провадження на підставі п.5 ч.1 ст.39 Закону України «Про виконавче провадження» та у найкоротший строк на електронну пошту Боржника надіслала відповідь про відсутність визначених законодавством підстав для повернення на користь Боржника стягнутих коштів в межах Виконавчого провадження. Зазначену відповідь при надсиланні Боржниці було скріплено кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом Приватного виконавця. Це підтверджується копіями матеріалів Виконавчого провадження, які були надані Приватним виконавцем разом із поясненнями.
Порушення норм Кодексу мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.
Інші обставини, викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до абзацу 3 статті 2 Кодексу, рішення органів самоврядування приватних виконавців, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання всією професійною спільнотою приватних виконавців.
Статтею 18 Кодексу передбачено, що у відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу, за порушення положень Кодексу, до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.


V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність у діях приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК №232

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга адвоката Адвокатського об’єднання «ДЕ-ФАКТО» в інтересах ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі – Скаржник) від 26.07.2023 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – Виконавче провадження) з метою надання правового висновку в частині неналежної комунікації приватного виконавця зі сторонами виконавчого провадження.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


21.06.2023 Приватним виконавцем було відкрито Виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області (далі – Суд) від 12.06.2023 у справі №904/1150/23 про стягнення з ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі – Боржник) на користь ТОВ «АГРО-СОЛІТА» (далі – Стягувач) суму основного боргу в розмірі __ гривень, пеню в розмірі ___ грн, інфляційні втрати в розмірі ___ грн та витрати по сплаті судового збору в розмірі __ грн (далі – Виконавчий документ). Рішення Суду від 18.05.2023, на підставі якого було видано Виконавчий документ, набрало законної сили 08.06.2023 (далі – Рішення).
Скаржник зазначає, що 06.06.2023 (в межах строків на апеляційне провадження) Боржником було подано апеляційну скаргу на Рішення, що підтверджується відомостями із сайту Судової влади України.
Тобто, Суд не пересвідчився в тому чи було сторонами по справі №904/1150/23 подані апеляційні скарги у зв’язку з чим видав Виконавчий документ на Рішення, яке не набрало законної сили.
Скаржник вказує, що Приватний виконавець не пересвідчився чи дійсно Рішення набрало законної сили та відкрив Виконавче провадження по справі, в якій не має судового рішення, яке набрало законної сили.
26.06.2023 Скаржником було надіслано до Приватного виконавця заяву про зупинення Виконавчого провадження, на підставі ч.1 ст.38 Закону України «Про виконавче провадження», разом з копіями ухвал Центрального апеляційного господарського суду від 26.06.2023 по справі №904/1150/23 про відкриття апеляційних проваджень, в тому числі з ухвалою про відкриття апеляційного провадження на Рішення.
З 26.06.2023 по 03.07.2023 Скаржник намагався контактувати з Приватним виконавцем щодо оперативного винесення постанови про зупинення Виконавчого провадження та отримання копії такої постанови, проте офіс Приватного виконавця весь час був зачинений, робочий номер телефону був вимкнений, а на особистому мобільному номері телефону Приватний виконавець слухавку не брав.
27.06.2023 Приватний виконавець за допомогою повідомлення у застосунку WhatsApp повідомив Скаржника, що знаходиться у відпустці до 03.07.2023.
03.07.2023 Приватним виконавцем було винесено постанову про зупинення Виконавчого провадження. Скаржник вказує, що це відбулось із порушенням строків, встановлених в ч.2 ст.38 Закону України «Про виконавче провадження» і що Приватний виконавець зобов’язаний був винести таку постанову не пізніше 27.06.2023.
04.07.2023 помічниця Приватного виконавця повідомила Скаржнику, що Приватний виконавець не буде надсилати в банки інформацію про зупинення Виконавчого провадження, що, на думку Скаржника, давало б можливість банкам стягувати грошові кошти з банківських рахунків Боржника незалежно від того що Виконавче провадження зупинене.
Враховуючи вищевикладене, Боржник просить притягнути Приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Листом Голови РПВУ від 03.08.2023 Приватному виконавцю запропоновано надати пояснення та копії відповідних документів щодо обставин, викладених Скаржником.
