Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 09.05.2024

ВИСНОВОК № 254

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області


На розгляд Комітету з етики АПВУ надійшла заява скаржника від 22.02.24 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – Виконавче провадження) з метою надання правового висновку в частині порушення Приватним виконавцем ст.ст. 4, 9, 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, неналежної процесуальної комунікації із заявницею, ображання та нецензурне висловлювання на адресу останньої під час телефонної розмови, незаконного відкриття виконавчого провадження та з інших питань.

І. Виклад обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем винесено постанову від 22.10.2021 про відкриття виконавчого провадження № ___ з примусового виконання виконавчого напису від 20.05.21, вчиненого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області про стягнення з боржника на користь ТОВ «Фінансова компанія «ОНЛАЙН ФІНАНС» заборгованості. У подальшому постановою приватного виконавця від 31.01.2022 накладено арешт на кошти заявниці на банківському рахунку.
Під час телефонної розмови з приватним виконавцем заявниця вислухала нецензурне висловлювання та образи в свою адресу.
Заявниця у подальших телефонних розмовах з Приватним виконавцем просила останнього виправити у постановах помилку щодо прізвища, ім’я та по-батькові приватного нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, не стягувати кошти з карти, на яку вона отримує соціальні виплати. При цьому, заявниця надіслала Приватному виконавцю на електронну адресу заяву щодо скасування арешту з коштів на банківському рахунку.
Приватний виконавець виніс постанову від 22.01.2024 про арешт на банківський рахунок, який відкритий для виплати заробітної плати у банку ПАТ АБ «Укргазбанк», а також без виправлення помилки та наклав подвійний арешт на її рахунок.
Також, заявниця зазначила про безпідставне та надмірне стягнення Приватним виконавцем додаткових витрат на проведення виконавчих дій.
Приватний виконавець не надав заявниці жодної копії постанови про відкриття виконавчого провадження, про арешт її коштів та майна, не інформує заявницю про хід виконавчого провадження.
Крім того, приватний виконавець незаконно відкрив виконавче провадження та незаконно вживав заходи примусового виконання рішень на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (боєвих) дій.
На підставі викладеного, заявниця просить вжити заходи щодо усунення порушення, зокрема, виправлення помилки у постановах виконавчого провадження № ___ від 22.10.21 та притягнути Приватного виконавця до відповідальності.

ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем надано письмові пояснення згідно з якими встановлено, що 21.10.2021 від ТОВ «Фінансова компанія «ОНЛАЙН ФІНАНС» до приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області надійшла заява про примусове виконання рішення, в якій стягувач просив відкрити виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису від 20.05.2021.
22.10.2021 приватним виконавцем розглянуто заяву стягувача про примусове виконання вищезазначеного виконавчого документу та у відповідності зі ст. ст. 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження», винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Копію постанови про відкриття виконавчого провадження, у відповідності до вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» направлено боржнику для виконання, рекомендованим поштовим відправленням від 23.10.2021 на адресу проживання, зазначену у виконавчому документі, а саме: 69106, м. Запоріжжя, вул. ___.
З метою забезпечення виконання вимог виконавчого документу, 31.01.2022, керуючись ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти/електронні гроші, що містяться на відкритих рахунках/електронних гаманцях, а також на кошти/електронні гроші на рахунках/електронних гаманцях, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів, крім коштів/електронних грошей, що містяться на рахунках/електронних гаманцях, що мають спеціальний режим використання, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів. Постанову направлено поштовими відправленнями учасника виконавчого провадження для відома, та до банківських установ для виконання.
22.01.2024, керуючись ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, та направлено на виконання в автоматизованій системі виконавчих проваджень до банків-учасників електронного обміну.
На електронну адресу приватного виконавця 08.02.2024 надійшла копія ухвали Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 07.02.2024, згідно якої підлягає зупиненню стягнення за виконавчим провадженням. Ураховуючи викладене, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 34, ст. 35 Закону України «Про виконавче провадження», 09.02.2024 приватним виконавцем винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій.
14.02.2024 до офісу приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області надійшла заява боржника про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій, з зазначенням номеру такого рахунку. Враховуючи викладене, керуючись пунктом 102 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», розділом XIX Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, 15.02.2024 приватним виконавцем винесено постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи – боржника у банку для здійснення видаткових операцій.
До офісу приватного виконавця 18.04.2024 надійшла копія рішення Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 28.02.2024, згідно якого визнано таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис, вчинений 20.05.2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу про стягнення з боржника на користь ТОВ «Фінансова компанія «ОНЛАЙН ФІНАНС» заборгованості за кредитним договором від 23.01.2019.
Керуючись вимогами п.5 частини першої статті 39, статтею 40 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження закінчене та скасовано всі заходи примусового виконання рішення про що винесено відповідні постанови, які направлені сторонам виконавчого провадження.
В телефонних розмовах із заявницею Приватний виконавець був стриманим, коректним і тактовним, під час виконавчого провадження забезпечував однакове ставлення до усіх учасників провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав та сприяв заявниці в реалізації її прав, передбачених чинним законодавством. Процесуальна комунікація з Приватним виконавцем була швидкою та доступною для заявниці у відповідності до вимог чинного законодавства.
Враховуючи вищевикладене, дії приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області в межах виконавчого провадження здійснені у відповідності до вимог, встановлених Законом України «Про виконавче провадження» та є правомірними.

