Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 28.03.2024 (ч. 1)

ВИСНОВОК № 239

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Київської області

На розгляд Комітету з етики АПВУ надійшло звернення представника ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (далі – Стягувач) від 28.12.2023 щодо бездіяльності приватного виконавця виконавчого округу Київської області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – виконавче провадження) з метою надання висновку в частині дотримання Приватним виконавцем Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

І. Виклад обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

03.02.2023 Стягувач звернувся до Міністерства юстиції України та Ради приватних виконавців України зі скаргою на бездіяльність Приватного виконавця у виконавчому провадженні, та щодо невиконання ухвали Богунського районного суду м.Житомира від 20.12.2022 (далі – Ухвала), якою визнано незаконною бездіяльність Приватного виконавця, щодо не видачі Стягувачу постанови про передачу майна (трикімнатної квартири загальною площею 242,6 кв. м, житловою площею 138,4 кв. м, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Чайки, вул. ___ (далі – Майно) Стягувачу в рахунок погашення боргу та не видачі за фактом такої передачі акту. Даною Ухвалою зобов’язано Приватного виконавця видати Стягувачу вищевказані документи. Приватний виконавець на Ухвалу подав апеляційну скаргу.

Додатково Стягувач зазначив, що постановою Житомирського апеляційного суду від 29.11.2023 (далі – Постанова) апеляційну скаргу Приватного виконавця залишено без задоволення, а Ухвалу залишено без змін.

05.12.2023 Стягувач в черговий раз письмово звернувся до Приватного виконавця із заявою про видачу визначених судом документів. Вищезазначені звернення було проігноровано Приватним виконавцем, запитувані документи не надано.

Однак, на адресу АПВУ Стягувачем направлено лист від 07.03.2024, яким повідомлено, що документи, визначені в Ухвалі, представником Стягувача від Приватного виконавця були отримані.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКі сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Приватним виконавцем було надано пояснення, у яких він зазначив, що Стягувач вже звертався з аналогічною скаргою на бездіяльність Приватного виконавця у 2023 році. За наслідками розгляду попереднього звернення Стягувача Радою приватних виконавців України (далі – РПВУ) скеровано подання до Дисциплінарної комісії приватних виконавців (далі – ДК) про притягнення Приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності за порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України під час виконання виконавчого провадження. За наслідками розгляду подання РПВУ ДК прийнято рішення про зупинення діяльності Приватного виконавця строком на три місяці. Рішення ДК введено в дію наказом Міністерства юстиції України від 28.02.2024 №642/7.

На підставі наведеного та враховуючи, що РПВУ вже розглядалось звернення Стягувача, за наслідками якого скеровано подання, Приватний виконавець просить залишити повторне звернення без розгляду.

ІІІ. ПоЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКи ЩОДО обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКі сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Комітет зазначає, що предметом дослідження за даним зверненням є лише встановлення наявності або відсутності порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України (далі – Кодекс).

Комітет, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом.

Комітет, дослідивши зміст звернення Стягувача то додані до нього копії документів, а також пояснень Приватного виконавця, встановив наступне.

У Приватного виконавця перебувало виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа Богунського районного суду м. Житомира від 31.05.2012 у справі про стягнення коштів на користь ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія».

Ухвалою визнано незаконною бездіяльність Приватного виконавця, щодо не видачі Стягувачу постанови про передачу Майна Стягувачу, в рахунок погашення боргу, та не видачі за фактом такої передачі акту. Зобов’язано Приватного виконавця видати Стягувачу вищевказані документи.

Факти порушення, Приватним виконавцем, норм Кодексу, викладені у попередньому звернені Стягувача до РПВУ, вже було досліджені та викладені у висновку Комітету. За наслідками розгляду попереднього звернення Стягувача РПВУ скеровано подання до ДК про притягнення Приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності за порушення норм Кодексу під час виконання виконавчого провадження.

Комітет критично ставиться до того, що Приватним виконавцем була здійснена подальша бездіяльність вже після подання РПВУ до ДК та ознайомлення із Постановою.

У подальшому, за наслідками розгляду такого подання РПВУ ДК, прийнято рішення про зупинення діяльності Приватного виконавця строком на три місяці. Рішення ДК введено в дію наказом Міністерства юстиції України від 28.02.2024 №642/7.

