Новини АПВУ
Регіональні новини

Оголошення про З’їзд приватних виконавців Одеської області

Відповідно до статті 49 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» з’їзд приватних виконавців регіону скликається Радою приватних виконавців регіону за потреби, але не рідше одного разу на рік.

У відповідності до п.5.1 розділу 5 Положення про Раду приватних виконавців регіону, 29.05.2024 о 11:00 за адресою : м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 19, оф. 1, буде проведено позачерговий з’їзд приватних виконавців регіону.

Проект порядку денного з’їзду приватних виконавців регіону:

1. Обговорення ключових питань та пропозицій для внесення змін до Кодексу професійної етики приватних виконавців;
2. Розгляд питання опрацювання запитів приватних виконавців Міністерством внутрішніх справ;
3. Обговорення доцільності підключення банків до Автоматизованої системи виконавчого провадження;
4. Обговорення питань можливості бронювання приватних виконавців;
5. Інші питання.