Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 23.01.2022

Висновок № 167

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          В результаті проведеного аналізу письмової заяви скаржника щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки.
          У провадженні приватного виконавця на виконанні знаходиться виконавче провадження № ___ про стягнення зі скаржника на користь ТОВ «ФК «АЙКОНС» заборгованості.
          Суть скарги полягає у порушенні приватним виконавцем норм Кодексу етики, а саме: за словами скаржника – він відправив заяву про надання копій матеріалів виконавчого провадження 12.11.2021, а приватний виконавець отримав дану заяву не в той самий день, а 15.11.2021 та вчасно не надав відповіді заявнику.
          З пояснень приватного виконавця встановлено, що 16.11.2021 до нього надійшла заява скаржника про надання йому копій матеріалів виконавчого провадження. Відповідь на дану заяву направлена виконавцем 01.12.2021 за вих. № 29964 (копія даної відповіді міститься в матеріалах виконавчого провадження).
          На підставі вищенаведеного Комітет приходить до висновку вважати дану скаргу необґрунтованою.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 168

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          В результаті проведеного аналізу письмової скарги заявника щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки.
          У провадженні приватного виконавця на виконанні знаходиться виконавче провадження № ___ про стягнення зі скаржника на користь ТОВ «ФК «ДЕБТ КОЛЛЕКШН» заборгованості.
          03.09.2021 в порядку вимог ст. 24, 26 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчого провадження. Суть скарги полягає у порушенні приватним виконавцем норм Кодексу етики, а саме: за словами скаржника приватний виконавець не надає відповіді на звернення боржника.
          Аналізуючи викладене встановлено, що скаржником 12.10.2021 скеровано звернення до приватного виконавця про надання інформації стосовно виконуваного ним виконавчого напису № 168772 від 15.06.2021 про стягнення зі скаржника коштів. Також до скарги додаються копії матеріалів про направлення такого звернення рекомендованою кореспонденцією на ім’я виконавця. за адресою: м. Одеса, вул.___, буд. ___, оф. __.
          Необхідно зазначити, що згідно Інформаційної довідки з Єдиного реєстру приватних виконавців України офіс приватного виконавця знаходиться за адресою: м. Київ, вул.___, буд. ___, оф. __, а тому вищезазначене звернення скаржника зі зрозумілих причин не могло надійти до виконавця, а тому скаргу слід вважати необґрунтованою.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 169

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Сумської області


          Комітет з етики дослідив доводи скарги заявника, пояснення приватного виконавця та надані ним матеріали виконавчого провадження № ___ на дотримання норм Кодексу професійної етики приватного виконавця.
          Скаржник є боржником за виконавчим провадженням № ___, відкритим на підставі виконавчого напису № 203594, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 22.06.2021 про стягнення зі скаржника на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості.
          В своїй скарзі боржник стверджує, що Глухівський міськрайонний суд Сумської області 05.10.2021 постановив ухвалу про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за виконавчим документом. Скаржник наголошує, що матеріали судової справи містять докази отримання приватним виконавцем вищевказаної ухвали. Скаржник зауважує, що на день звернення зі скаргою ухвала суду не виконана, а вчинення виконавчих дій не зупинено.
          Приватний виконавець надав пояснення, в яких заперечив наявність в своїх діях порушення норм Кодексу професійної етики приватного виконавця.
          Дослідивши надані пояснення та матеріали виконавчого провадження № ___, Комітет з етики встановив, що приватний виконавець отримав копію вищевказаної ухвали після надходження запиту від АПВУ. 10.11.2021 здійснив перевірку відомостей, що містяться Єдиному державному реєстрі судових рішень та у відповідності до вимог ст. 34, 35 Закону України «Про виконавче провадження» виніс постанову про зупинення вчинення виконавчих дій. Постанову про зупинення вчинення виконавчих дій приватний виконавець направив сторонам виконавчого провадження та за місцем отримання доходів боржником.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу Сумської області під час здійснення виконавчого провадження № ___ не виявлено.

