Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 08.04.2020

Висновок № 51

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


             На розгляд надійшло звернення Заявника від 17.03.2020 р. стосовно порушення, на його думку, приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження № 60048546.
          В результаті проведеного аналізу даного звернення щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки.
          Відповідно до отриманих пояснень приватного виконавця та копій матеріалів виконавчого провадження встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва було відкрито виконавче провадження № 60048546 з виконання виконавчого листа №759/13688/15-ц, виданого 31.03.2017 р. Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з боржника (Заявника) на користь ПАТ АБ «Укргазбанк» заборгованості за кредитним договором №298-Ф/07 від 18.12.2007 р.
          На заперечення скарги боржника, виконавець зазначив, що 12.09.2019 р. ним було винесено постанову про стягнення з боржника основної винагороди та її копії було направлено сторонам виконавчого провадження. Також 12.09.2019 р. виконавцем було винесено постанову про стягнення з боржника витрат виконавчого провадження – за користування АСВП, адміністративний збір за вчинення реєстраційних дій щодо обтяження нерухомого майна та отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, конверти, вартість поштових відправлень, вартість паперу, вартість друку листів. Копії даної постанови також було направлено сторонам виконавчого провадження.
Заявник звертає увагу, що виконавець виніс постанову про звернення стягнення на майно до початку звернення стягнення на кошти.
          Відповідно до ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника. У разі якщо в заяві стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та накладає на нього арешт. На інше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному ст. 56 цього Закону. Ч. 5 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника.
          У заяві про відкритті виконавчого провадження стягувачем заявлено клопотання про накладення арешту на кошти та майно боржника під час відкриття виконавчого провадження. Також боржник зазначає, що виконавець виніс постанову про призначення експерта не у 10-дениий строк після проведення опису та арешту майна, а раніше, що вплинуло на його право досягти згоди разом зі стягувачем щодо вартості майна.
Проте в матеріалах провадження наявний лист ПАТ АБ «Укргазбанк», в якому стягувач просить призначити суб`єкта оціночної діяльності без надання строку на погодження оцінки майна боржника. Також боржник скаржиться на те, що стягувачем було залишено майно боржника в рахунок погашення боргу після 2 торгів, а не після 3.
          Як видно з копій матеріалів наданих виконавцем, електронні торги від 03.03.2020 р. не відбулися у зв`язку з відсутністю допущених учасників торгів. Того ж дня ПАТ АБ «Укргазбанк» звернулося до приватного виконавця із заявою щодо залишення за собою нереалізованого майна боржника.
          Відповідно до ч.1 ст. 49 Закону України «Про іпотеку» протягом десяти днів з дня оголошення прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержателі та інші кредитори боржника відповідно до пріоритету їх зареєстрованих вимог мають право залишити за собою предмет іпотеки за початковою ціною шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна. У цьому випадку залишення за собою предмета іпотеки іпотекодержателем оформлюється протоколом і актом про реалізацію предмета іпотеки у порядку, встановленому ст. 47 цього Закону, а нотаріус на підставі такого акта видає свідоцтво про залишення за собою майна з прилюдних торгів, якщо прилюдні торги не відбулися. Тому всі дії виконавця вчинені відповідно до вимог законодавства.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 52

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          На розгляд надійшло звернення Заявника від 28.02.2020 р. стосовно порушення, на його думку, приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження № 59811967.
          В результаті проведеного аналізу даного звернення щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу міста Києва було зроблено наступні висновки.
          Відповідно до отриманих пояснень приватного виконавця та копій матеріалів виконавчого провадження встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва було відкрито виконавче провадження № 59811967 з виконання виконавчого листа № 200/16684/17, виданого 22.07.2019 р. Бабушкінським районним судом м. Дніпра про стягнення з Заявника на користь ТОВ «Фінансова компанія «Леверідж» інфляційних витрат за період 01 жовтня 2014 р. по 31 березня 2015 р. та 3 % річних за той самий період.
          Заявник зазначає, що поштовий конверт, в якому виконавець відправив постанову про відкриття, не містив назву вулиці та номер будинку боржника. Проте, як видно з копії реєстру рекомендованих поштових відправлень, приватним виконавцем було вказано назву вулиці і номер будинку.
          Відповідно до ч.1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі – документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур`єром, крім постанов про відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пп. 1-4 ч. 9 ст. 71 цього Закону, які надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.
          Скарга містить посилання на те, що акт приватного виконавця було складено без присутності понятих та опитування сусідів також відбулося без присутності понятих. Проте, ч. 2 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» зазначає, що присутність понятих є обов`язковою у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 53 цього Закону, а також у разі відсутності боржника або його представника під час вчинення виконавчих дій, пов`язаних з примусовим входженням на земельні ділянки, до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернуто йому в натурі, до житла, іншого володіння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього, під час проведення опису, арешту, вилучення і передачі майна.
          Щодо твердження боржника, про наявність у виконавчому провадженні документів, що до нього не відносяться, приватний виконавець пояснив це тим, що вони йому знадобилися при підготовці подання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами.
          Боржник зазначає, що виконавцем було неправомірно списано кошти з рахунків третьої особи, яка не є дружиною боржника. Проте, як видно з копій матеріалів виконавчого провадження, а саме відповіді АТ КБ «Приватбанк» від 20.11.2019 р., саме боржнику належать рахунки в даному банку. У платіжних вимогах приватний виконавець вказує платником саме боржника. Жодних порушень в діях виконавця не виявлено.
           Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.

