Новини АПВУ
Регіональні новини

Резолюція Ради приватних виконавців Дніпропетровської області

РЕЗОЛЮЦІЯ

прийнята Радою приватних виконавців Дніпропетровської області на її засіданні

15 січня 2021 року, м. Дніпро


Рада приватних виконавців Дніпропетровської області,


підтверджуючи свою тверду прихильність демократичному реформуванню та еволюційному розвитку інституту примусового виконання рішень в Україні,

високо оцінюючи підтримку міжнародних експертів Проєкту Європейського Союзу «Право-Justice», спрямовану на розвиток політичних стратегій у сфері інституції приватного виконання рішень в Україні та наближення їх до європейських стандартів, діджиталізацію системи примусового виконання рішень, аналіз законодавчих змін з урахуванням можливих наслідків їхнього впровадження,

дотримуючись переконання, що саме стан виконання судових рішень є одним з вирішальних критеріїв при формуванні в суспільстві рівня довіри до держави, створення сприятливого інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості,  

звертаючи увагу на те, що  однакове й уніфіковане застосування закону забезпечує загальнообов’язковість закону, рівність перед законом та правову визначеність у державі, яка керується верховенством права,

з глибоким занепокоєнням відзначаючи загрозу вкрай негативного впливу на подальший розвиток інституту приватного виконання в цілому та на взаємовідносини в професійній спільноті приватних виконавців, викликану сталою практикою порушення приватними виконавцями принципу територіальної підвідомчості при відкритті виконавчих проваджень, закріпленого статтею 24 Закону України «Про виконавче провадження»,

визнаючи безпрецедентні наслідки маніпулятивного відкриття виконавчих проваджень за місцезнаходженням безготівкових коштів боржника на рахунках відкритих у банківських установах, юридична адреса переважної більшості яких зареєстрована у місті Києві, що призводить до конкурентної неспроможності професії, територіальної диспропорції серед діючих приватних виконавців та нівелює мотивацію осіб, які склали кваліфікаційний іспит приватного виконавця, здійснювати свою діяльність в інших регіонах країни та, відповідно, зменшення потенційного ринку послуг з виконання судових рішень,

констатуючи, що на сьогодні з 256 приватних виконавців, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців, майже 40% - 95 осіб здійснюють професійну діяльність у виконавчому окрузі міста Києва, тоді як другий за кількістю приватних виконавців виконавчий округ Дніпропетровської області нараховує лише 17 представників професії, а у виконавчому окрузі Луганської області приватне виконання забезпечує всього 1 виконавець,

звертаючи пильну увагу на причини небажання багатьох осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит приватного виконавця, розпочинати діяльність приватного виконавця у виконавчих округах областей, що у більшості своїй полягають у розумінні перспективи економічної недоцільності діяльності в регіонах в умовах масових порушень принципу територіальної підвідомчості відкриття виконавчого провадження приватними виконавцями виконавчого округу м. Києва,

повною мірою усвідомлюючи, що порушення принципу територіальності прямо суперечить Закону та несе загрозу для повноцінного розвитку професії приватного виконавця, її економічної привабливості в регіонах, конкурентоздатності з державною виконавчою службою, та ставить під загрозу подальше існування інституту приватного виконання в Україні,

застерігаючи про можливі наслідки втрати інтересу громадян до професії приватного виконавця через економічну непривабливість і потенційні ризики законодавчої неврегульованості, створить дефіцит виконавців в регіонах, уповільнить чи взагалі зупинить збільшення кількості приватних виконавців, що негативно вплине на виконання Україною пункту 5 умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо макрофінансової допомоги Україні в розмірі до 1,2 мільярда євро, що в свою чергу прямо вплине на економічний клімат у державі, який має залежність від зовнішньої фінансової допомоги,