Приватним виконавцем 17.08.2023 було надано такі пояснення та документи, які листом Голови РПВУ від 14.09.2023 направлені на розгляд Комітету з етики з метою надання правового висновку в частині неналежної комунікації приватного виконавця зі сторонами виконавчого провадження.
Так, Приватний виконавець у своїх поясненнях зазначає наступне.
На адресу офісу Приватного виконавця 21.06.2023 надійшла заява представника Стягувача від 21.06.2023 про відкриття виконавчого провадження, до якої було додано Виконавчий документ та документи, що підтверджують повноваження представника Стягувача.
У Виконавчому документі Судом зазначена дата набрання Рішенням законної сили – 08.06.2023. Приватний виконавець не має жодного відношення до зазначення Судом у Виконавчому документі дати набрання Рішенням законної сили, а лише перевіряє Виконавчий документ на відповідність вимогам ст.4 Закону України «Про виконавче провадження». Зважаючи на це, Приватним виконавцем 21.06.2023 було винесено постанову про відкриття Виконавчого провадження, а також постанову про арешт коштів боржника.
Також Приватний виконавець повідомив, що він та усі працівники його офісу з 26.06.2023 по 30.06.2023 перебували у відпустці. І що обов’язок здійснювати свою професійну діяльність не повинен унеможливлювати реалізацію Приватним виконавцем своїх прав, свобод та законних інтересів, насамперед, на відпочинок.
Ст.42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» імперативно визначені випадки необхідності зупинення діяльності та заміщення приватного виконавця. Зокрема, п.2 ч.1 вказаної норми передбачено, що у разі тимчасової відсутності приватного виконавця, що триває понад 10 календарних днів, діяльність приватного виконавця зупиняється на строк такої тимчасової відсутності.
Приватний виконавець зауважив, що був відсутній менше 7 календарних днів (з 26.06.2023 по 02.07.2023, з них: з 26.06.2023 по 30.06.2023 – перебував у відпустці; 01.07.2023 та 02.07.2023 – вихідні дні), що не є підставою для зупинення діяльності приватного виконавця та вирішення питання про його заміщення.
Заяву представника Боржника від 26.06.2023 про зупинення Виконавчого провадження Приватним виконавцем було фактично отримано 03.07.2023 і того ж дня було винесено постанову про зупинення Виконавчого провадження, копію якої 04.07.2023 отримав особисто представник Боржника.
Таким чином, постанова про зупинення Виконавчого провадження винесена Приватним виконавцем з дотриманням строку, передбаченого ст.38 Закону України «Про виконавче провадження».
Разом з тим, положеннями Закону України «Про виконавче провадження» та Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 (із змінами) не передбачено направлення відповідної постанови банківським установам.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України та неналежної комунікації Приватного виконавця зі сторонами Виконавчого провадження.
Комітет, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом.
Комітет, дослідивши зміст скарги представника Боржника то додані до неї копії документів, а також пояснень Приватного виконавця та додані до них копії документів, встановив наступне:
1. Скаржником не доведено факту порушення Приватним виконавцем норм Кодексу.
2. Приватним виконавцем здійснювалась належна процесуальна комунікація зі Скаржником у відповідності до чинного законодавства. Вона відбувалась, в тому числі, у вигляді спілкування у застосунку WhatsApp. Згідно наданих Приватним виконавцем доказів, він повідомив Скаржника про перебування з 26.06.2023 по 30.06.2023 у відпустці і у перший робочий день після виходу із відпустки здійснив усі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України.
Порушення норм Кодексу мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.
Інші обставини, викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до абзацу 3 статті 2 Кодексу, рішення органів самоврядування приватних виконавців, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання всією професійною спільнотою приватних виконавців.
Статтею 18 Кодексу передбачено, що у відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним. Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.
Відповідно до статті 26 Кодексу, за порушення положень Кодексу, до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм Кодексу процесуальної етики має бути доведено, але не може ґрунтуватися на зі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність у діях приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК №233

