Рішення АПВУ
Рішення Рад ПВ регіонів

Рішення РПВ міста Києва від 05.06.2024

РІШЕННЯ № № 04/01-2024


Ради приватних виконавців міста Києва


05 червня 2024 року м. Київ


Проведено засідання Ради приватних виконавців міста Києва, скликане Головою Ради приватних виконавців міста Києва та організоване у відповідності до вимог Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та розділу 5 Положення про Раду приватних виконавців регіону.

У засіданні приймали участь шість членів Ради приватних виконавців міста Києва.

Присутні:

1. Корольов Михайло Андрійович – голова Ради приватних виконавців міста Києва;

2. Фесик Марія Олексіївна – заступник голови Ради приватних виконавців міста Києва;

3. Кісельова Віталіна Володимирівна – секретар Ради приватних виконавців міста Києва;

4. Хорішко Олександр Олександрович – Член Ради приватних виконавців міста Києва.

Запрошені на засідання Ради учасники:

1. Жаботинський Іван Володимирович – приватний виконавець виконавчого округу м.Києва

2. Каращук Катерина Леонідівна – приватний виконавець виконавчого округу м.Києва

3. Лисенко Сергій Олексійович – приватний виконавець виконавчого округу м.Києва

4. Хоменко Вадим Валерійович – приватний виконавець виконавчого округу м.Києва

За порядком денним прийнято наступні рішення

1. З метою реалізації завдань самоврядування визначних нормативними актами Асоціації приватних виконавців України та на виконання рішення Ради приватних виконавців м.Києва № 01/2023 від 08.11.2023 р. щодо поліпшення взаємодії з місцевими судам загальної та спеціальної юрисдикції затвердити проведення Конференції «Судовий контроль. Процесуальна взаємодія суддів та приватних виконавців при примусовому виконані рішень» на періодичній основі щорічно.

2. Керуючись пп.5, абз.7 п.3.5. Розділу 3 Положення прийняти відставку члена Ради приватних виконавців м.Києва Авторгова А.М. у зв’язку з обранням на посаду заступника голови Ради приватних виконавців України.

3. Керуючись абз. 3, 4 п.3.5. Розділу 3 Положення та на підставі Протоколу засідання лічильної комісії З’їзду приватних виконавців виконавчого округу міста Києва з проведення таємного голосування від 20.10.2023, Протоколу З’їзду приватних виконавців виконавчого округу міста Києва від 20.10.2023, Рішення З’їзду приватних виконавців виконавчого округу міста Києва від 20.10.2023 згідно яких встановлена кількість набраних голосів кандидатів у члени Ради приватних виконавців РПВ м.Києва вважати обраним членом РПВ м.Києва Хоменка Вадима Валерійовича.

4. Наголосити приватним виконавцям м.Києва на неприпустимості допущення порушень визначених пп. 2, 3, 4 абзацу 2 ст.16 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

З метою унеможливлення в подальшій роботі приватних виконавців регіону подібних фактів порушення Кодексу професійної етики ініціювати широке обговорення між приватними виконавцями регіону з наданням пропозицій щодо напрацювання критеріїв оцінки фактів порушення визначених пп. 2, 3, 4 абзацу 2 ст.16 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

Про прийняті рішення довести до відома виконавців регіону м.Києва шляхом оприлюднення на сайті Асоціації приватних виконавців України відповідного Рішення Ради приватних виконавців міста Києва.

Голова Ради Корольов М.А.

Секретар Ради Кісельова В.В.