Рекомендації та роз'яснення

Роз’яснення щодо забезпечення компенсації витрат організатора електронних торгів на зберігання та транспортування арештованого майна боржників

Затверджено

Рішенням

Ради приватних виконавців України

№ 44 від 14.06.2022.


До Ради приватних виконавців України звернулося Державне підприємство «СЕТАМ» з клопотанням про врегулювання виниклого з приватними виконавцями питання щодо компенсації витрат ДП «СЕТАМ» на зберігання та транспортування арештованого майна боржників, яке не було реалізовано в силу погашення боржником заборгованості до проведення електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною.


Розглянувши порушене питання та проаналізувавши вимоги чинного законодавства в сфері примусового виконання, Рада приватних виконавців України вважає за необхідне надати наступні роз’яснення.


Відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» приватні виконавці вчиняють сукупність дій з примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, Законом України «Про виконавче провадження», іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

          Згідно з ч. 4 ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» витрати, пов’язані із зберіганням майна боржника, стягуються з боржника у порядку, встановленому цим Законом.


Наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2830/5 затверджені види та розміри витрат виконавчого провадження, до яких, зокрема, віднесені послуги перевезення, зберігання арештованого майна, у тому числі транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці.


Відповідно до ч. 1 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження» майно, на яке накладено арешт, передається на зберігання боржникові або іншим особам (далі - зберігач), що призначені виконавцем у постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, під розписку. Згідно з частиною третьою цієї ж статті у разі якщо зберігачем призначено іншу особу, крім боржника або члена його сім’ї, вона може одержувати за зберігання майна винагороду, розмір та порядок виплати якої визначаються договором між зберігачем та виконавцем.


Відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5, організатор призначається зберігачем рухомого майна, що підлягає реалізації відповідно до цього Порядку, крім випадків, коли це майно не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його функціональних властивостей, цілісності та зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо). Організатор забезпечує транспортування такого майна до місця зберігання.


Організатор не може відмовитися від забезпечення збереження майна, щодо якого існує загроза його втрати, знищення, пошкодження або суттєвого зменшення вартості.

У разі якщо реалізації підлягає рухоме майно, таке майно передається на зберігання Організатору не пізніше дня направлення відділом державної виконавчої служби, приватним виконавцем заявки на реалізацію цього майна.


У разі передачі майна на зберігання Організатору складається акт приймання-передавання арештованого майна.


Зберігання і транспортування арештованого майна, пов’язані з цим послуги (навантаження, розвантаження тощо), оплата послуг третіх осіб (крім боржника та членів його сім’ї), залучених для надання таких послуг, здійснюються Організатором за рахунок коштів, отриманих як винагорода Організатора.


Виняткок становлять випадки, коли сума заборгованості була сплачена боржником до проведення електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною, внаслідок чого майно не було реалізовано.


У такому разі Організатору, який був зберігачем такого майна, компенсується вартість зберігання на відповідному складі та інші витрати, пов'язані із доставкою майна на відповідний склад (навантаження, розвантаження тощо). Оплата послуг зберігання арештованого майна Організатором та залучених ним третіх осіб здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження.


Таким чином, положення законодавства чітко передбачають право Організатора покрити витрати на зберігання арештованого майна, яке не було реалізовано в силу погашення заборгованості до проведення електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною, за рахунок боржника. Згаданому праву кореспондує обов'язок приватного виконавця відносити до витрат виконавчого провадження компенсацію державному підприємству «СЕТАМ» вартості зберігання на відповідному складі та інші витрати, пов'язані із доставкою майна на відповідний склад (навантаження, розвантаження тощо) арештованого майна боржника, яке не було реалізоване в силу погашення заборгованості до проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), розмір та порядок виплати якої визначаються договором між зберігачем та виконавцем.


З метою недопущення порушення прав зберігача, приватний виконавець повинен дотримуватися такого алгоритму дій:


          1. Укласти Договір про зберігання та транспортування арештованого майна (надалі - Договір) з Організатором;

          2. У разі сплати боржником заборгованості у повному обсязі до проведення електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною, внаслідок чого майно не було реалізовано, звернутися до Організатора (регіональної філії) засобами телефонного зв’язку або електронною поштою із запитом (усним, письмовим) про надання рахунку за зберігання на відповідному складі Організатора торгів та інші витрати, пов'язані із доставкою на відповідний склад (навантаження, розвантаження тощо) арештованого майна боржника, та включити вартість цих послуг до додаткових витрат виконавчого провадження;

          3. Отримати від Організатора торгів разом із рахунком, акт наданих послуг;

          4. Перерахувати Організатору торгів кошти на компенсацію вартості зберігання на відповідному складі та інших витрат, пов'язаних із доставкою майна на відповідний склад (навантаження, розвантаження тощо) на підставі виставленого рахунку, відповідно до умов Договору та підписати акт наданих послуг;

          5. Після перерахування коштів направити Організатору електронною поштою на підтвердження сплати боржником заборгованості у повному обсязі, скан-копію постанови про закінчення виконавчого провадження.


          Дане роз’яснення стосується лише випадків, коли заборгованість була сплачена боржником до проведення електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною, внаслідок чого майно знято з реалізації.