Рекомендації та роз'яснення

Роз'яснення Міністерства юстиції щодо надання приватним виконавцям доступу до Державного земельного кадастру

Міністерство юстиції розглянуло лист Асоціації приватних виконавців України (далі - АПВУ) від 22.04.2024 № 149/01-14 щодо надання приватним виконавцям доступу до Державного земельного кадастру та в межах компетенції повідомляє таке.

Згідно з частиною п’ятою статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Положеннями статті 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі - Закон) визначено, що відомості про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами, про меліоративні мережі та складові частини меліоративних мереж містить єдина державна геоінформаційна система Державний земельний кадастр.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Таким органом згідно з пунктом 1 Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15, є Державна служба геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр).

При цьому зазначаємо, що порядок надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру врегульовано пунктами 187-194 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (далі - Порядок).

На підставі вищезазначених норм Держгеокадастр забезпечує доступ виконавців до відомостей Державного земельного кадастру.

З огляду на це повідомляємо, що для отримання доступу до відомостей Державного земельного кадастру зазначеним суб’єктам необхідно звернутися до Держгеокадастру з відповідною заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 54 до Порядку.

Звертаємо увагу, що з приводу цього Держгеокадастром, в тому числі на адресу АПВУ, скеровано лист від 11.11.2020 № 5-28-0.211-11720/2-20.

Окремо слід зазначити, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 07.05.2022 № 564 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану», підпунктом 3 пункту 1 якої встановлено, що в умовах воєнного стану в Україні та протягом одного місяця з дня його припинення чи скасування внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру та користування такими відомостями, зокрема шляхом доступу до Державного земельного кадастру, оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, зокрема через Публічну кадастрову карту, що є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, забезпечується з урахуванням особливостей, зокрема такої: надання доступу до Державного земельного кадастру користувачам, які мали такий доступ до 24.02.2022, здійснюється за рішенням Держгеокадастру на підставі звернень таких користувачів до зазначеної служби. Надання доступу до Державного земельного кадастру іншим користувачам здійснюється відповідно до вимог Порядку.

Таким чином, надання доступу до Державного земельного кадастру виконавцям, які мали такий доступ до 24.02.2022, здійснюється на підставі звернення до Держгеокадастру, іншим виконавцям - відповідно до вимог пунктів 187- 194 Порядку.

Одночасно повідомляємо, що згідно інформації, отриманої в робочому порядку від Держгеокадастру та Центру «Державний земельний кадастр», з 30.04.2024 оновлено функціонал Державного земельного кадастру. Інструкція по переходу користувачів на новий функціонал, яка містить покрокові дії з роботою програми «ПТ Захист з’єднать-2. Клієнт захисту» додається. Також звертаємо увагу, що у користувачів, в яких вже облаштовані робочі місця, ця програма встановлена, тому дії необхідно починати з пункту 2 Інструкції - Налаштування.

Додаток на 11 арк. в 1 прим.

В.о. директора Департаменту державної виконавчої служби Юрій ВИШНЕВСЬКИЙ