Висновок № 53

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва


          В результаті проведеного аналізу запиту члена Дисциплінарної комісії приватних виконавців Соломка О.В. з приводу перевірки дотримання приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Кодексу професійної етики приватного виконавця у зв`язку з тим, що на засіданні Дисциплінарної комісії було розглянуто подання Міністерства юстиції України про притягнення даного приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності, однак приватний виконавець на засідання Дисциплінарної комісії не з`явився, про причини неявки не повідомив, заяв та клопотань щодо відкладення розгляду подання до Дисциплінарної комісії також не надходило. На адресу Комітету з етики АПВУ надійшло відповідне пояснення приватного виконавця.
          З приводу цього Комітетом було зроблено наступні висновки. Так, з письмового пояснення приватного виконавця з`ясовано, що 28.02.2020 р. ним отримано подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності приватного виконавця виконавчого округу міста Києва за вих. № 5740-33-20 від 21.02.2020 р. та повідомлення про засідання Дисциплінарної комісії, яке відбудеться 06.03.2020 р. о 11.40 год за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.
          02.03.2020 р. ним надано заперечення на подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності приватного виконавця виконавчого округу міста Києва, яке скеровано на адресу Міністерства юстиції України засобами поштового зв`язку та засобами електронної пошти.
          Додаткового виконавець пояснює, що вищевказані заперечення, подані на скаргу, свідчать про те, що він мав намір з`явитися безпосередньо на засідання Дисциплінарної комісії приватних виконавців для надання своїх пояснень та заперечень на засіданні.
          Однак, 06.03.2020 р. по виконавчому провадженню № 61056094 від представника стягувача ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» виконавцю надійшло усне повідомлення про те, що майно боржника, а саме транспортний засіб MITSUBISHI LANCER 1.6, виявлено та необхідно невідкладно здійснити його опис та арешт, для уникнення можливості подальшого переховування боржником вказаного майна, на що приватний виконавець оперативно зреагував та вчинив невідкладні дії примусового характеру, а саме здійснив опис та арешт вищевказаного автомобільного транспорту. На підтвердження цього виконавцем надано копію постанови про опис та арешт майна боржника, датовану 06.03.2020 р., де місцем складання вказаної постанови зазначено: Черкаська область, м. Монастирище, вул. Черняховського, 35-А.
          Відповідно до ч. 2 п. 25 положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців у разі неявки приватного виконавця на засідання Дисциплінарної комісії головуючий виносить на обговорення Дисциплінарної комісії пропозицію щодо можливості розгляду питання за відсутності приватного виконавця.
          Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця не виявлено.

Окрема думка

Голови Комітету з етики АПВУ, к.ю.н. Притуляка В.М.