Висновок № 170

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області


          Комітет з етики дослідив доводи скарги заявника, пояснення приватного виконавця та надані ним матеріали виконавчого провадження № ___ на дотримання норм Кодексу професійної етики приватного виконавця.
          Скаржник є боржником за виконавчим провадженням № ___, відкритим на підставі виконавчого напису № 20537, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.09.2021 про стягнення зі скаржника на користь ТОВ «МІКРОКРЕДИТ» заборгованості.
          Скаржник посилається на порушення приватним виконавцем п. 1 ч. 4 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження», що полягає у незнятті арешту з рахунку боржника, який має спеціальний режим використання, оскільки на вказаний рахунок зараховуються аліменти.
          Скаржник зазначає, що після накладення арешту на її грошові кошти, 19.10.2021 вона звернулася до приватного виконавця із заявою про зняття арешту з коштів. Приватний виконавець надав пояснення, в яких заперечив наявність в своїх діях порушення норм Кодексу професійної етики приватного виконавця.
          Дослідивши надані пояснення та матеріали виконавчого провадження, Комітет з етики звертає увагу на таке.  Згідно ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному ст. 35-1 Податкового кодексу України, кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, кошти на електронних рахунках платників акцизного податку, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику», на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до ст. 19-1 Закону України «Про теплопостачання», на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до ст. 26-1 Закону України «Про теплопостачання», ст. 18-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом.
          Ст. 73 Закону України «Про виконавче провадження» окреслено перелік виплат та сум, на які не може бути звернено стягнення. Аліменти до такого переліку не належать. Таким чином, чинним законодавством не передбачено заборону на звернення стягнення на кошти, отримані боржником як аліменти.
          Окрім того, Комітет з етики звертає увагу, що скаржник звернулася до приватного виконавця із заявою про залишення без розгляду її заяви про зняття арешту з коштів. Отже, приватний виконавець не мав підстав для розгляду заяви про зняття арешту з коштів.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області під час здійснення виконавчого провадження № ___ не виявлено.
Висновок № 171