ІІІ. Позиція Комітету з етики щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Комітет з етики зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності порушень ст.ст. 4, 9, 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, неналежної процесуальної комунікації із заявницею, ображання та нецензурне висловлювання на адресу останньої під час телефонної розмови.
Комітет з етики, дослідивши зміст скарги Боржника то додані до неї копії документів, встановив наступне.
Постановою Приватного виконавця 22.10.2021 відкрито виконавче провадження з примусового виконання виконавчого від 20.05.2021, вчиненого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу про стягнення з боржника на користь ТОВ «Фінансова компанія «ОНЛАЙН ФІНАНС» заборгованості.
Вказана постанова у відповідності до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» надіслано на адресу боржника, зазначену у виконавчому документі, рекомендованим поштовим відправленням не пізніше наступного робочого дня, а саме 23.10.2021.
У подальшому усі інші постанови приватного виконавця у відповідності до ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» направлялись на адресу заявниці, зазначену у виконавчому документі, простими поштовими відправленнями.
28.09.2023 на електронну адресу приватного виконавця від заявниці надійшла заява, в якій остання просила зняти арешт з рахунку відкритого в АТ «ПУМБ». 29.09.2023 приватним виконавцем через електронну пошту повідомлено боржника про те, що арешт на рахунок, що вказувався в заяві, приватним виконавцем не накладався.
12.02.2024 на електронну адресу приватного виконавця від боржника надійшла заява про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. У заяві був відсутній електронний підпис боржника. У зв’язку з чим вказана заява була залишена без розгляду, про що боржника повідомлено у відповіді від 13.02.2024.
Так, відповідно до п. 1 Розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України 07.06.2017 № 1829/5, встановлено, що документи, що надходять до приватного виконавця каналами електрозв’язку, поштою (телеграми, телефонограми, факсограми, факсимільні повідомлення, електронні документи), надаються особисто (у тому числі під час особистого прийому) або доставляються кур'єром, приймаються приватним виконавцем або відповідальною особою приватного виконавця. Приймання кореспонденції, яка надається особисто або кур’єром, здійснюється після надання оригіналу документа, що посвідчує особу (документа, що підтверджує повноваження представника або належність його до організації-відправника). У разі ненадання таких документів або пред'явлення таких, що не оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, кореспонденція не приймається. У разі виявлення помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису) документ не реєструється (крім виконавчих документів), відправникові надсилається письмовий запит або його повідомляють про це телефоном.
У подальшому постановою приватного виконавця від 18.04.2024 у відповідності до п.5 частини першої статті 39, статтею 40 Закону України «Про виконавче провадження» вказане виконавче провадження закінчено у зв’язку із визнанням рішенням Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 28.02.2024, яке набрало законної сили, виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню.
Разом з тим, доводи заявниці в частині ображання та нецензурне висловлювання на її адресу з боку Приватного виконавця під час телефонної розмови не знайшли свого об’єктивного підтвердження.
Процесуальні питання здійснення виконавчого провадження не входять до повноважень Комітету з етики, тому питання щодо несвоєчасного закінчення Виконавчого провадження не досліджувалось.
За таких умов, Комітет з етики, всебічно та неупереджено дослідивши зміст скарги та додані до неї письмові документи, об’єктивно не встановлено фактів, що вказують на порушення ним вимог, встановлених ст.ст. 4, 9, 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України під час здійснення виконавчого провадження №67219214.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 255

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва


На розгляд Комітету з етики АПВ України надійшла скарга від 04.03.2024 щодо здійснення перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу міста Києва у виконавчому провадженні № ___ на предмет дотримання ним Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. Виклад обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Скаржник є боржником у виконавчому провадженні № ___ з примусового виконання виконавчого напису, виданого 22.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу про стягнення зі скаржниці коштів на користь ТОВ «ФК «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» у розмірі 13219,71 грн.
18.04.2022 р. боржником сплачено заборгованість в розмірі 15317,68 грн. В скарзі боржник зазначає, що неодноразово намагалась зв’язатися з виконавцем телефоном, направляла квитанцію з проханням закрити виконавче провадження.

ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем надані пояснення від 16.04.2024 по суті фактів, викладених в скарзі. Так, зокрема вказано, що боржником у ВП № ___ частково сплачено заборгованість 18.04.2022 р. в розмірі 15317,68 грн. Після зміни виконавцем округу та відновленні доступу до АСВП було здійснено розподіл сплачених коштів. На етапі розподілу коштів виконавцем винесено постанову про стягнення додаткових витрат виконавчого провадження у розмірі 335,00 грн. 12.07.2023 боржнику повідомлено телефоном про винесення постанови про стягнення додаткових витрат. Приватній виконавець звертає увагу на графік роботи офісу та зазначає, що звернення боржника відбувались у неробочі години та у вихідні дні, що підтверджується додатками до скарги. 05.03.2023 (в перший робочий день після вихідних) приватним виконавцем надано боржнику реквізити для сплати залишку боргу і цього ж дня після оплати виконавче провадження завершено.

ІІІ. Позиція Комітету з етики щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва фактів порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги , пояснень приватного виконавця виконавчого округу міста Києва та документів, наданих приватним виконавцем, встановив наступне:
• Перевіркою обставин справи, на підставі скарги, пояснень приватного виконавця, документів виконавчого провадження та заяви боржника про залишення скарги без розгляду встановлено, що виконавець забезпечив швидку та доступну для сторін процесуальну комунікацію.
Порушення норм Кодексу професійної етики мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ, дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 256

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області


На розгляд Комітету з етики АПВУ (далі – Комітет) надійшла скарга директора ТОВ «Компанія «Харчові технології» (далі – Скаржник) від 05.03.2024 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Харківської області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – Виконавче провадження) з метою надання правового висновку в частині незаконного відкриття Приватним виконавцем Виконавчого провадження та вчинення ним виконавчих дій.

І. Виклад обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Рішенням господарського суду Харківської області від 23.11.23 у справі № ___ стягнуто з ТОВ "Компанія "Харчові технології" на користь ПрАТ "Харківенергозбут" 94712,88 грн основного боргу, 1154,27 грн пені, 144,55 грн 3 % річних, 2684,00 грн судового збору.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 23.11.23 заяву ТОВ "Компанія "Харчові технології" про розстрочення виконання рішення Господарського суду Харківської області від 23.11.2023 задоволено та розстрочено виконання рішення Господарського суду Харківської області в частині стягнення з ТОВ "Компанія "Харчові технології" на користь ПрАТ "Харківенергозбут".
На виконання вказаної ухвали скаржником здійснено перший платіж відповідно до затвердженого графіку.
Разом з тим, Приватним виконавцем за заявою ПрАТ "Харківенергозбут" незаконно, на думку ТОВ "Компанія "Харчові технології", 11.01.2024 відкрито Виконавче провадження та винесено постанови про стягнення основної винагороди приватного виконавця, про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження, про арешт майна боржника, про арешт коштів боржника.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 04.03.2024 задоволено скаргу ТОВ "Компанія "Харчові технології" на дії (бездіяльність) Приватного виконавця, визнано неправомірними та скасувати: постанову про відкриття виконавчого провадження, постанову про стягнення виконавчого збору від 11.01.2024, постанову про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 11.01.2024, постанову про арешт майна боржника від 11.01.2024, постанову про арешт коштів боржника від 11.01.2024, які були винесені Приватним виконавцем у межах Виконавчого провадження, зобов’язано Приватного виконавця зняти арешти, накладені постановою про арешт майна боржника від 11.01.2024 та постановою про арешт коштів боржника від 11.01.2024 у межах Виконавчого провадження, а також повернути на рахунок ТОВ "Компанія "Харчові технології" передчасно стягнуті кошти в сумі 3 797,59 грн.
Незважаючи на це, Приватний виконавець не виконував ухвалу господарського суду Харківської області від 04.03.2024, чим порушував права скаржника.
На підставі викладеного скаржник просить провести перевірку діяльності Приватного виконавця на предмет дотримання Статуту АПВУ, Кодексу професійної етики приватних виконавців України і рішень РПВУ та З’їзду приватних виконавців України, пов’язаних із діяльністю приватних виконавців.
У подальшому, 04.04.2024 від скаржника надійшла заява про залишення без розгляду поданої ним раніше скарги від 05.03.2024 на дії Приватного виконавця.

ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем пояснення по суті скарги не надавались.

ІІІ. Позиція Комітету з етики щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України (далі – Кодекс).
Комітет, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом.
Комітет, дослідивши зміст скарги Скаржника та додані до неї копії документів, встановив, що Скаржник зазначив питання щодо процесуальних порушень у Виконавчому провадженні, які підлягають вирішенню у порядку ст.74 Закону України «Про виконавче провадження» та відносяться до компетенції суду.
Процесуальні питання здійснення Виконавчого провадження не входять до повноважень Комітету, тому такі порушення у Виконавчому провадженні не досліджувались.
Комітет також критично ставиться до ігнорування запиту про проведення перевірки та ненадання пояснень Приватним виконавцем.
За таких умов, Комітетом не встановлено фактів, що вказують на порушення Приватним виконавцем вимог, встановлених ст.ст. 4, 9, 18 Кодексу, під час здійснення Виконавчого провадження.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 4, 9, 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.


Голова Комітету з етики АПВУ
Віталіна КІСЕЛЬОВА