Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 16.12.2019

Висновок № 35

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Київської області


          В результаті проведеного аналізу звернення від 02.12.2019 р. щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Київської області було зроблено наступні висновки:
          Як слідує із звернення, приватний виконавець свідомо нехтує нормами права, втручається в законні права скаржника, намагається незаконним способом позбавити права власності шляхом тиску та втручання в діяльність приватного нотаріуса.
          Відповідно до ст. 3 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» завданням органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом.
          Відносно вказаної групи норм, які на думку скаржника були порушені приватним виконавцем, можна зазначити наступне. Частина 5 ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» містить вимоги до скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України.
          Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім`я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім`я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
          Враховуючи, що скарга приватного виконавця відповідає вимогам законодавства та відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
          В діях приватного виконавця спроб порушити законні права та втручатися в діяльність приватного нотаріуса, як державного реєстратора не виявлено. Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Київського області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 36

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Одеської області


          В результаті проведеного аналізу скарги та доданих до неї матеріалів щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Одеської області було зроблено наступні висновки:
          На виконанні в приватного виконавця перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа, виданого Приморським районним судом міста Одеси 01.07.2014 р., про стягнення з боржників солідарно на користь ПАТ «Дельта Банк» заборгованості за кредитним договором від 28.03.2008 р.
          22.04.2019 р. приватним виконавцем, керуючись ст. 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження», було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Дана постанова, у відповідності до ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження», була надіслана рекомендованою поштою з повідомленням про вручення сторонам виконавчого провадження 22.04.2019 р.
          Боржник звернувся з письмовим зверненням учасника виконавчого провадження відносно поведінки приватного виконавця виконавчого округу Одеської області до Ради приватних виконавців України щодо порушення ним Кодексу професійної етики приватного виконавця, а саме: несвоєчасному повідомленні Міністерства юстиції України про зміну відомостей про себе; укладання «заднім числом» договору страхування цивільно-правової відповідальності та свідоме затягування судового розгляду скарги на його дії з причин відсутності договору страхування.
          Приватний виконавець всупереч вимогам до ст. 23 та 24 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» вчиняв виконавчі дії.
          Проаналізувавши письмове звернення скаржника, пояснення приватного виконавця та копій матеріалів виконавчого провадження, можемо зазначити наступне.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, боржнику на праві приватної власності належить ряд об`єктів нерухомого майна, а саме квартира у м. Запоріжжя, яка передана в іпотеку ПАТ «Дельта Банк», та 1/3 частина квартири у м. Біла Церква Київської області.
Згідно відповідей цілої низки банківських установ України у боржника відсутні викриті розрахункові рахунки. Згідно ж відповіді АТ КБ ПРИВАТБАНК на рахунки боржника накладений арешт в сумі 890 тис. грн., тож на рахунках недостатньо коштів для виконання постанови.
          В зв`язку із відсутністю в відповіді АТ КБ ПРИВАТБАНК номерів розрахункових рахунків боржника, на адресу банківської установи направлено відповідний запит з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків, з обов`язковим зазначенням номерів рахунків боржника, на яких розміщенні арештовані кошти, залишок коштів на рахунках, дати відкриття рахунків та стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника за останні 3 банківських дня. а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.
          Згідно відповіді відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Одеській області, боржник не значиться зареєстрованим по м. Одесі та Одеській області.
          02.05.2019 р. у відповідності до ст. 10, 18. 68, 69. 70 3акону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
          10.06.2019 р. на адресу приватного виконавця надійшов адвокатський запит адвоката боржника 22.05.2019 р. з проханням надати інформацію про підстави винесення постанови про накладення арешту на картковий рахунок боржника, відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК, надати належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження, в рамках якого винесена постанова про накладення арешту на картковий боржника, відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК.
          Того ж дня за адвокату було надано відповідь на адвокатський запит, зокрема було повідомлено, що на примусовому виконанні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області перебуває виконавчий лист, виданий Приморським районним судом міста Одеси 01.07.2014 р., про стягнення з боржників солідарно на користь ПАТ «Дельта Банк» заборгованості за кредитним договором від 28.03.2008 р. Арешт на майно та кошти боржника був накладений у зв`язку з примусовим виконанням вищевказаного виконавчого документа. Скеровано на адресу адвоката копію постанови про відкриття виконавчого провадження від 22.04.2019 р. з ідентифікатором доступу до АСВП. Роз`яснено положення абзацу 1 частини 1 статті 19, абзацу 2 частини 4 статті 16 Закону України «Про виконавче провадження». Запропоновано ознайомитись з матеріалами виконавчого провадження, в офісі приватного виконавця в будь-який бажаний час, попередньо узгодивши його з приватним виконавцем по телефону.
          11.07.2019 р. з офіційного сайту Судова влада України (https://court.gov.ua/fair/) приватному виконавцю стало відомо, що в провадженні Приморського районного суду міста Одеси перебуває цивільна справа за скаргою боржника на дії приватного виконавця та що розгляд справи призначено на 16.30 год. 11.07.2019 р.
          У зв`язку із неотриманням ухвали про відкриття провадження у справі та самої скарги, що позбавило приватного виконавця можливості належним чином підготуватися до судового засідання, надати відзив на скаргу та матеріали виконавчого провадження, на електронну адресу Приморського районного суду міста Одеси було направлено відповідне клопотання про відкладення розгляду скарги боржника.
          25.07.2019 р. на адресу приватного виконавця надійшла ухвала Приморського районного суду міста Одеси від 11.07.2019 р. про відкриття провадження у справі за скаргою боржника, копія самої скарги з додатками та судова повістка про виклик до судового засідання на 31.07.2019 р. о 16.30 год.
          31.07.2019 р. на виконання ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 11.07.2019 р. до канцелярії Приморського районного суду міста Одеси було надано належним чином засвідчену копію матеріалів виконавчого провадження. Також 31.07.2019 р. до канцелярії Приморського районного суду міста Одеси було надано письмовий відзив приватного виконавця на скаргу боржника.
          Судове засідання по скарзі боржника, яке було призначене на 31.07.2019 р. о 16.30 год, не відбулось у зв`язку з неявкою скаржника. Наступне судове засідання по скарзі призначено на 17.12.2019 р. о 16:00 год.
          Згідно довідки Управління ДВС ГТУЮ в Чернігівській області від 06.09.2019 р., складеної за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Одеської області щодо виконавчого провадження, яка проводилась на підставі скарги боржника від 07.08.2019 р., порушень норм законодавства не встановлено.
          Таким чином, при примусовому виконанні судового рішення про стягнення з боржника грошових коштів, яке набрало законної сили, приватний виконавець діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, жодного порушення вимог чинного законодавства – не допущено.
          Щодо договорів страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця.
18.02.2019 р. між приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області та ПрАТ «Страхова компанія «ОСТРА» було укладено договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця. Строк дії договору (дата початку дії та дата кінця дії): з 16.02.2019 р. до 15.02.2020 р. Того ж дня на підставі рахунку від 15.02.2019 р. та згідно договору приватним виконавцем було здійснено відповідний страховий платіж, що підтверджується платіжним дорученням від 18.02.2019 р., та 19.02.2019 року на адресу Міністерства юстиції України було надіслано відповідне повідомлення про зміну відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.