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Комітет з етики дослідив доводи скарги заявника, пояснення приватного виконавця та надані ним копії матеріалів виконавчого провадження № __ на дотримання норм Кодексу професійної етики приватних виконавців.
          Скаржник є боржником за виконавчим провадженням № __, відкритим на підставі виконавчого листа Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 28.02.2012 у справі № 2-24/11 про стягнення зі скаржника на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» заборгованості.
          Скаржник стверджує про порушення приватним виконавцем ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження». Скаржник зазначає, що на час відкриття виконавчого провадження приватний виконавець був обізнаний лише про адресу місця проживання боржника – Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. ___, буд. ___, кв. ___. Будь-якими іншими відомостями про майно боржника, яке знаходиться в межах виконавчого округу міста Києва, приватний виконавець не володів.
          Приватний виконавець надав пояснення, в яких заперечив наявність в своїх діях порушення норм Кодексу професійної етики приватного виконавця.
          Дослідивши надані пояснення та матеріали виконавчого провадження № ___, Комітет з етики встановив, що в заяві про відкриття виконавчого провадження зазначено, що боржнику належить квартира № 117 по проспекту ___, буд. ___ в місті Києві. Вказане підтверджене рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 12.03.2008 у справі № 2-868-1/08. Тобто, на час відкриття виконавчого провадження у приватного виконавця була наявна інформація про майно боржника в межах виконавчого округу міста Києва. З наведеного вбачається відсутність в діях приватного виконавця порушень ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження».
          Під час здійснення виконавчого провадження Жовтоводським міським судом Дніпропетровської області постановлено ухвалу від 20.07.2020 про заміну стягувача у виконавчому провадженні з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ТОВ «Сегура – Капітал».
          Скаржник зазначає, що приватний виконавець проігнорував інформацію про повне виконання рішення суду та не звернувся до стягувача із відповідним запитом. Вказане спростовується наданими поясненнями, з яких вбачається, що приватний виконавець звернувся до ТОВ «Сегура – Капітал» із запитом та отримав відповідь про залишок заборгованості за виконавчим документом.
          У скарзі боржник вказує, що після відступлення права вимоги відбулося відчуження квартири № 117 по проспекту ____, буд. ___ в місті Києві, що, на її думку, свідчить про фактичне виконання рішення. Вказані обставини дають підстави скаржнику стверджувати про наявність порушень норм законодавства в діях та рішеннях приватного виконавця. З цього приводу звертаємо увагу, що до повноважень Комітету належить оцінка дій та рішень приватного виконавця виключно на відповідність їх нормам професійної етики. Натомість, зазначене скаржником порушення належить до процесуальних дій та рішень приватного виконавця, оцінка яких лежить поза межами повноважень Комітету.
          Ст. 36 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» чітко визначає, що рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому законом. Законодавство не передбачає іншої процедури оскарження рішень, дій чи бездіяльності приватного виконавця, окрім як до суду, в порядку визначеному ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження». Так, згідно частини першої вказаної статті рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.
Відповідно до ст. 129-1 Конституції України, контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
          Безпосередня процедура прийняття та розгляду судами скарг на дії виконавців визначена ст. 447-453 Цивільного процесуального кодексу України. Таким чином підстави судового контролю визначені Конституцією України, а безпосередній порядок його здійснення визначений окремими законами.
          Відповідно до ст. 124 Конституції України делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Оскільки Конституцією України та відповідними законами чітко встановлено, що контроль за процесуальними діями приватного виконавця покладено на суд, Комітет з етики розглянув доводи звернення учасника виконавчого провадження, надані приватним виконавцем пояснення та матеріали виконавчого провадження в межах наданих Комітету повноважень.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет з етики дійшов висновку, що ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця в діях та рішеннях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва під час здійснення виконавчого провадження № ___ не виявлено.

Висновок № 172

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Чернівецької області


          Членами Комітету з етики було проведено аналіз скарги заявника щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Чернівецької області з приводу незаконних на думку скаржника дій щодо грубого порушення ним вимог Кодексу професійної етики приватних виконавців при вчиненні виконавчих дій за виконавчим провадженням № ___.
          Скаржник зазначає, що від свого адвоката отримав претензію від імені приватного виконавця про сплату додаткової винагороди, згідно договору про додаткову винагороду. На думку скаржника, він не має обов’язку сплачувати додаткову винагороду, тому що фактично виконавче провадження не виконане, скаржник забрав виконавчий документ у приватного виконавця без подальшого виконання. Вимоги, і тим більше претензії від приватного виконавця скаржник не отримував.
          Приватний виконавець пояснив, що він діяв у межах закону та згідно умов договору про додаткову винагороду. Сам особисто не звертався до скаржника із вимогою про сплату додаткової винагороди. Більше того, з даного приводу скаржник звертався до Дисциплінарної комісії Міністерства юстиції щодо перевірки. 25.05.2021 управління юстиції Харківської області надало висновок про відсутність в діях приватного виконавця порушень закону.
          Комітет з етики зазначає, що питання підняті у скарзі стосуються цивільно-правових та договірних відносин, тому не можуть бути предметом розгляду Комітету. Відповідно до п. 8.5 розділу 8 Статуту АПВУ Комітет з етики за дорученням РПВУ розглядає питання та надає правові висновки щодо фактів порушення приватними виконавцями правил професійної етики.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу Чернівецької області діяв в межах своїх повноважень. Ознак порушень норм Кодексу професійної етики виявлено не було.