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Житомирської області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга від 12.12.2023 на дії приватного виконавця виконавчого округу Житомирської області у виконавчому провадженні № ___ з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем статей 3, 4, 8, 18, 23 Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. ВИКЛАД ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


06.12.2023 приватним виконавцем виконавчого округу відкрито виконавче провадження № ___ з виконання судового наказу Богунського районного суду м. Житомира №295/14144/19 від 10.12.2019 про стягнення зі скаржниці на користь ПрАТ «КВЖРЕП №8» заборгованості.
Скаржник зазначає, що приватним виконавцем під час здійснення заходів примусового стягнення було порушено статті 3, 4, 8, 18, 23 Кодексу професійної етики приватних виконавців, що полягало у наступному:
1. Прийняття до виконання виконавчого документу в якому не зазначено РНОКПП боржника та відкриття виконавчого провадження;
2. Внесення до АСВП РНОКПП боржника на підставі інформації зазначеної у заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження;
3. Ігнорування телефонних дзвінків на мобільний та стаціонарний телефони приватного виконавця;
4. Некоректне висловлювання на адресу боржниці;
5. Розголошення приватним виконавцем конфіденційної інформації стосовно боржниці.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Листом Голови РПВУ від 06.02.2024 приватному виконавцю запропоновано надати пояснення та копії відповідних документів щодо обставин, викладених у скарзі , в частині дотримання статей 3, 4, 8, 18, 23 Кодексу професійної етики приватних виконавців.
Приватним виконавцем 08.02.2024 надано пояснення щодо здійснення виконавчого провадження № __, до якого додано копії матеріалів виконавчого провадження.
Так, приватний виконавець в поясненнях зазначає наступне.
На виконанні у приватного виконавця перебувало виконавче провадження № ___ з виконання судового наказу Богунського районного суду м. Житомира №295/14144/19 від 10.12.2019 про стягнення зі скаржниці на користь ПрАТ «КВЖРЕП №8» заборгованості.
06.12.2023 на поштову адресу приватного виконавця надійшов оригінал заяви про прийняття до виконання виконавчого документа та оригінал судового наказу № 295/14114/19 від 10.12.2019, виданий Богунським районним судом м. Житомира. Виконавцем встановлено, що даний виконавчий документ вже перебував на виконанні в органах ДВС.
06.12.2023 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № ___. Того ж дня винесено постанову про стягнення основної винагороди та постанову про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження. Копії даних постанов направлені на адресу боржника, що вказана у виконавчому документі, рекомендованим листом. Даний факт підтверджується списком рекомендованих відправлень.
Після відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем стосовно боржниці сформовано повний витяг у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, відповідно до якого було встановлено, що боржниця змінила прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу.
08.12.2023 винесено постанову про зміну (доповнення) реєстраційних даних, якою змінено прізвище боржника та внесено вірну дату народження останнього.
08.12.2023 винесено постанову про арешт коштів боржника. Копії постанови направлено до банківських установ для виконання та сторонам виконавчого провадження до відома.
08.12.2023 на робочому телефоні виконавцем було виявлено пропущений вхідний виклик. Виконавець перетелефонувала і під час розмови було встановлено, що телефонувала боржниця в межах виконавчого провадження . Приватний виконавець зазначає, що боржниця вимагала завершити виконавче провадження та взагалі розмова була побудована на погрозах та ультиматумах, що лунали на адресу приватного виконавця. Приватним виконавцем було роз’яснено порядок оскарження виконавчого документа до суду.
11.12.2023 телефоном звернувся адвокат, який є чоловіком боржниці. Приватний виконавець зазначає, що розмова з адвокатом також була побудована на погрозах. Приватним виконавцем було роз’яснено порядок зняття арешту з коштів на розрахункових рахунках боржника. Після усної розмови з представником боржниці, на електронну адресу приватного виконавця надійшла заява представника боржника про зняття арешту з двох розрахункових рахунків. Того ж дня було винесено дві постанови про зняття арешту з коштів боржника, копії якої направлено банківським установам для виконання та сторонам виконавчого провадження до відома.
11.12.2023 винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів боржника, яку направлено для виконання до ТОВ «ТЕЛЕКОНТАКТ ЖИТОМИР» та сторонам до відома.
12.12.2023 на електронну адресу приватного виконавця надійшла заява від 12.12.2023, якою представник боржниці просив винести постанову про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Того ж дня було винесено постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи - боржника для здійснення видаткових операцій, яка була направлено до банківської установи для виконання та сторонам для відома.
13.12.2023 надійшла заява від стягувача про повернення виконавчого документа без виконання.
13.12.2023 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження». Керуючись статтею 40 Закону України «Про виконавче провадження», було знято всі арешти та скасовано інші заходи примусового виконання рішення.
13.12.2023 на електронну адресу приватного виконавця надійшла заява адвоката з проханням виключити інформацію про боржника з Єдиного реєстру боржників, скасувати постанови про арешт коштів боржника та про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
13.12.2023 виконавцем підготована відповідь на заяву адвоката, копія відповіді направлена на адресу вказану у заяві рекомендованим листом (номер відправлення 0600069114137).