застерігаючи також про можливі наслідки погіршення і без того нестабільного інвестиційного клімату в державі через високий рівень фінансових зобов’язань, підтверджених судовими рішеннями і рішення інших органів і посадових осіб, та мізерний відсоток виконання фінансових зобов’язань за такими рішеннями, тоді як достатня кількість мотивованих приватних виконавців у всіх регіонах України безумовно здатні виправити скрутне становище у сфері примусового виконання рішень, що незаперечно підтверджено показниками роботи діючих приватних виконавців,

зі схваленням відзначаючи найкращі традиції становлення, успішний досвід роботи та принципи, на яких ґрунтуються системи примусового виконання рішень у багатьох Європейських країнах, зокрема Литві, Польщі, Німеччині, Франції, Сербії,

усвідомлюючи, що ситуація, яка склалася у спільноті на ґрунті штучного моделювання принципу територіальної підвідомчості відкриття виконавчого провадження в супереч нормам Закону, лобіювання окремими представниками професії ідеї єдиного виконавчого округу, завуальованої створенням сприятливих умов для стягувачів, має явні ознаки розколу в спільноті на інтереси приватних виконавців виконавчого округу м. Києва та інтереси приватних виконавців виконавчих округів усіх інших регіонів,

1. висловлює свою повагу і прихильність до всіх приватних виконавців, які прагнуть повноцінного демократичного розвитку інституту приватного виконання в України, покладають особисті зусилля задля стабілізації і консолідації нормативно-правового регулювання діяльності приватного виконавця, роблять особистий внесок у напрямках становлення незалежної прогресивної професії, завоювання довіри до приватного виконавця в суспільстві, відкрито відстоюють права і законні інтереси спільноти, своїм прикладом демонструють високі професійні та етичні принципи;

2. наполегливо підтримує закріплені Законами України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» засади виконавчого провадження, існуючі принципи територіальної підвідомчості відкриття виконавчого провадження, виконавчі округи і територіальні межі діяльності приватного виконавця;

3. схвалює і цілком підтримує зміст листа заступника голови Ради приватних виконавців України Олександра Сивокозова від 11 грудня 2020 року, адресованого Членам Ради приватних виконавців України, в якому порушено питання територіальної підвідомчості при відкритті виконавчих проваджень; 

4. рішуче висловлює своє негативне ставлення до штучного моделювання принципу територіальної підвідомчості відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням безготівкових коштів боржника на рахунках, відкритих у банківських установах, що фактично відбувається за місцем реєстрації (юридичною адресою) головного офісу такої банківської установи;

5. закликає професійну спільноту приватних виконавців зважено, відповідально, обґрунтовано та з усвідомленням усіх можливих ризиків щодо подальшого існування професії приватного виконавця, відкрито висловити свою позицію щодо існування принципу територіальної підвідомчості відкриття виконавчого провадження;

6. закликає суб’єкти законодавчих ініціатив оперативно відреагувати, прийняти заходів щодо чіткого визначення і нормативно-правового врегулювання питання територіальної підвідомчості відкриття виконавчого провадження, з метою дотримання прав і законних інтересів усіх сторін виконавчого провадження, задля уникнення неоднозначного тлумачення законодавчих норм та усунення будь-яких підстав для маніпуляцій при відкритті виконавчого провадження;

7. закликає міжнародні організації, експертів Проєкту Європейського Союзу «Право-Justice» та інші заінтересовані сторони, висловити свою обґрунтовану позицію щодо існування принципу територіальної підвідомчості відкриття виконавчого провадження;

8. висловлює сподівання на глибоке розуміння всіма суб’єктами, задіяними на всіх етапах регулювання та забезпечення примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, важливості порушеного питання для перспективи розвитку інституту приватного виконання в Україні, покращення економічного та інвестиційного клімату в державі, відновлення довіри до влади;

9. висловлює оптимізм відносно того, що безпрецедентну кризу, викликану фактичним руйнуванням закріплених Законом принципів, можна оминути завдяки єднанню спільноти, солідарності в питаннях дотримання високих професійних і етичних принципів, плідної співпраці в питаннях розвитку професії приватного виконавця.