Висновок № 173

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги заявника від 05.10.2021 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу міста Києва з приводу неправомірних на думку скаржника дій виконавця щодо не вчинення дій – вилучення запису про боржника з Єдиного реєстру боржників.
          Заявник у свої скарзі зазначає, що приватний виконавець при завершенні виконавчих проваджень № ___ та № ___ згідно п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» не вилучив запис про боржника Єдиного реєстру боржників. Скарга мотивована тим, що на думку скаржника, внаслідок відступлення права вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Ел.Ен.Груп», заборгованість скаржника перед стягувачем ПАТ «Укрсобанк» погашено.
          Письмових пояснень на скаргу від приватного виконавця не надійшло. Членами Комітету з етики прийнято рішення про розгляд скарги боржника згідно інформації, наявної у самій скарзі та доданих до неї матеріалів.
          Як вбачається зі скарги, виконавчі провадження № __ та № __ були завершені приватним виконавцем згідно п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження». У відповідності до ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження», у такому випадку завершення виконавчих проваджень не тягне за собою наслідком зняття арештів та вилучення боржника з Єдиного реєстру боржників. Додана до скарги довідка ПАТ «Укрсоцбанк» № 2125-13.3 від 02.08.2019 не підтверджує сплату боржником заборгованості, а лише констатує перехід права вимоги такої заборгованості згідно з Договором факторингу б/н 21.07.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Ел.Ен.Груп», внаслідок чого заборгованість скаржника перед ПАТ «Укрсоцбанк» відсутня. Будь-яких інших документів, які б свідчили про сплату боржником заборгованості згідно кредитного договору а також про сплату основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження скаржником не було надано.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу міста Києва діяв в межах своїх повноважень. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виявлено не було.

Висновок № 174

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Сумської області


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги заявника щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Сумської області з приводу неправомірних, на думку скаржника, дій виконавця щодо неперерахування коштів згідно рішення суду.
          Скаржник у своїй скарзі зазначає наступну інформацію. В червні 2021 р. вона пред’явила до виконання приватному виконавцю рішення суду про стягнення з ТОВ «Лісовий затишок-2007» суму середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільнені за період з 01.04.2020 по 30.03.2021 р. На початку вересня 2021 р. скаржник дізналася, що інші стягувачі, які теж звертались до приватного виконавця, вже отримали свої виплати. Стягувач неодноразово пробувала додзвонитись виконавцю на мобільний та на стаціонарний телефон, проте безуспішно. Стягувачу навіть не вдалось відвідати офіс приватного виконавця по причині того, що він завжди зачинений.
          Під час розгляду скарги та доданих до неї матеріалів, пояснень приватного виконавця було встановлено, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Сумської області перебували виконавчі провадження про стягнення з ТОВ «Лісовий затишок-2007» на користь заявника суму середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільнені за період з 01.04.2020 по 30.03.2021 р., а також стягнення судового збору. У заяві про відкриття виконавчого провадження стягувачем не було надано реквізити рахунку для перерахування стягнутих з боржника коштів. Приватний виконавець неодноразово направляв стягувачу повідомлення про необхідність надання відповідних реквізитів, зокрема листами від 01.09.2021, від 28.09.2021 та від 11.11.2021. Проте належних реквізитів виконавець так і не отримав. Тільки 24.11.2021 за наслідками особистого прийому стягувачки остання надала заяву з реквізитами рахунків для перерахування стягнутих з боржника коштів стягувачу. 25.11.2021 виконавцем було перераховано кошти стягувачу згідно рішення суду.
          Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов висновку, що приватний виконавець виконавчого округу Сумської області діяв в межах своїх повноважень. Ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виявлено не було.