ІІІ. ПОЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ ЩОДО ОБСТАВИН, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ


Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу Житомирської області фактів порушення статей 3, 4, 8, 18, 23 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги то додані до неї копії документів, а також зміст пояснень приватного виконавця та додані до нього копії документів, встановив наступне.
Перш за все слід відмітити, що питання про «Прийняття до виконання виконавчого документу в якому не зазначено РНОКПП боржника та відкриття виконавчого провадження» та «Внесення до АСВП РНОКПП боржника на підставі інформації зазначеної у заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження» відповідно до статті 34 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» відносено до сфери контролю Міністерства юстиції України. Окрім того, сторона виконавчого провадження наділена правом оскаржити рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця до суду у порядку встановленому процесуальними кодексами.
Враховуючи вищезазначене, Комітет з етики не вправі надавати правову оцінку діям приватного виконавця, які не відносяться до сфери контролю Комітету. При цьому, як вбачається зі змісту скарги та з додатків доданих до неї, скарга на рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця до Міністерства юстиції України не подавалась, а також боржниця не зверталася до суду про оскарження за захистом свого порушеного права. Відтак, враховуючи те, що компетентний орган в розумінні законодавства України не визнавав протиправними рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця, то в Комітету з етики відсутні підстави вважати, що мало місце порушення приватним виконавцем статті 3 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Аналізуючи зміст скарги в частині яка відноситься до сфери контролю Комітету, останній вважає за доцільним надати відповідь на наступні питання:
1. Чи мало місце ігнорування приватним виконавцем телефонних дзвінків на мобільний та стаціонарний телефони від боржниці?
2. Чи мало місце некоректне висловлювання приватного виконавця на адресу боржниці?
3. Чи мало місце розголошення приватним виконавцем конфіденційної інформації стосовно боржниці?
Тільки надавши вичерпну відповідь на вищезазначені питання, Комітет з етики може дійсно встановити наявність або відсутність в діях приватного виконавця порушень статей 3, 4, 8, 18, 23 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Щодо ігнорування приватним виконавцем телефонних дзвінків на мобільний та стаціонарний телефони від боржниці.
Скаржниця зазначає, що «08.12.2023 протягом всього дня я телефонувала приватному виконавцю на мобільний та стаціонарний телефони, однак ніхто не відповідав».
Комітет з етики, проаналізувавши відомості Єдиного реєстру приватних виконавців України, зазначає, що вказані мобільний та стаціонарний телефони дійсно належать приватному виконавцю.
Проте, Комітет з етики критично відноситься до твердження скаржниці про те, що приватний виконавець не відповідала на телефонні дзвінки, адже з додатків до скарги, а саме:
- копії паспорта скаржниці;
- копії судового наказу Богунського районного суду м. Житомира від 27.09.2019 у справі № 295/14144/19;
- копії листа адвоката від 11.12.2023;
- копії постанови від 06.12.2023 про відкриття виконавчого провадження № ___;
- копії постанови від 08.12.2023 про зміну (доповнення) реєстраційних даних № ___
неможливо встановити чи дійсно мали місце телефонні дзвінки на мобільний та стаціонарний телефон.
Отже, за відсутності належних доказів того, що скаржниця дійсно телефонувала приватному виконавцю, а в свою чергу приватний виконавець не відповідала на такі дзвінки, Комітет з етики не має можливості встановити факт того, що приватний виконавець ігнорувала телефонні дзвінки боржниці.