Порушення норм Кодексу мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.

Інші обставини, викладені у зверненні, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИйнятого комітетом рішення

Згідно зі ст.61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Стаття 3 Кодексу встановлено, що у професійній діяльності приватний виконавець зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного виконання вимог виконавчого документа, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Приватний виконавець не може надавати поради, свідомо спрямовані на ухилення від виконання вимог виконавчого документа з боку сторін виконавчого провадження або дій, що сприятимуть цьому з боку інших осіб.

Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.

Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.

Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.

Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.61 Конституції України та ст.ст. 3, 4, 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність у діях приватного виконавця виконавчого округу Київської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України у зв’язку із тим, що по зверненню, щодо аналогічної бездіяльності, Приватного виконавця вже було притягнено до дисциплінарної відповідальності.

ВИСНОВОК № 240

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області

На розгляд Комітету з етики АПВУ (далі – Комітет) надійшла скарга адвоката в інтересах Скаржника від 05.12.2023 щодо дій (бездіяльності) приватного виконавця виконавчого округу Харківської області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – виконавче провадження) з метою надання висновку в частині дотримання Приватним виконавцем Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

І. Виклад обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Приватним виконавцем було відкрито виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу від 25.05.2021 про стягнення зі Скаржника на користь ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» заборгованості.

В подальшому 30.06.2023 вчинення виконавчих дій у рамках виконавчого провадження зупинено. Однак, у період зупинення виконавчого провадження було стягнуто ___ грн.

Рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.10.2023 визнано виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

23.11.2023 виконавче провадження було закінчено

За інформацією від Скаржника, 24.11.2023 на електронну пошту Приватного виконавця було направлено заяву про повернення коштів, але кошти на той час повернені не були, на телефонні дзвінки Приватний виконавець не відповідав, відповіді на заяву про повернення коштів не надав.

Враховуючи вищевикладене, Скаржник просить визнати дії Приватного виконавця щодо стягнення коштів з Боржника у період дії постанови про зупинення вчинення виконавчих дій незаконними, притягнути Приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності, зобов’язати Приватного виконавця повернути Боржнику стягнуті кошти у період дії постанови про зупинення вчинення виконавчих дій.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКі сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Приватним виконавцем було надано пояснення, у яких він зазначив, що станом на теперішній час відсутнє відповідне рішення суду про повернення стягнутих у виконавчому провадженні грошових коштів та перевіркою даних засобів електронного зв’язку відповідна заява не надходила.

ІІІ. ПоЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКи ЩОДО обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКі сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України (далі – Кодекс).

Комітет, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом.

Комітет, дослідивши зміст скарги Скаржника то додані до неї копії документів, а також пояснень Приватного виконавця, встановив наступне:

Скаржником додано до скарги постанову про відкриття виконавчого провадження, по якій можна було ознайомитися, в Автоматизованій системі виконавчого провадження (далі – АСВП), із матеріалами виконавчого провадження, для дослідження фактів, викладених у скарзі.

За результатами такого дослідження було встановлено, що 23.11.2023 було закінчено виконавче провадження, однак стягнуті кошти Боржнику були поверненні 18.12.2023.

Скаржником не було надано підтвердження телефонних дзвінків, на які Приватний виконавець не відповідав.

Комітет критично ставиться до того, що Приватним виконавцем було надано пояснення, що заява про повернення коштів від Скаржника не надходила. Враховуючи додаткові документи та пояснення від Скаржника, то Приватному виконавцю, на офіційну електронну адресу, було 24.11.2023 о 18:27 направлено заяву про повернення коштів від 24.11.2023 з кваліфікованим електронним підписом.

Приватним виконавцем, за інформацією з АСВП, не було зареєстровано таку заяву. Однак, заяву Скаржника з іншими проханнями, зокрема щодо надання інформації про розміри стягнутих коштів по виконавчому провадженню, від 24.11.2023 було завантажено в АСВП 17.12.2023. На вказані заяви, за наявної у Комітету інформацією, відповіді Приватним виконавцем не було надано.

Порушення норм Кодексу мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.

Інші обставини, викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИйнятого комітетом рішення

Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.

Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.

Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.

Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про наявність у діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 241

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області

На розгляд Комітету з етики АПВУ надійшла скарга від 16.01.24 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Харківської області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ та № ___ (далі – Виконавче провадження) з метою надання правового висновку в частині відсутності швидкої та доступної процесуальної комунікації Боржника з Приватним виконавцем, перебування Приватного виконавця у нетверезому стані, а також щодо бездіяльності з боку Приватного виконавця у сприянні Боржниці у реалізації нею своїх прав, передбачених чинним законодавством та з інших питань.

І. Виклад обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

В скарзі зазначено, що Приватний виконавець, всупереч Закону України «Про виконавче провадження», безпідставно не закінчує виконавче провадження, у зв’язку із визнанням судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню. На телефонні дзвінки боржниці він не відповідає. В одній телефонній розмові, на думку Боржниці, Приватний виконавець знаходився у нетверезому стані і не захотів підтримувати з нею розмову.

На підставі викладеного, Боржниця просить звернути увагу на неправомірні дії Приватного виконавця і прийняти міри.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКі сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Приватний виконавець по суті доводів Боржника, викладених у зверненні, щодо виконавчих проваджень № ___, № ___ повідомив наступне:

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень встановлено, що рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова від 13 грудня 2023 року визнано таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис від 13.01.2022, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу про стягнення з Боржниці на користь ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ГРУПА ЛЕКС» заборгованості за договором від 06.10.2015, яке набрало законної сили 13.01.2024.

Приватним виконавцем на підставі п. 5 ч.1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову від 17.01.24 про закінчення виконавчого провадження.

Інші доводи, викладені у скарзі не знаходять свого підтвердження та, на його думку, викладено Боржницею з метою дискредитацією так як з боржника стягувались кошти.

ІІІ. ПоЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКи ЩОДО обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКі сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Комітет з етики зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності належної процесуальної комунікації приватного виконавця зі сторонами Виконавчого провадження.

Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.

Комітет з етики, дослідивши зміст скарги Боржника то додані до неї копії документів, а також зміст пояснень Приватного виконавця, встановив наступне:

Рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова від 13 грудня 2023 року, яке набрало законної сили 13.01.24, визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, щодо якого відкрито виконавче провадження.

Згідно з поясненнями Приватного виконавця встановлено, що ним на підставі п. 5 ч.1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову від 17.01.24 про закінчення виконавчого провадження.

Таким чином, вбачається що, рішення про закінчення виконавчого провадження прийнято, приватним виконавцем, упродовж трьох робочих днів з моменту набрання рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова від 13 грудня 2023 року законної сили.

Зібрані матеріали не містять доказів щодо часу, коли Боржниця звернулась до Приватного виконавця із відповідним зверненням про закінчення виконавчого провадження, а також, щодо нетверезого стану приватного виконавця.

Порушення норм Кодексу професійної етики мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.

Процесуальні питання здійснення виконавчого провадження не входять до повноважень Комітету з етики, питання щодо несвоєчасного закінчення Виконавчого провадження не досліджувалось.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИйнятого комітетом рішення

Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.

Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.

Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.

Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 242

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області

На розгляд Комітету з етики АПВУ надійшла заява Скаржника від 27.12.23 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Сумської області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – Виконавче провадження) з метою надання правового висновку в частині відсутності швидкої та доступної процесуальної комунікації Боржника з Приватним виконавцем в частині не надання Приватним виконавцем письмових відповідей на письмові звернення Боржника від 23.08.23 та від 15.11.23, щодо бездіяльності з боку Приватного виконавця у винесенні постанови про закінчення виконавчого провадження та з інших питань.

І. Виклад обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКІ сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Подільським районним судом міста Києва від 10.11.21 визнано таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу від 12.02.2020 щодо звернення стягнення зі Скаржника заборгованості за кредитним договором.

Боржником на адресу приватного виконавця двічі 23.08.23 та 15.11.23 надсилались звернення про закінчення Виконавчого провадження у зв’язку із визнанням Подільським районним судом міста Києва виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню. Станом на 27.12.23 Виконавче провадження не закінчено, відповіді на два звернення Боржника не надходило.