Висновок № 175

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          В результаті проведеного аналізу письмової скарги адвоката в інтересах боржника щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки.
          У провадженні приватного виконавця знаходиться виконавче провадження № ___ про стягнення з боржника на користь ТОВ «ФК «ДЕБТ КОЛЛЕКШН» заборгованості.
20.10.2021, в порядку вимог ст. 24, 26 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчого провадження.
          Суть скарги полягає у порушенні приватним виконавцем норм Кодексу етики, а саме: за словами скаржника приватний виконавець не надав відповіді на клопотання боржника про зняття арешту з коштів боржника та на адвокатський запит його адвоката.
          Аналізуючи викладене встановлено, що скаржником 10.11.2021 скеровано клопотання до приватного виконавця про зняття арешту з коштів боржника та 12.11.2021 скеровано адвокатський запит щодо надання інформації стосовно виконуваного ним виконавчого напису про стягнення з боржника коштів.
          З пояснень приватного виконавця встановлено, що на адресу його офісу 17.11.2021 надійшло клопотання адвоката про зняття арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунку боржника. Відповідь на дане клопотання направлена виконавцем 18.11.2021 за вих. № 26285 та повторно 24.11.2021 за вих. № 27865 (копії даних відповідей містяться в матеріалах виконавчого провадження).
          Також, 23.11.2021 надійшов адвокатський запит адвоката про надання належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких відкрито виконавче провадження. Відповідь на даний запит надано виконавцем 29.11.2021 за вих. № 29037 (копії даних відповідей містяться в матеріалах виконавчого провадження). На підставі вищенаведеного Комітет приходить до висновку вважати дану скаргу необґрунтованою.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.
Висновок № 176