Щодо некоректного висловлювання приватного виконавця в адресу боржниці.
З цього приводу слід також відмітити, що Комітет з етики на підставі наданих скаржницею документів об’єктивно не має можливості встановити чи мав місце подібний факт, а відповідно, і не має можливості встановити чи мало місце в діях приватного виконавця порушення Кодексу професійної етики приватних виконавців.
Щодо розголошення приватним виконавцем конфіденційної інформації стосовно боржниці.
Після відкриття виконавчого провадження, виконавцем сформовано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, на підставі якого виконавець встановила, що боржниця змінила прізвище з у зв’язку з реєстрацією шлюбу.
В результаті проведених дій виконавцем було винесено постанову про зміну (доповнення) реєстраційних даних від 08.12.2023, якою змінено прізвище боржника та внесено вірну дату народження останнього.
За таких умов, приватним виконавцем встановлено, що особа, зазначена у виконавчому документі, та особа скаржниці є однієї і тією самою особою.
Окрім того, Богунським районним судом м. Житомира в ухвалі від 20.12.2023 у справі № 295/14144/19 зазначено: «Суд в описовій частині судового наказу вбачає помилку, допущену при видачі вказаного вище судового наказу, у зазначенні дати народження боржника ОСОБА_1, оскільки, згідно відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Житомирській області, такою датою є 31.01.1989 року».
Отже, судом констатовано, що в судовому наказі було невірно зазначено дату народження, проте особа боржниці за виконавчим документом, прийнятим на примусове виконання приватним виконавцем, та скаржниця є однією і тією ж особою. Інших доказів які б містили інформацію проте, що заявниця не є боржником у виконавчому провадженні № ___ матеріали справи не містять.
Враховуючи те, що скаржниця була боржницею у виконавчому провадженні № ___, то дії приватного виконавця, спрямовані на збирання та оброблення персональних даних про боржника, є легітимними та відповідають меті виконавчого провадження.
Як вбачається з наданих сторонами конфлікту письмових документів, приватний виконавець не передавала інформацію про боржницю третім особам, при цьому Комітет з етики звертає увагу, що направлення роботодавцю постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів боржника не є протиправним діянням.
Також необхідно відмітити, те що ПП «КВЖРЕП № 8» мало статус стягувача у виконавчому провадженні № ___, а відповідно, доступ до конфіденційної інформації про боржника, яка містилась в АСВП, мала саме сторона виконавчого провадження, що відповідає приписам законодавства.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТОГО КОМІТЕТОМ РІШЕННЯ


Відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.
Абзацом 2 пункту 2 Розділу І. Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 05.08.2016 № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 р. за № 1126/29256 (далі – Положення), встановлено, що автоматизована система виконавчого провадження (далі - Система) - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.
Абзацом 5 пункту 4 Розділу І. Положення встановлено, що користувачами системи є сторони виконавчого провадження.
Відповідно до статті 23 Кодексу, у відносинах із учасниками виконавчого провадження приватний виконавець зобов’язаний дотримуватись норм конфіденційності та не розголошувати іншим особам інформацію, отриману ним у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, окрім випадків, передбачених законом.
Збереження конфіденційності інформації, яка стає відомою приватному виконавцю, помічникам і персоналу під час примусового виконання рішень, є обов’язком виконавця.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 3, 4, 8, 18, 23 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця Житомирської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

Голова Комітету з етики
Віталіна КІСЕЛЬОВА