          Відповідно до положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців, її основними завданнями визначено розгляд питань про притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків та прийняття рішень про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.
          До складу Дисциплінарної комісії входять дев`ять членів, чотири із яких призначаються Мін`юстом, у тому числі Міністр або заступник Міністра, чотири з`їздом приватних виконавців України та один Радою суддів України.
          Секретар Дисциплінарної комісії не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання повідомляє членів Дисциплінарної комісії та осіб, що беруть участь у засіданні, про дату і час його проведення.
          Дисциплінарна комісія зобов`язана запросити на засідання приватного виконавця, стосовно якого Мін`юстом внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, та заслухати його пояснення з питань, що стали підставою для внесення подання.
          Приватний виконавець, щодо якого внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, повідомляється про дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання Дисциплінарної комісії рекомендованим поштовим відправленням або на електронну адресу, зазначену в Єдиному реєстрі приватних виконавців України.
          У разі неявки приватного виконавця на засідання Дисциплінарної комісії головуючий виносить на обговорення Дисциплінарної комісії пропозицію щодо можливості розгляду питання за відсутності приватного виконавця. Розгляд подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності може бути відкладено у разі неявки приватного виконавця з поважних причин.
          Відповідно до даної норми особиста присутність приватного виконавця на засіданні Дисциплінарної комісії є досить важливою. Враховуючи, що приватний виконавець повідомляється про засідання Дисциплінарної комісії не пізніше ніж за 5 днів до його проведення, та в разі наявності поважних причин для відсутності виконавця засідання відкладається, виконавець повинен був повідомити про невідкладне проведення виконавчих дій. Ігнорування засідання є проявом неповаги до членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців та до питання, що винесене на її розгляд.
          Тому у разі виникнення причин різного характеру чи інших наслідків обставин непереборної сили, які не дозволяють приватним виконавцям з`явитись на призначене на певний час засідання Дисциплінарної комісії, виконавець зобов`язаний повідомити членів Дисциплінарної комісії про настання таких обставин, скерувавши на адресу комісії повідомлення з поясненням причини неявки (письмове, електронне), або повідомити секретаря чи членів Дисциплінарної комісії в телефонному режимі.

Висновок № 54

щодо скарги на дії приватного виконавця виконавчого округу Харківської області


          На розгляд Комітету надійшло звернення від 02.03.2020 р. президента ПрАТ «Концерн АВЕК та Ко» стосовно порушення на його думку приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області вимог чинного законодавства України під час виконання виконавчого провадження № 61011413.
          В результаті проведеного аналізу даного звернення щодо порушень норм Кодексу професійної етики приватних виконавців з боку приватного виконавця виконавчого округу Харківської області було зроблено наступні висновки.
          Відповідно до отриманих пояснень приватного виконавця та копій матеріалів виконавчого провадження встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу міста Харківської області було відкрито виконавче провадження № 61011413 з виконання наказу № 922/3453/19 про стягнення з ПрАТ «Концерн АВЕК та Ко» заборгованості на користь ТОВ «Слобожанська будівельна компанія».
          Після відкриття виконавчого провадження 20.01. 2020 р. виконавцем було винесено постанову про арешт коштів боржника на виконання вимог заяви стягувача, що відповідає вимогам ч. 7 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження», у разі якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника.
22.01.2020 р., після отримання відповіді щодо наявності зареєстрованих за боржником рахунків, було винесено постанову про арешт, якою арештовані грошові кошти на всіх інших рахунках боржника.
          31.01.2020 р. приватним виконавцем у виконавчому провадженні № 61011413 винесено постанову про арешт майна боржника, згідно з якою накладено арешт на належні боржнику за правом власності транспортні засоби.
           06.02.2020 р. приватним виконавцем надіслано ПрАТ «Концерн АВЕК та Ко» вимогу про надання транспортних засобів для проведення огляду та опису на стоянку ДП «СЕТАМ» до 20.02.2020 р.
           12.02.2020 р. приватним виконавцем складено акт про відсутність транспортних засобів за місцем знаходження боржника, що свідчить про вихід виконавця за місцем знаходження боржника. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» виконавцю надано право оголошувати у разі необхідності у розшук рухоме майно боржника.
          Враховуючи, що постанову про розшук рухомого майна боржника приватним виконавцем було винесено до отримання ним заяви про зупинення виконавчого провадження та ухвали Східного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження у справі №922/3453/19, то жодних порушень законодавства в діях виконавця не виявлено.
          Після отримання приватним виконавцем заяви про зупинення виконавчого провадження та ухвали Східного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження у справі № 922/3453/19 о 12 год. 10 хв. 12.02.2020 р., ним було винесено постанову про зупинення виконавчого провадження, діючи в рамках чинного законодавства.
          Відповідно до ч.3 ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі. Тому твердження боржника про те, що виконавець не мав права накладати арешт на всі 28 одиниць автотранспорту, не знаючи їх точної вартості, не підкріплене нормами законодавства. Тому всі дії виконавця вчинені відповідно до вимог законодавства.
           Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення Кодексу професійної етики приватного виконавця виявлено не було.