Рішення АПВУ
Комітет з етики

Висновки від 30.04.2024 (ч. 1)

ВИСНОВОК № 246

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва


На розгляд Комітету з етики надійшло рішення РПВУ, яким на підставі звернення Міністерства юстиції України від 22.02.2024 ініційовано проведення перевірки щодо дій приватного виконавця виконавчого округу міста Києва у виконавчому провадженні № ___ в частині дотримання приватним виконавцем статті 3, 10 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

І. Виклад обставин, викладених у зверненні, яке стало підставою для перевірки


Міністерство юстиції України у листі від 22.02.2024 зазначає, що з відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – Система) та пояснень приватного виконавця виконавчого округу міста Києва (далі – приватний виконавець) було встановлено, що на виконанні у приватного виконавця перебувало виконавче провадження № ___ з примусового виконання виконавчого напису від 22.03.2018, вчиненого приватним нотаріусом про стягнення з боржника на користь ПАТ «ПУМБ» коштів.
Приватним виконавцем в межах виконавчого провадження № ___ було стягнуто з боржника кошти, а саме 14.12.2023 на депозитний рахунок приватного виконавця надійшли кошти в сумі ___ грн.
15.12.2023 приватним виконавцем зареєстрована за № 2081 довідка АТ «ПУМБ» від 22.05.2023, відповідно до якої заборгованість боржника перед банком погашена.
15.12.2023 приватним виконавцем у виконавчому провадження № ___ винесена постанова про закінчення виконавчого провадження на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження».
Міністерством юстиції України з відомостей Системи було встановлено, що платіжною інструкцією від 15.12.2023 кошти в сумі ___ грн перераховані на рахунок боржника.
Кошти в сумі ___ грн перераховані приватним виконавцем на рахунок боржника платіжною інструкцією від 30.01.2024.
З огляду на вищезазначене Міністерство юстиції України стверджує, що в діях приватного виконавця наявні ознаки порушення ст. 3 та 10 Кодексу професійної етики приватних виконавців у зв’язку з тим, що надмірно стягнуті у виконавчому провадженні № ___ кошти в сумі ___ грн були повернуті приватним виконавцем 30.01.2024 незважаючи на те, що постанова про закінчення виконавчого провадження винесена 15.12.2023.

ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, викладених у зверненні, яке стало підставою для перевірки


Приватним виконавцем 11.04.2024 надано пояснення по суті скарги боржника.
Приватний виконавець зазначає, що 15.12.2023 від боржника до офісу приватного виконавця надійшло повідомлення, що кредитні зобов’язання перед АТ «ПУМБ» виконанні в повному обсязі.
У зв’язку з цим, виконавче провадження № ___ закінчено на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», про що приватним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження від 15.12.2023. Грошові кошти, що перебували на депозитному рахунку розподілені, а надмірно стягнуті кошти у розмірі ___ грн повернуті на рахунок боржника.
Приватний виконавець зазначає, що нею не допущено жодних порушень вимог законодавства щодо примусового виконання рішення, а тому відсутні підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

ІІІ. Позиція комітету з етики щодо обставин, викладених у зверненні, яке стало підставою для перевірки


Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва фактів порушення статті 3, 10 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст звернення Міністерства юстиції України, яке стало підставою для ініціювання Радою приватних виконавців України проведення перевірки, а також зміст пояснення приватного виконавця та доданого до нього копій документів, встановив наступне.
На виконанні у приватного виконавця перебувало виконавче провадження № ___ з примусового виконання виконавчого напису від 22.03.2018, вчиненого приватним нотаріусом, про стягнення з боржника на користь ПАТ «ПУМБ» коштів.
Вищезазначене виконавче провадження відкрито постановою про відкриття виконавчого провадження від 12.12.2018.
15.12.2023 на адресу приватного виконавця надійшла довідка АТ «ПУМБ» від 22.05.2023 про те, що станом на 22.05.2023 боржник не має заборгованості перед АТ «ПУМБ».
15.12.2023 приватним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № ___ від 15.12.2023 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження».
Відповідно до платіжної інструкції від 15.12.2023 приватний виконавець перерахувала на користь боржника кошти у розмірі ___ грн з призначенням: «повернення надлишково сплачених коштів за ВНН ___ від 22.03.2018 Боржник: ___, код: ___. АСВП ___. Без ПДВ».
Відповідно до платіжної інструкції від 30.01.2024 приватний виконавець перерахувала на користь боржника кошти у розмірі ___ грн з призначенням: «повернення помилково сплачених коштів за ВНН ___ від 22.03.2018 Боржник: ___, код: ___. АСВП ___. Без ПДВ».
Отже, виходячи з копій доданих до пояснень приватного виконавця вбачається, що при виявлені помилково перерахованих коштів, ним було здійснено повернення саме помилково сплачених коштів боржнику. Причинний зв'язок між діями приватного виконавця та боржника, при здійсненні виконавчого провадження, і негативними наслідками відсутній, оскільки негативні наслідки для боржника не настали.
Комітет з етики зауважує, що питання, підняті у зверненні відносно строків повернення надлишково стягнутих з боржника коштів у виконавчому провадженні, відносяться до сфери контролю Міністерства юстиції України. Окрім того, сторона виконавчого провадження наділена правом оскаржити рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця до суду у порядку, встановленому процесуальним законодавством.
Враховуючи вищезазначене, Комітет з етики не вправі надавати правову оцінку діям приватного виконавця, які не відносяться до сфери контролю Комітету.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.