На підставі викладеного, Боржник просить провести перевірку, втрутитись, вжити категоричні відповідні заходи до Приватного виконавця? щодо виконання ним обов’язків та законних вимог Боржника щодо закінчення виконавчого провадження.

ІІ. ПОЯСНЕННЯ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКі сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Приватним виконавцем надано наступні пояснення, у яких він зазначив, що у нього на виконанні перебувало виконавче провадження № ___ про стягнення заборгованості зі Скаржника.

28.08.2023 приватним виконавцем було отримано заяву від боржника, про закінчення виконавчого провадження з зазначенням рішення суду через реєстр судових справ (вхідний номер 2027).

30.08.2023 приватним виконавцем надано відповідь Скаржнику про відсутність підстав для закриття виконавчого провадження, оскільки рішення Подільського районного суду м.Києва від 10.11.2021, яким скасовано виконавчий напис, на підставі якого відкрито виконавчий документ, не набрало законної сили. Приватним виконавцем було запропоновано надати дане рішення суду з відміткою суду, про набрання ним законної сили.

22.11.2023 приватним виконавцем отримано заяву Скаржника про закінчення виконавчого провадження.

24.11.2023 приватним виконавцем знову надано відповідь, про відсутність підстав для закриття виконавчого провадження, оскільки Рішення, яким скасовано виконавчий напис, на підставі якого відкрито виконавчий документ, не набрало законної сили. Приватним виконавцем було знову запропоновано надати дане рішення суду з відміткою суду, про набрання ним законної сили.

09.01.2024 приватний виконавець звернувся до Подільського районного суду м.Києва для отримання копії вище вказаного рішення суду, у зв’язку з відсутністю відмітки про набрання ним законної сили у Єдиному реєстрі судових рішень. Про що зроблено скріншоти з цього реєстру.

11.01.2024 приватним виконавцем направлено звернення до Державної судової адміністрації, щодо бездіяльності Подільського районного суду м.Києва, стосовно внесення відмітки, про набрання рішення законної сили, до Єдиного реєстру судових рішень.

На адресу приватного виконавця, у відповідь на його звернення, надійшов лист про те, що вищезазначене рішення набрало законної сили 11.12.2021, про що 18.01.2024 у Єдиному державному реєстрі судових рішень було поставлено відмітку.

22.01.2024 приватним виконавцем відповідно до п.5 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження № ___ було закінчено.

ІІІ. ПоЗИЦІЯ КОМІТЕТУ З ЕТИКи ЩОДО обставин, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ, ЯКі сталИ підставою ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Комітет з етики зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності належної процесуальної комунікації приватного виконавця зі сторонами Виконавчого провадження в частині надання письмових відповідей на звернення Боржника.

Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.

Комітет з етики, дослідивши зміст скарги Боржника то додані до неї копії документів, встановив наступне:

- Рішенням Подільського районного суду міста Києва від 10.11.21 визнано таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу від 12.02.2020 щодо звернення стягнення зі Скаржника заборгованості за кредитним договором.

- На адресу приватного виконавця, боржником двічі направлялись заяви з повідомленням про вищезазначене рішення суду, з вказанням посилання на Єдиний реєстр судових рішень. Та проханням закрити виконавче провадження.

- На кожну заяву скаржника, приватним виконавцем була надана відповідь, про відсутність підстав для завершення виконавчого провадження. Та проханням надати рішення суду, з відміткою про набрання ним законної сили.

- Після самостійного звернення приватним виконавцем до Подільського районного суду м.Києва та Державної судової адміністрації, щодо надання копії рішення суду від 12.02.2020 та відсутності відмітки, у Єдиному реєстрі судових рішень, про набрання ним законної сили, ним було отримано листа, на підставі якого було закінчено виконавче провадження.

Перевіркою обставин справи, на підставі пояснень приватного виконавця та доданих до них письмових доказів, достеменно встановлено здійснення ним належної процесуальної комунікації регламентованої законодавством з учасниками виконавчого провадження.

Порушення норм Кодексу професійної етики мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.

Інші обставини викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИйнятого комітетом рішення

Статтею 27 Кодексу передбачено, що з метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.

Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.

Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.

Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

V. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ З ЕТИКИ АПВУ

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.