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Київської області


          Членами Комітету було проведено аналіз скарги адвоката в інтересах ТОВ «Елеватор Зернотрейд» від 05.10.2021 щодо неправомірних, на думку скаржника, дій виконавця щодо відкриття виконавчого провадження та подальших дій із його виконання.
          Адвокат у свої скарзі зазначає, що приватний виконавець не мав права відкривати виконавче провадження за виконавчим написом, що не відповідає вимогам Закону до виконавчого документа, виконавець вийшов за межі своїх повноважень, накладаючи арешт на кошти ТОВ «Елеватор Зернотрейд», які не є предметом стягнення, виконавець не вжив всіх належних заходів з розшуку такого майна, яке підлягало стягненню за виконавчим документом, перш ніж арештовувати та стягувати кошти боржника, які не є предметом стягнення за виконавчим документом, виконавець не мав права накладати арешт на суму пені, виконавець не мав права зараховувати суму основної винагороди до загальної суми стягнення без винесення окремої постанови про стягнення основної винагороди та розрахувати її розмір від загальної суми стягнення а не фактично стягнутої суми, виконавець не мав права арештовувати кошти, призначені для виплати заробітної плати, сплати податків та зборів.
          Письмових пояснень на скаргу від приватного виконавця разом із матеріалами виконавчого провадження Комітету з етики не надійшло. Членами Комітету прийнято рішення про розгляд скарги адвоката в інтересах ТОВ «Елеватор Зернотрейд» від 05.10.2021 згідно інформації, наявної у самій скарзі, доданих до неї матеріалів, а також з урахуванням усних пояснень приватного виконавця, наданих Комітету безпосередньо при розгляді скарги.
          Як вбачається із скарги адвоката та доданих до неї матеріалів, на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про звернення стягнення на с/г продукцію, вчиненого на підставі товарної аграрної розписки від 24.09.2020.
          Боржником згідно виконавчого документа є ТОВ «Елеватор Зернотрейд». Стягувачем – ТОВ «СДГС ТРЕЙДИНГ». Адреса боржника, зазначена у виконавчому документі – Київська область, м. Кагарлик, вул. ___, буд. 31. Натомість справжня зареєстрована адреса боржника – Київська область, м. Кагарлик, вул. ___, буд. 13.
          Постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання вищевказаного виконавчого документа винесено приватним виконавцем 12.07.2021.
          16.07.2021 виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та штрафів. В мотивувальній частині постанови зазначено, що 15.07.2021 встановлено, що у боржника відсутнє зерно в натурі, на яке може бути звернено стягнення, а 16.07.2021 на адресу виконавця надійшло клопотання стягувача з повідомленням, що рішення не виконано та проханням винести постанову про арешт коштів боржника. На підставі наведеного стягувач просив вжити заходів щодо арешту коштів боржника з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження.
          Постанову про стягнення з боржника основної винагороди приватного виконавця виконавцем винесено 09.08.2021 та внесено до АСВП 19.10.2021. Пізніше, після розгляду даної скарги Комітетом з етики, приватним виконавцем така постанова була вилучена з АСВП і станом на день підготовки письмового висновку – відсутня в АСВП. Проте збережена в матеріалах перевірки членами Комітету.
          Приватний виконавець був запрошений 17.01.2022 на повторне засіданні Комітету з етики для надання письмових та усних пояснень. Письмових пояснень так і не надійшло. Згідно усних пояснень, виконавець встановив відсутність с/г продукції, на яку потрібно звернути стягнення згідно виконавчого документу. Тому, згідно клопотання стягувача на виконання п. 7 аграрної розписки, наклав арешт на кошти боржника. Постанову про стягнення основної винагороди приватного виконавця, з його слів, він виніс 16.07.2021, яку направив боржнику разом із супровідним листом 16.07.2021.
          Постанову про стягнення основної винагороди виніс не в АСВП по причині неможливості внесення (нестабільної роботи) до АСВП. Проте постанову про арешт коштів боржника приватним виконавцем була винесена в АСВП, з його слів, в той же день 16.07.2021.  Будь-яких письмових доказів на підтвердження перевірки та вжиття заходів з розшуку майна (с/г продукції), на яке потрібно звернути стягнення та належного винесення постанови про стягнення основної винагороди приватного виконавця від 16.07.2021, тобто перед винесенням постанови про арешт коштів боржника, приватний виконавець не надав, і Комітетом з етики не отримано.
          Відповідно до ст. 3 Кодексу професійної етики приватного виконавця у професійній діяльності приватний виконавець зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного виконання вимог виконавчого документа, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. В той же час, викликає сумнів поведінка приватного виконавця стосовно законності винесення постанови про винагороду приватного виконавця та достовірність його доводів, яка супроводжувалась вилученням сумнівної постанови із реєстру після засідання Комітету.
          Згідно ст. 4 Кодексу професійної етики приватного виконавця, етика поведінки у реалізації професійної діяльності приватних виконавців має ґрунтуватися на правових цінностях громадянського суспільства. Поведінка приватного виконавця повинна сприяти підвищенню авторитету та суспільної довіри й поваги до професії. Приватний виконавець не може допускати дій, висловлювань і вчинків, які можуть зашкодити його репутації та авторитету професії. Всупереч нормам Статуту АПВУ приватний виконавець, навіть після особистого попередження Секретаріатом АПВУ, не надав письмових пояснень з приводу скарги, та не надав копій матеріалів виконавчого провадження, що створило перешкоди для об’єктивного розгляду скарги. Вказана поведінка вбачається недопустимою для приватних виконавців, тому що вимоги АПВУ є обов’язковими для виконання усіма членами.
          Згідно ст. 26 Кодексу професійної етики приватного виконавця, за порушення положень Кодексу професійної етики приватних виконавців до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством. Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм етики цього Кодексу має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.
          Відповідно до п. 8.5 розділу 8 Статуту АПВУ Комітет з етики за дорученням РПВУ розглядає питання та надає правові висновки щодо фактів порушення приватними виконавцями правил професійної етики.
          Оцінюючи вищевикладене, під час прийняття рішення та голосування членами Комітету з етики, голоси розділились порівну, два голоси щодо відсутності ознак порушення Кодексу професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Київської області та два голоси за наявність таких ознак. Рішення не прийнято.
          Остаточне рішення повинно бути прийняте на засіданні Ради приватних виконавців України.