ВИСНОВОК № 247

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга заявника від 04.03.2024 щодо здійснення перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області у виконавчому провадженні № ___ на предмет дотримання ним Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. Виклад обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Скаржник є боржником у виконавчому провадженні № ___ з примусового виконання виконавчого напису, виданого 22.05.2021 приватним нотаріусом про стягнення зі скаржника коштів на користь ТОВ «ФК «Кредит-Капітал».
19.02.2024 приватному виконавцю було надіслано заяву в якій скаржник просив наступне:
1. У разі сумніву в існуванні, в правовій природі та набрання законної сили заочним рішенням Франківського районного суду міста Києва від 14.11.2023 у справі № __ подати до суду чи Державної судової адміністрації України відповідний запит.
2. У разі відсутності сумніву в існуванні, в правовій природі заочного рішення Франківського районного суду міста Києва від 14.11.2023 у справі № ___ та набрання законної сили – закінчити дане виконавче провадження з усіма юридичними наслідками, що передбачені законом.
3. У випадку незадоволення пункту 2, скасувати постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 30.01.2024 на період до з’ясування відповідних обставин.
4. У випадку незадоволення пунктів 1-3 винести постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи – боржника, для здійснення видаткових операцій.
Скаржником, до скарги, будо додано паперову копію рішення Франківського районного суду міста Києва від 14.11.2023 у справі № ___ про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, роздруковану із електронного файлу системи Електронний суд та з зазначенням, що належним чином оформлену копію буде надіслано судом незабаром.

ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем від 11.04.2024 надано пояснення та копії відповідних документів щодо обставин, викладених у скарзі заявника (надалі – боржник), відносно якого здійснювалось вищевказане виконавче провадження.
27.02.2024 на адресу приватного виконавця надійшла заява боржника від 19.02.2024 з копією рішення суду, про визнання судом виконавчого документу, на підставі якого відкрито виконавче провадження, таким, що не підлягає виконанню. При перевірці зазначеного рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень встановлено, що воно не набрало законної сили. В телефонній розмові, Боржнику роз’яснено про необхідність надання копії рішення, завіреного судом з відміткою про набрання чинності на паперових носіях, або про сприяння внесенню даних, щодо набрання чинності рішенням у єдиний реєстр судових рішень.
12.03.2024 в телефонній розмові боржником було повідомлено про оприлюднення в єдиному державному реєстрі судових рішень даних щодо набрання законної сили вищезазначеного рішення суду. Після перевірки даної інформації та її підтвердження, виконавче провадження того ж дня було завершено відповідно до п.5 ч.1 ст 39 Закону України «Про виконавче провадження». Таким чином, заяву боржника від 19.02.2024 було задоволено шляхом своєчасного винесення постанови про закінчення виконавчого провадження.

