Рішення АПВУ
Рішення Рад ПВ регіонів

Рішення РПВ Кіровоградської області від 12.12.2023

Р І Ш Е Н Н Я

Ради приватних виконавців Кіровоградської області12 грудня 2023 року
м. Кропивницький

Про визначення пріоритетних питань діяльності
Ради, зміна юридичної адреси Ради та інші питання Ради

Проведено засідання Ради приватних виконавців Кіровоградської області (далі – Рада), скликане Головою Ради та організоване у відповідності до вимог Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та розділу 5 Положення про Раду приватних виконавців регіону.

У засіданні взяли участь:
 Голова ради – Чумак О.О.
 члени Ради: Роткевич І.В.(онлайн), Мехед О.В.

Відповідно до статей 48-50 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» №1403-VIII від 02.06.2016, з метою забезпечення належної організації роботи органів Асоціації приватних виконавців України, Рада приватних виконавців Кіровоградської області

В И Р І Ш И Л А:


1. Визначено пріоритетні питання та напрями роботи Ради приватних виконавців Кіровоградської області:
- захист прав та інтересів приватних виконавців регіону в питаннях пов’язаних з відкриттям виконавчих проваджень за місцезнаходження майна боржника;
- взаємодія з суддями загальних судів, окружним адміністративним судом, Господарським судом, апеляційних судів щодо правозастосування норм процесуальних кодексів, які регламентують питання пов'язані з виконанням судових рішень.;
- взаємодія та комунікаційні заходи між приватними виконавцям регіону;
- взаємодія з банківськими установами, Незалежною асоціацією банків України, Національним банком України щодо питань пов'язаних з виконанням судових рішень;
- взаємодія з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами тощо у питаннях пов'язаних з виконанням судових рішень;
- взаємодія з правоохоронними органами щодо питань пов'язаних з виконанням судових рішень та з питань захисту прав та інтересів приватних виконавців, де виконавці регіону виступають стороною кримінального провадження;
- взаємодія з нотаріусами пов'язана з вчиненням нотаріальних дій та вчинення правочинів під час примусового виконання рішення.

2. Прийнято рішення про зміну юридичної адреси Ради приватних виконавців Кіровоградської області на адресу м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 18а та інформації для зв’язку. Звернутись до державного реєстратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо внесення змін до установчих документів про місце знаходження Ради та даних для зв’язку (телефон, електрона пошта), які відображаються в зазначеному реєстрі.

3. Прийнято рішення про надання повноваження представляти інтереси Ради приватних виконавців Кіровоградської області секретарю ради Мехед О.В. у Третьому апеляційному адміністративному суді у справі № 340/5991/23.

4. Прийнято рішення про звернення до попередньої голови Ради приватних виконавців Кіровоградської області Золотарьової Т.В. щодо передачі печатки, штампів, бланків, номенклатурних справ, архіву, матеріальних цінностей Ради приватних виконавців Кіровоградської області, діючій Раді, з оформленням відповідного акту приймання-передачі .

5. Прийнято рішення звернутись до Асоціації приватних виконавців України з листом-пропозицією, щодо необхідність внесення змін до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

6. Прийняті рішення довести до відома виконавців регіону Кіровоградської області шляхом оприлюднення на сайті Асоціації приватних виконавців України відповідного рішення Ради.

Голова Ради
Олександр ЧУМАК

Секретар Ради
Олег МЕХЕД