ІІІ. Позиція комітету з етики щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області фактів порушення ст. 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги та пояснень приватного виконавця та доданих до них копії документів, встановив наступне:
· Перевіркою обставин справи, на підставі скарги, пояснень приватного виконавця та доданих до них письмових доказів, встановлено здійснення належної процесуальної комунікації регламентованої законодавством з учасниками виконавчого провадження. Приватний виконавець сприяв скаржнику, який є боржником за виконавчим провадженням, в реалізації його прав, передбачених чинним законодавством, що полягало в телефонній комунікації та консультуванні його дій, відносно надання завірених копій рішень суду, для закінчення виконавчого провадження.
· З моменту звернення боржника до приватного виконавця та до моменту закінчення виконавчого провадження, приватним виконавцем не вчинялись дії, щодо виконання виконавчого документу.
· Заява боржника від 19.02.2024 була задоволена шляхом винесення постанови про закінчення виконавчого провадження від 12.03.2024. Тобто звернення розглянулось і вирішилося у термін не більше одного місяця від дня його надходження.
Порушення норм Кодексу професійної етики мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.
Інші обставини викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18,26,27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 248

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області


На розгляд Комітету з етики надійшла скарга заявника від 27.02.2024 на дії приватного виконавця виконавчого округу Львівської області у виконавчому проваджені № __ з метою надання висновку в частині дотримання приватним виконавцем статей 3, 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

І. Виклад обставин, викладених у зверненні, яке стало підставою для перевірки


12.01.2024 з банківської “Картки для виплат” скаржника було примусово стягнуто, відповідно до ВП № ___, суму у розмірі ___ грн.
Скаржник стверджує, що кошти зняті з цільового рахунку, куди поступає виключно пенсія, й за відсутності інших доходів, приватним виконавцем було порушено законодавство.
Вищезазначені доводи скаржник обґрунтовує тим, що 26.03.2022 набрав чинності Закон України від 15.03.2022 № 2129-IX "Про внесення зміни до розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження", у зв'язку з чим припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника.
На думку скаржника незаконна дія щодо вилучення 12% місячної пенсії відбулась за поданням приватного виконавця.
Скаржник стверджує, що 23.05.2023 о 16:38 надсилав приватному виконавцю електронного листа, у якому звертав увагу, що фінансові надходження скаржника складаються виключно з пенсії, стягнення на яку під час воєнного стану заборонені законом. Також скаржник стверджує, що виконавцем було проігнороване звернення і всупереч закону виконавець не надав жодної відповіді.
17.01.2024 скаржник відвідав офіс виконавця у Львові. Однак, виконавець, по твердженням скаржника, не хотів навіть вислухати його і відмовився повернути незаконно вилучені кошти.
22.01.2024 скаржник вдруге письмово звернувся з листом до виконавця, де повторно аргументував свої вимоги з посиланням на відповідний закон, а також попередив, що у випадку невиконання вимог звертатиметься до Ради приватних виконавців України та Мін’юсту. Згодом скаржник зателефонував до помічника виконавця і той підтвердив, що його листа отримано. Однак, відповіді від виконавця не надійшло.

ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, викладених у зверненні, яке стало підставою для перевірки


Приватний виконавець свої пояснення не надавав, надав копії матеріалів виконавчого провадження № ___.

ІІІ. Позиція Комітету з етики щодо обставин, викладених у зверненні, яке стало підставою для перевірки


На виконанні у приватного виконавця перебувало виконавче провадження № ___ з примусового виконання постанови, виданої 17.01.2023 Управлінням безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, про стягнення зі скаржника адміністративного штрафу у розмірі ___ грн.
05.05.2023 надійшла заява про відкриття виконавчого провадження.
08.05.2023 приватним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № ___.
08.05.2023 приватним виконавцем винесено постанову про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження, якою визначено для боржника розмір мінімальних витрат виконавчого провадження у розмірі ___ грн.
08.05.2023 приватним виконавцем винесено постанову про стягнення з боржника основної винагороди, якою стягнуто з боржника основну винагороду у розмірі ___ грн.
08.05.2023 приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника ВП № ___, якою накладено арешт на кошти боржника у межах суми звернення стягнення з урахування виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів ___ грн.
12.01.2024 приватним виконавцем сформовано платіжну інструкцію на суму ___ грн.
15.01.2024 приватним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження ВП № ___ на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження».
22.01.2024 скаржником подано до приватного виконавця скаргу з вимогою повернути списані кошти.
До скарги було додано:
- платіжну інструкцію про списання коштів з боржника на користь у сумі ___ грн, призначення платежу «стягнення за ВП № ___ з виконання виконавчого документу: Постанови № ___ виданий 17.01.2023 документ видав: Упра»;
- довідка про доходи від 22.01.2024, видана скаржнику – пенсіонеру;
- довідка АТ «ПриватБанк» від 22.01.2024, видана скаржнику, про те, що на рахунок UA ___ він отримує пенсійні виплати. Також, на вказану картку (рахунок) може бути зарахована будь-яка виплата (переказ).
Приватним виконавцем на вищезазначену скаргу боржника надано відповідь листом від 21.02.2024, в якому приватний виконавець повідомив про те, що примусове стягнення коштів та звернення стягнення на пенсію є різними виконавчими діями та закон не забороняв приватному виконавцю здійснювати виконавчі дії з примусового стягнення коштів з боржника. Також приватний виконавець повідомив, що постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника у межах виконавчого провадження № __ не виносив.
Перш за все, Комітет з етики зауважує, що питання, підняті у скарзі відносно звернення стягнення на кошти боржника у виконавчому провадженнв, відносяться до сфери контролю Міністерства юстиції України. Окрім того, сторона виконавчого провадження наділена правом оскаржити рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця до суду у порядку, встановленому процесуальним законодавством.
Враховуючи вищезазначене, Комітет з етики не вправі надавати правову оцінку діям приватного виконавця, які не відносяться до сфери контролю Комітету.
В контексті порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України скаржником зазначалось, що 23.05.2023 о 16:38 на електронну адресу приватного виконавця скаржником направлявся лист. Проте, скаржником до скарги не додано жодного доказу надсилання такого листа, як і самого листа. Враховуючи зазначене, Комітет позбавлений можливості на підставі наданих до скарги документів встановити наявність чи відсутність факту направлення листа на адресу приватного виконавця та відповідно не має змоги встановити факт надання або ненадання приватним виконавцем відповіді на такий лист.
Водночас, приватним виконавцем з матеріалами виконавчого провадження також надано скаргу боржника від 22.01.2024 та відповідь приватного виконавця на зазначену скаргу.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 249

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва


На розгляд Комітету з етики АПВУ надійшла скарга заявника від 11.03.2024 щодо бездіяльності приватного виконавця виконавчого округу міста Києва (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – виконавче провадження) з метою надання висновку в частині дотримання Приватним виконавцем Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

І. Виклад обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем було відкрито виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу від 28.07.2021 про стягнення зі скаржника (далі – Боржник) на користь ТОВ «Смартфінанс» заборгованості в розмірі ___ грн (далі – виконавчий документ).
Рішенням Солом’янського районного суду м.Києва від 18.12.2023 у справі № ___ (далі – Рішення) визнано виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Рішення набрало законної сили 18.01.2024.
За інформацією від Боржника, 06.03.2024 Приватному виконавцю було відправлено цінним листом із описом вкладення заяву про закриття виконавчого провадження та примірник вказаного рішення суду із відміткою про набрання законної сили. Номер поштового відправлення: ___. Лист знаходився з 07.03.2024 у точці видачі. 11.03.2024, у день направлення скарги, Боржнику надійшло повідомлення, що лист не отримано і він буде зберігатися у точці видачі до 21.03.2024.
За словами Боржника, з цього приводу він подзвонив Приватному виконавцю і отримав відповідь від її помічниці, що кореспонденцію вони отримувати не планують, і електронні листи вони також не читають.
Так як виконавче провадження продовжувалось, а банківські рахунки Боржника були арештовані, тому Боржник вирішив звернутися до АПВУ зі скаргою на бездіяльність Приватного виконавця.
У доповнені до скарги від 11.03.2024 Боржник зазначає, що у вівторок, 12.03.2024, приблизно об 11:00, він приїхав до офісу Приватного виконавця з метою вручити особисто заяву про закриття виконавчого провадження. На вході до офісних приміщень будинку висить табличка із часом роботи Приватного виконавця – з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, приймання громадян – щовівторка з 10:00 до 13:00.
Але, у робочий час офіс був закритий, двері ніхто не відкрив. Боржник безуспішно чекав у дверей офісу приблизно до 14:30, і при повторній спробі подзвонити в двері до нього вийшла жінка з сусіднього офісу і повідомила, що в офісі Приватного виконавця зазвичай нікого немає, там вони з’являються дуже рідко.

ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем було надано пояснення, у яких вона зазначила, що 20.03.2024 до офісу зателефонував Боржник та зазначив, що Приватний виконавець не забирає з відділення Укрпошти його листа.
Боржнику під час телефонної розмови повідомлено, що помічник Приватного виконавця 20.03.2024 забрав поштову кореспонденцію з відділення Укрпошти, однак листа від Боржника не було, у зв’язку з цим помічник Приватного виконавця зазначив, щоб останній надіслав заяву разом з рішенням на офіційну електронну пошту приватного виконавця для скорішого вирішення питання.
20.03.2024 Боржник направив на електронну пошту заяву про закінчення виконавчого провадження разом з Рішенням.
Того ж дня, керуючись вимогами п.5 ч.1 ст.39, ст.40 Закону України «Про виконавче провадження», Приватним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, припинено чинність арешту коштів Боржника та скасовано інші заходи примусового виконання рішення.
29.03.2024 Приватним виконавцем підготовлено відповідь на заяву Боржника, в якій зазначено, що виконавче провадження закінчено, припинено чинність арешту коштів Боржника та скасовано інші заходи примусового виконання рішення. Надано повторно копію постанови про закінчення виконавчого провадження та відповідь направлено на адресу Боржника, зазначену у заяві.
Додатково Приватний виконавець зазначає, що 01.04.2024 співробітники АТ «Укрпошта» віддали Приватному виконавцю поштове відправлення, в якому був оригінал заяви від Боржника.
Враховуючи вищевикладене, Приватний виконавець зазначає, що під час примусового виконання виконавчого провадження Приватним виконавцем не було допущено жодних порушень вимог законодавства щодо примусового виконання рішення, а тому відсутні підстави для притягнення Приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

ІІІ. Позиція Комітету з етики щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України (далі – Кодекс).
Комітет, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом.
Комітет, дослідивши зміст скарги Боржника та додані до неї копії документів, а також пояснень Приватного виконавця та додані до них копії документів, встановив наступне.
1. Боржником не доведено факту порушення Приватним виконавцем норм Кодексу.
2. Встановлено здійснення Приватним виконавцем належної процесуальної комунікації, регламентованої законодавством, з Боржником, яка полягала у тому, що Приватний виконавець при першому ж отриманні від Боржника заяви про закінчення виконавчого провадження разом з Рішенням винесла постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі п.5 ч.1 ст.39 Закону України «Про виконавче провадження», припинено чинність арешту коштів Боржника та скасовано інші заходи примусового виконання рішення. Також підготовлено відповідь на заяву Боржника, в якій зазначено про вищевказані дії Приватного виконавця, до якої надано повторно копію постанови про закінчення виконавчого провадження.
Порушення норм Кодексу мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.
Інші обставини, викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 4, 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність у діях приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 250

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області


На розгляд Комітету з етики АПВУ (далі – Комітет) надійшла скарга заявника (далі – Скаржниця) від 15.03.2024 щодо дій приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області (далі – Приватний виконавець) у виконавчому провадженні № ___ (далі – виконавче провадження) з метою надання висновку в частині дотримання Приватним виконавцем Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

І. Виклад обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


На виконанні у Приватного виконавця знаходиться виконавче провадження про стягнення коштів з батька Скаржниці (далі – Боржник).
За інформацією від Скаржниці, 31.05.2023 з пенсійного карткового рахунку Боржника, який перебуває на тимчасово окупованій території, Приватним виконавцем було списано ___ грн.
Скаржниці було невідомо на яких підставах відбувалось стягнення.
Скаржниця вказує, що у зв’язку зі станом здоров’я Боржник не може виїхати на підконтрольну Уряду України територію. Також він не зміг додзвонитися приватному виконавцю, щоб з’ясувати підставу блокування картки та списання коштів. Ураховуючи викладене, 07.11.2023 на адресу Приватного виконавця Скаржниця направила заяву про отримання копії постанови про відкриття виконавчого провадження для того щоб мати можливість ознайомитися з підставами для відкриття виконавчого провадження та з метою можливості в подальшому оскаржити підставу списання. Скаржниця зазначає, що Приватним виконавцем вказана заява була отримана 16.11.2023.

Станом на 15.03.2024, Скаржниця зазначає, що жодної відповіді їй не надходило. Потрапити на прийом до Приватного виконавця не змогла, бо його не було на робочому місці.

Враховуючи вищевикладене, Скаржниця просить перевірити правомірність дій Приватного виконавця при примусовому виконанні виконавчого провадження та ігноруванні її звернення.


ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем було надано пояснення, у яких він зазначив, що Скаржниця не є стороною та/або учасником виконавчого провадження, у зв’язку з чим, немає підстави для розгляду її скарги.
Приватний виконавець зазначає, що жодних доказів того, що рахунок, з якого списано грошові кошти, відноситься до рахунків зі спеціальним режимом використання, Скаржницею не надано.
Вказується, що виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого напису від 15.07.2021, вчиненого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області.
Приватний виконавець отримав 21.11.2023 від Скаржниці заяву, на яку 22.11.2023 підготував та направив на електронну та поштову адресу Скаржниці відповідь разом з копіями заяви стягувача про примусове виконання рішення, виконавчого напису та постанови про відкриття виконавчого провадження.
Щодо неможливості Боржника додзвонитися до Приватного виконавця, то Приватний виконавець повідомив, що за час відкритого виконавчого провадження Боржник не зв’язувався з Приватним виконавцем засобами телефонного зв’язку. Скаржницею не надано жодного підтвердження факту здійснення телефонних дзвінків.
Також Приватний виконавець зазначив, що щоденно в робочі години знаходиться за адресою свого офісу, який працює в звичному режимі та Приватним виконавцем здійснюється прийом громадян. Скаржницею жодним чином не доведено того факту, що вона дійсно намагалася потрапити на прийом до Приватного виконавця.
Враховуючи вищевикладене, Приватний виконавець зазначає, що його дії в межах виконавчого провадження були здійснені у відповідності до вимог, встановлених Законом України «Про виконавче провадження».

ІІІ. Позиція комітету з етики щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є лише встановлення наявності або відсутності порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України (далі – Кодекс).
Комітет, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом.
Комітет, дослідивши зміст скарги Скаржниці та додані до неї копії документів, а також пояснень Приватного виконавця та додані до них копії документів, встановив наступне:
1. Скаржницею не доведено факту порушення Приватним виконавцем норм Кодексу.
2. Встановлено здійснення Приватним виконавцем належної процесуальної комунікації, регламентованої законодавством, зі Скаржницею, яка полягала у тому, що Приватний виконавець при отриманні від Скаржниці заяви про надання постанови про відкриття виконавчого провадження надіслав її на електронну пошту Скаржниці, яка була зазначена у заяві.
Порушення норм Кодексу мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.
Інші обставини, викладені у скарзі, не досліджувались, з огляду на те, що вони не належать до питань дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих Кодексом.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18, 26, 27 Кодексу професійної етики приватних виконавців України, Комітет з етики АПВУ дійшов висновку про відсутність у діях приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

ВИСНОВОК № 251

щодо дотримання правил професійної етики приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області


На розгляд Комітету з етики АПВ України, надійшла скарга заявника 07.02.2024 щодо здійснення перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Харківської області у виконавчому провадженні № ___ на предмет дотримання ним Кодексу професійної етики приватних виконавців.

І. Виклад обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Скаржник є боржником у виконавчому провадженні № ___ з примусового виконання виконавчого листа, виданого 27.11.2023 Московським районним судом м. Харкова про стягнення зі скаржника коштів на користь АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
18.01.2024 боржником приватному виконавцю було надіслано заяву про визначення поточного рахунку для видаткових операцій. В скарзі боржник зазначає, що дану заяву приватним виконавцем було проігноровано, ніяких пояснень та обґрунтувань не надано.

ІІ. Пояснення приватного виконавця щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Приватним виконавцем надано постанову від 02.02.2024 про визначення поточного рахунку для видаткових операцій.

ІІІ. Позиція Комітету з етики щодо обставин, зазначених у зверненні, які стали підставою для перевірки


Комітет зазначає, що предметом дослідження за даною скаргою є встановлення наявності або відсутності в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області фактів порушення статті 18 Кодексу професійної етики приватних виконавців України.
Комітет з етики, як орган АПВУ, діє виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлений Кодексом професійної етики приватних виконавців України.
Комітет, дослідивши зміст скарги та документів, наданих приватним виконавцем, встановив наступне:
· Перевіркою обставин справи, на підставі скарги, документів виконавчого провадження, встановлено, що заява боржника від 18.01.2024 була задоволена шляхом винесення постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника у банку для здійснення видаткових операцій 02.02.2024. Тобто звернення розглянулось і було задоволено.
· Питання, щодо строків розгляду приватним виконавцем заяви про визначення поточного рахунку, Комітетом не розглядалась, оскільки не відноситься до його компетенції.
Порушення норм Кодексу професійної етики мають бути доведені. Якщо сторона стверджує про факт порушення – це не є підставою вважати його встановленим та доведеним, оскільки всі обставини підлягають доказуванню.

ІV. Висновки Комітету з етики АПВУ


Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 18,26,27 Кодексу професійної етики приватних виконавців, Комітет з етики АПВУ, дійшов висновку про відсутність в діях приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ознак порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців України.

Голова Комітету з етики АПВУ
Віталіна КІСЕЛЬОВА